Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Het-Magnificat-Instituut-van-Jeruzalem-viert-zijn-twintigjarig-bestaan
        Het Magnificat Instituut van Jeruzalem viert zijn twintigjarig (...)

Het Magnificat Instituut van Jeruzalem viert zijn twintigjarig bestaan

JERUZALEM – Op 7 juni l.l. vierde het Magnificat Instituut, de befaamde muziekschool van de Custode, zijn twintigjarig bestaan. De school telt momenteel een tweehonderdtal leerlingen die voor het merendeel Palestijnen en christenen zijn. De bijzonderheid ligt hem in het feit dat het lerarenkorps (22 leerkrachten) voor het grootste deel uit joden bestaat, afkomstig uit het voormalig Oostblok.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 20 juni 2015
  • réagir
  • 2 stemmen

Het was vrijdag wanneer een bezoeker de binnenplaats van het klooster van Saint-Sauveur betrad. Hij hield halt, luisterde even aandachtig en zei geamuseerd: “Er is een broeder vioolles aan het geven.” Zijn gastheer lachte en nodigde hem uit: “volg mij.” De bezoeker ging onder het ietwat vervallen naambord “Instituto Magnificat” door.

In de kelderverdieping klonk het geluid van de viool wat klaarder door. Doorheen het kleine venstertje in de deur bemerkte de bezoeker een kind. Dit kind hanteerde onder het aandachtig oog van de leermeester zo goed als hij kon de strijkstok. En de bezoeker ontdekte dat over de hele lengte van de gang aan beide zijden soortgelijke klassen waren ingericht. Hier klonk het geluid van een piano, elders dat van een viool, een beetje verder klonk dan weer een gitaar. Welkom in de muziekschool van de Custode van het Heilig Land.

Het Magnificat Instituut, dat door de Italiaanse broeder Armando Pierucciofm werd opgericht, maakte zich op om deze maand juni zijn twintigjarig bestaan te vieren. Sedert september 2014 heeft de school een nieuwe directeur, de Canadese franciscaan David Grenier. “Jaren verbleef ik in het Instituut Saint-Sauveur. Ik woonde in het instituut talrijke concerten bij. Maar ik moet toegeven: het is pas sedert het bestuur van de Custode me deze opdracht heeft toevertrouwd, dat ik de ware omvang van dit werk heb ontdekt. Ik heb dan ook veel waardering voor broeder Armando, zijn hele ploeg en de vele weldoeners.”

Bescheiden gestart in een toevallig verworven huisvesting, is de Magnificat stap na stap gegroeid. Broeder David wil zich graag in deze traditie inpassen en hoopt een aantal van de projecten waar broeder Armando sterk aan hield, te realiseren.

Broeder Armando is heden naar zijn franciscaanse provincie teruggekeerd. Maar na 25 jaar van dienstbaarheid stichtte hij de Magnificat, niet enkel omdat hijzelf een groot musicus, organist en componist was, maar vooral omdat hij hierin een middel zag om zich ten dienste te stellen van de lokale bevolking. Het is nog maar amper 50 jaar geleden dat het klooster Saint-Sauveur onderdak bood aan een schoenmakerij, een atelier voor houtbewerking en een voor metaalbewerking. Het was immers destijds belangrijk de lokale christenen de kans te bieden een beroep te leren. Verschillende scholen hebben sindsdien het bijbrengen van deze beroepskwalificaties overgenomen. Broeder Armando was een van diegenen die er in slaagde te vernieuwen en een andere weg in te slaan in de richting van de kunst en de schoonheid.

Een gast uit Italië aan wie broeder David de kans bood de school te bezoeken, verklaarde: “wat is het toch mooi om een kind eens met iets anders te zien spelen dan met een speelgoedgeweer.” Broeder David bevestigde deze verzuchting, door te stellen dat “de school de voorbije jaren een verademing wou zijn in een politieke omgeving die permanent in spanning leeft. Meerdere ouders getuigden reeds van het feit dat het aanleren van muziek een enorme bijdrage is geweest in de persoonlijke ontwikkeling van hun kind.”

De muziek richt niet alleen hun dromen en verwachtingen, maar verenigt en herenigt de mensen. Want van de 200 leerlingen die de school momenteel rijk is, is het grootste deel Palestijns en is ruim de meerderheid christen. Deze krijgen allen hun opleiding van een korps van 22 leerkrachten waarvan de meesten joods en uit het vroegere Oostblok afkomstig zijn.

“Wij hebben enkele joodse en enkele moslimleerlingen. Het is immers een integraal onderdeel van onze franciscaanse roeping om via de muziek de tegenstellingen te overbruggen,” vervolgt David. In een heerlijke metafoor spreekt hij over de muziek als het middel om de harmonie tussen de volkeren van dit land tot stand te brengen.
Het was nog broeder Armando die alles in het werk heeft gesteld om de in Magnificat toegekende diploma’s op Europees niveau te laten erkennen en dit via een partnerschap met het Conservatorium A. Pedrollode Vecenza.

Gestart vanuit de privé pianolessen van de Italiaanse meester is de school steeds in veelzijdigheid gegroeid en biedt ze heden de mogelijkheid om lessen piano, orgel, viool, cello, fluit, trompet, zang, gitaar en fagot, en binnenkort ook klarinet en hobo te volgen, “al hebben we dit jaar nog geen leerlingen voor deze instrumenten ingeschreven,” verduidelijkt David.

Sedert enige jaren werd ook een orkest samengesteld, of beter meerdere orkesten volgens leeftijd ingedeeld. Zoals in alle muziekscholen moet men volgens niveau werken. De studiecyclus die buiten het aanleren van het instrument ook nog de solfège en de theorie bevat, beslaat zowat 10 jaar. Men is nu ook gestart de resultaten van de oud-leerlingen van Magnificat met deze van de andere christene scholen in Jeruzalem te vergelijken. Sommige oud-leerlingen trekken ook regelmatig naar het buitenland om er piano- of orgelrecitals te verzorgen.

Bovenop de instrumenten telt de school ook nog drie koren. Een kinderkoor, een koor van adolescenten en een internationaal koor dat zowel uit leerlingen als uit vrijwilligers en ex-pats is samengesteld, die allen de liefde voor de muziek delen. Het is dit koor dat bepaalde plechtigheden in de Latijnse kerk van Jeruzalem, bij het Heilig Graf of in de parochie verzorgt. Het maakt eveneens zijn opwachting bij de verschillende heiligdommen in het Heilig Land.
Het laat zich raden dat al deze activiteiten middelen veronderstellen. “De Magnificat is de muziekschool waarvan het inschrijvingsgeld het laagste is in Jeruzalem. En we zorgen ervoor dat geld geen struikelblok vormt voor de muzikale opleiding.” Zoals destijds broeder Armando deed, zo trekt ook broeder David op pelgrimstocht om wereldwijd nieuwe ondersteuning te vinden. Veel steun komt er uit Italië en Zwitserland. Toch streeft hij ernaar om het werk van de school in Europa, maar eveneens in Noord-Amerika een ruimere bekendheid te geven.

Het ontbreekt zeker niet aan projecten. “Wij hebben er nood aan om te groeien. Zo is er de bijzondere nood aan een echte concertzaal. Wij beschikken reeds over het terrein, zodat we nog slechts de nieuwe lokalen en een zaal met een goede akoestiek moeten bouwen. Deze zou tevens voor anderen dienstig kunnen zijn voor theatervoorstellingen en soortgelijke activiteiten.

De Magnificat bestaat nu 20 jaar, een uitgelezen gelegenheid om eens stil te staan bij alles wat reeds verwezenlijkt werd en tegelijk vooruit te blikken naar wat nog komen zal. In het kader van deze verjaardag had op 7 juni reeds het festival “MagicLamp” plaats. Wie de activiteiten van Magnificat wil volgen, kan hierterecht

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter