Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Het-Heilig-Land-en-Armenie-in-herinneringen-verenigd
        Het Heilig Land en Armenië in herinneringen verenigd

Het Heilig Land en Armenië in herinneringen verenigd

JERUZALEM - Op 24 april 2015 eindigde de trieste herdenking van de Armeense genocide. De herdenking begon op 18 april en werd met enkele evenementen afgesloten. Deze hadden zowel in Armenië als in de diaspora plaats. In Jeruzalem, waar het aantal Armeniërs is toegenomen, had op het tijdstip van de herdenking een plechtigheid bij het Heilig Graf plaats.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 2 mei 2015
  • réagir
  • 0 stem

In de Oude Stad van Jeruzalem gingen de doodsklokken van talrijke kerken aan het luiden. Aanplakbiljetten op de muren brachten enkele details van de genocide van de 20ste eeuw in herinnering en de bloem, die de herdenking symboliseert, werd zonder enige terughoudendheid geafficheerd.

De bloem met de vijf bloemblaadjes herinnert aan het feit dat de Armeniërs in de vijf continenten een onderkomen vonden. Ze gaat vergezeld van de slogan “zich herinneren, niet vergeten” een ware uitdaging voor een land dat door deze slachting gebrandmerkt is en dat nog steeds gebukt gaat onder de blijvende ontkenning vanwege Turkije. Dit land weigert immers nog steeds de term “genocide” te gebruiken.

Ten aanzien van deze herdenking heeft de apostolische Kerk van Armenië geen middel onverlet gelaten. Zo heeft de Patriarch Karékine II, hoofd van de Armeense Kerk, op 23 april de zonen en dochters die het heilig martelaarschap “voor geloof en land” op zich hebben genomen, heilig verklaard. In de Armeense Kerk heeft er sedert de 14de eeuw geen heiligverklaring meer plaats gehad, hetgeen de heiligverklaring nog meer symbolische kracht geeft. 24 april werd dan ook als dag van de herinnering aan de “Heilige Martelaars van de Genocide” uitgeroepen.

In een encycliek van 28 december 2014 heeft de leider van de Armeense Kerk dan ook de gelovigen aangespoord: “laten we onze herinnering aan onze martelaren ombuigen tot een energie en een kracht in ons spiritueel en nationaal leven. Dat ze, voor God en voor ons volk, onze wegen mag verlichten zodat we de juiste richting aanhouden en dat ze ons mag leiden op de wegen van rechtvaardigheid.

In de kerk van de Kalvarie en de Verrijzenis werd vurig gebeden. In de heilige stad werd door de leden van de diaspora en de patriarch van de apostolische Kerk een intens programma opgezet. Gebedsmomenten, heilige missen, maar evengoed een samenkomst voor de Turkse ambassade om oog in oog met de regering in Ankara haar standpunt inzake ontkenning van de genocide te verwoorden. Tussen twee herdenkingsplechtigheden in kwamen de kerkleiders van Jeruzalem samen bij het Heilig Graf, aan de ingang van het graf dat op de ochtend van de verrijzenis leeg bleef.

Tussen de gebeden en de gezangen door namen de Armeense, de Grieks-orthodoxe en de Latijns-katholieke patriarchen het woord. De Patriarch van van de Armeense Kerk liet niet na ook de andere christenen die in dezelfde genocide in 1915 omkwamen, te gedenken.

Mgr. Fouad Twal veroordeelde in zijn toespraak “het revisionisme dat achter de ontkenning versscholen gaat” alsook “ de zenuwachtige reacties vanwege Turkije”. Deze staan haaks op de “oprechtheid van Paus Franciscus”. “Het is noodzakelijk, het is zelfs onze plicht om bij de honderste verjaardag deze tragische gebeurtenis in herinnering te brengen... [en] dit te verzwijgen of te ontkennen betekent evenveel alsof men de wonde laat bloeden zonder een verband aan te brengen”. Hij nodigde tenslotte de verzamelde gemeenschap uit om ook de zo talrijke christenen te gedenken die zelfs vandaag nog slachtoffer van vervolging zijn.

Van aan het Heilig Graf steeg één gemeenschappelijk gebed ten hemel als realisatie van de gedachte die Paus Franciscus amper een jaar geleden op dezelfde plaats heeft gelanceerd. “De oecumenische gedachte van het lijden, van het bloed”. Op de avond van 23 april luidden de 28 klokken van de kerken van Jeruzalem honderd maal unisono, dit als herinnering aan het anderhalf miljoen Armeniërs die tijdens de genocide werden gedood. “Na honderd jaar van ontkenning is door de ijver van de biddende gemeenschap en door de herinnering aan de vanaf heden heilige martelaars, eindelijk het uur van de erkenning en de vertroosting aangebroken.”

Bron: Pierre Loup de Raucourt voor www.lpj.org
Foto’s: Nadim Asfour
Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter