Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Het-Heilig-Land-Balans-van-een-jaar-COVID
        Het Heilig Land: Balans van een jaar COVID

Het Heilig Land: Balans van een jaar COVID

Sami El-Yousef, Algemeen Bestuurder van het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem, maakte een situatieschets van de lange maanden van de pandemie. Dank zij een vrijgevigheid zonder voorgaande als antwoord op een tweetal oproepen die in de maand mei werden gelanceerd, was het mogelijk om duizenden gezinnen materieel te ondersteunen. Hij vertelt ook over de emoties die zij mochten beleven telkens wanneer de geboden hulp uit een van de vier hoeken van de wereld onze broeders en zusters in het Heilig Land bereikte.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 6 maart 2021
  • réagir
  • 0 stem
Tiziana Campisi – Vaticaanstad

In dit jaar van lock-downs, die de economie waar ook ter wereld op de knieën dwongen, bleven op vele plaatsen de scholen dicht, werden grenzen en luchthavens gesloten en kende het leed en de smart van vele gezinnen een exponentiële toename. Er werden onnoemlijke inspanningen geleverd om zoveel mogelijk mensen te bereiken die door de pandemie getroffen werden. Zo vat Sami El-Yousef, Administrateur-Generaal van het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem, het Covid-jaar met zijn vele virtuele vergaderingen en on-line vieringen samen. “In de voorbije maanden gingen de belangrijkste hulpprogramma’s onafgebroken door en werd hun intensiteit zelfs nog opgedreven.”

De hulpverlening, het leveren van medicijnen, steun aan het onderwijs, sociale bijstand, hulp aan de vluchtelingen en aan gemarginaliseerde groepen in Jeruzalem… het kende allemaal een continu verloop. “Meer nog, dank zij een vrijgevigheid en een mildheid zonder voorgaande, die wij als antwoord op een dubbel appel mochten ondervinden, waren wij in staat om duizende gezinnen in hun basisbehoeften en hun nood aan onderwijs te ondersteunen,” vertelt Sami El-Yousef in een artikel op de website van het Patriarchaat. “Het mogen in ontvangt nemen van de grote golf aan ondersteuning was echt aandoenlijk.”

Tussen pijn en hoop

Meer dan 1.795 medewerkers namen de taak op zich om voor ruim 20.000 leerlingen in 44 scholen van het Patriarchaat van Jeruzalem in Jordanië, Palestina en Israël het onderwijs en de opleiding te blijven organiseren. Ze ontzagen zich geen inspanningen om zich aan het systeem van het afstandsonderwijs aan te passen en zich vervolgens in te zetten in scholen die ondertussen in een totaal andere constellatie functioneerden. “Ondanks de talrijke tekortkomingen inzake infrastructuur, de vaak gebrekkige uitrusting en de niet steeds even adequate vorming of opleiding, leverden zij vaak heroïsche prestaties om zich voortdurend aan te passen en zich in dienst van hun leerlingen in te zetten,” voegt de Administrateur-Generaal van het Patriarchaat van Jeruzalem hier nog aan toe.

Ook al waren heel wat zaken plots onmogelijk geworden of werden ze tijdelijk onderbroken, toch kenden tal van pastorale activiteiten een verder verloop en dit op de verschillende niveaus en telkens in overeenstemming met de heersende regelgeving. De contacten tussen de priesters en de gelovigen bleven overeind en tal van initiatieven, met inbegrip van de eucharistievieringen, werden on-line georganiseerd.

"Natuurlijk was het ongemeen triest te zien hoe leeg de straten van Jeruzalem waren tijdens de Goede Week en de Paasvieringen,” vervolgde Sami El-Yousef. “De voorbereiding van Kerstmis en de traditionele processie naar Bethlehem, de middernachtmis en tal van andere vieringen konden ofwel niet doorgaan of werden tot een minimum minimorum beperkt. Maar ondanks deze beperkingen bleek dit tegelijk een gelegenheid om zich even over de ware betekenis van de geboorte van onze Verlosser te bezinnen, eerder dan zich nog maar eens in heel het commerciële gedoe te verliezen.”

De aanstelling van Patriarch Pizzaballa

Onder de vele gebeurtenissen van het voorbije jaar brengt Sami El-Yousef toch ook nog even de beslissing van Paus Franciscus in herinnering om Mgr. Pierbattista Pizzaballa tot Latijns Patriarch van Jeruzalem aan te stellen. “Zijn benoeming zorgt ervoor dat alle harde werk van de voorbije vier jaar zonder onderbreking en zonder enige vertraging zal verdergezet worden. Zo weet het Latijns Patriarchaat zich in de toekomst verzekerd van een stevige financiële en bestuurlijke basis en kunnen de nog overblijvende uitdagingen krachtig aangepakt worden.” Tenslotte sprak Sami El-Yousef ook nog zijn dank uit aan de vele weldoeners waar ook ter wereld, en in het bijzonder aan hen die de voorbije maanden zo genereus hebben bijgedragen aan de morele en financiële ondersteuning aan de christenen in het Heilig Land. Slechts op die manier was het Patriarchaat in staat om haar hulp aan zo veel mensen verder te zetten.

Bron: Vatican News

Foto & Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter