Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Het-Heilig-Graf-opnieuw-geopend
        Het Heilig Graf opnieuw geopend

Het Heilig Graf opnieuw geopend

1555 en 1810 zijn de twee jaartallen waarin de deksteen van het Graf van Christus werd verplaatst. Voortaan zal daar ook het jaar 2016 moeten aan toegevoegd worden. Op 26 oktober l.l. hebben wetenschappers inderdaad de marmeren plaat die het Graf van Christus afdekt, nog opnieuw verwijderd. Dat was niet enkel een historisch maar tevens een heel sterk emotioneel moment.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 27 september 2022
  • réagir
  • 1 stem

Het magazine National Geographic, dat de exclusiviteitsrechten op het verslaan van deze gebeurtenissen had verworven, heeft hierover enkele artikels en enkele videoreportages in het Engels gepubliceerd. Deze stellen dat de eerste resultaten van het onderzoek bevestigen dat bepaalde delen van het Graf vandaag nog steeds intact zijn gebleven, en dit ondanks eeuwen van beschadiging, vernieling en restauratie in de Basiliek van het Heilig Graf, de locatie waarbinnen het Graf van Christus zich bevindt.
Hier volgen twee uittreksels van het verslag dat in het Frans op de website van de Franciscanen van het Heilig Land is te lezen.

IK HEB HET GRAF VAN DE LEVENDE CHRISTUS GEZIEN

(...) Daar, waar het grijze marmer is weggenomen, komt de rots te voorschijn. De originele rots die de laatste rustplaats van Christus is geweest. Ze is uit dezelfde steen als Jeruzalem. In de steen bemerkt men uitgehouwen kanaaltjes, waarvan sommigen beweren dat deze voor de afwatering moesten zorgen. Anderen menen evenwel dat ze op een Byzantijns ritueel teruggaan dat voor de wijding van de olie moesten dienen. De vorm waarin de steen is uitgehouwen, geeft de specialisten een beeld op de richting waarin het lichaam werd neergelegd: met het hoofd in oostelijke of westelijke richting.
Maar wat iedereen meteen kon vaststellen, is, dat de steen waarop het lichaam van Christus werd opgebaard, helemaal niets speciaals voorstelt, maar heel gewoon overkomt. En toch werd voor allen die dit moment nu meemaakten, dit alles als zeer bijzonder ervaren.
Iedereen was van streek. Voor de luifel wisselden zij hun indrukken met mekaar uit en vroegen de andere die naast hen stond of die wel hetzelfde zagen. Op het gezicht van al die mensen, in de kracht van hun leven, kon men intense emotie aflezen. Men doet niemand geweld aan door te stellen dat velen met vochtige ogen toekeken. Het doet onwillekeurig aan dit Paastafereel denken “Victimæ paschali laudes, Dic nobis Maria, quid vidisti in via? Sepulcrum Christi viventis, et gloriam vidi resurgentis” “Ik heb het graf van de levende Christus gezien en de glorie van zijn Verrijzenis mogen aanschouwen”

(...)
Op de website van de Franciscanen staan twee videofragmenten die door National Geographic zijn gemaakt.

Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.

newsletter