Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Het-Heilig-Graf-Heropstart-van-de-werken-rond-het-Graf-van-Jezus
        Het Heilig Graf: Heropstart van de werken rond het Graf van (...)

Het Heilig Graf: Heropstart van de werken rond het Graf van Jezus

JERUZALEM – Tijdens een persconferentie tekenden op maandag 27 mei de leiders van de Kerken die als bewaarders van het Heilig Graf zijn aangesteld, een overeenkomst die de weg opent voor een nieuwe fase in de werken rond het Graf van Jezus.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 19 juni 2019
  • réagir
  • 0 stem

Op 27 mei l.l. waren de Griekse Patriarch Theophilos III, de Custode van het Heilig Land Francesco Patton en de Armeense Patriarch Nourhan Manoughian in het klooster Saint-Sauveur te gast. Dit is het moederhuis van de Franciscanen in Jeruzalem. Zij ondertekenden daar een nieuw historisch akkoord waarbij de drie belangrijkste Kerken zich twee jaar na het einde van de eerste restauratiewerken aan het Graf van Jezus zich opnieuw verbonden om samen een nieuwe fase in de restauratie en de opwaardering van het Heilig Graf te laten beginnen. Volgens de vermelding in hun communiqué doen zij dit met “grote vreugde en voldoening”.

De luifel lijkt wel op een juwelenkist die het graf bevat dat ooit in de rots werd uitgehouwen en waarin destijds, na zijn kruisdood, het dode lichaam van Jezus werd neergelegd. Maar de eerste fase van de restauratie van de luifel, die tussen mei 2016 en maart 2017 plaats vond, maakte meteen ook duidelijk dat ondanks de toenmalige werken het graf en de luifel bouwkundig nog steeds in gevaar verkeert. De oorzaak dient in de vochtigheid van de ondergrond gezocht te worden die beetje bij beetje de funderingen van de basiliek aantast.

De tweede restauratiefase die dank zij dit akkoord van start kan gaan, zal erin bestaan om heel het plaveisel van de basiliek te verwijderen ten einde de oorzaken van deze vochtigheid weg te nemen en nadien de bevloering opnieuw te herstellen. “Wie ooit het Heilig Graf betrad, weet heel goed waar het hier om gaat,” voegde de Custode tijdens de persconferentie hier glimlachend aan toe.

Met deze overeenkomst vertrouwen de leiders van de drie grote Kerken de verantwoordelijkheid voor de studie betreffende de haalbaarheid van dit project toe aan twee Italiaanse universitairen en aan een wetenschappelijke instelling. In de herfst zou het dan moeten mogelijk zijn om de aard van de uit te voeren werken, de duurtijd en een kostenraming te beschrijven. De eigenlijke studie zal wellicht een jaar in beslag nemen. De werken zelf zouden onder leiding van dezelfde twee Italiaanse deskundigen worden uitgevoerd en dit met de technische ondersteuning van de drie Kerken.

Broeder Francesco Patton onderstreepte dat de frequentie van bezoeken aan de basiliek sedert de eerste restauratie van de luifel verdubbeld is. Patriarch Theophilos sprak anderzijds de hoop uit dat de werken deze keer minder belastend zouden zijn. “Een van de grote moeilijkheden van de restauratie van de luifel was het feit dat men er moest over waken dat de voortzetting van de religieuze diensten verzekerd was.”

Een ingewikkelde operatie

Patriarch Nourhan Manoughian vertrouwde ons een Armeense zegswijze toe: “Wanneer een contract ondertekend is, dan ligt de helft van het werk reeds achter de rug.” Toch kondigt de tweede helft zich als behoorlijk lang en ingewikkeld aan. De bevloering in roze steen bevindt zich immers op een metalen structuur die sterk door het roest is aangetast. Deze bevloering overdekt een systeem van kanaaltjes waarvan een deel uit de tijd van het Britse Mandaat dateert en de andere nog op de tijd van het Ottomaanse Keizerrijk teruggaan. En beide zijn dringend aan vervanging toe.

Maar de sonderingen die in de jaren ’60 door P. Vergilio Corbo ofm zijn gebeurd, brachten toen reeds aan het licht dat de betegeling ook nog eens een schat aan archeologische elementen verbergt. Het gaat om de resten van de basiliek die vanaf 324 door Keizer Constantijn werd opgetrokken, maar tevens de grondvesten van de tempel van Hadrianus uit 135 en een tunnel die in de rotsen werd uitgehouwen om het water dat de basiliek binnendrong te laten weglopen. In de Constantijnse periode – en dit tot in de helft van de XIXde eeuw was de koepel van een ronde opening voorzien waardoor het regenwater vrij naar binnen kon.

Uit de documentatie die Père Corbo zowat 60 jaar geleden ter beschikking had, kan men afleiden dat in de onmiddellijke omgeving van de luifel en in westelijke richting naar de Syrische kapel toe, nieuwe elementen kunnen gevonden worden over een netwerk van graven uit de tijd van Christus.

Aangezien heel de bevloering moet hernieuwd worden, kan het openbreken ervan bij de ingang van de basiliek ons nog ongetwijfeld heel wat leren over de begraafplaatsen van de kruisvaarders die in deze omgeving werden begraven. De kennis over deze plaats zou op die manier kunnen vergroten en nog meer gedetailleerd worden.

Ondertussen zijn al die ondergrondse ruimten en holten evenveel plaatsen waar het vocht zich kan ophopen. Dit water is het gevolg van de condensatie van de luchtvochtigheid die door de vele bezoekers wordt veroorzaakt en de opeenvolgende lekken in de bestaande kanalisatie, alsook door de afvoer van het regenwater. Het zal dus van diegenen die met de werken belast worden heel wat inventiviteit vragen om al die technische problemen het hoofd te bieden zonder de historische overblijfselen van het gebouw aan te tasten.

Wat de financiering betreft, kondigden de kerkleiders aan een gemeenschappelijke bankrekening te openen voor de vele giften die de christenen naar aanleiding van een aangekondigde fondsenwerving hopelijk massaal zullen storten en die door de kerkleiders samen zullen beheerd worden.

In 2017 kondigde de Heilig Stoel reeds aan de som van een half miljoen euro voor de tweede fase van de werken geprovisionneerd te hebben. Op 6 mei l.l. deelde Patriarch Theophilos ook reeds mee dat Koning Abdallah II van Jordanië een deel van het geldbedrag dat aan de Templetonprijs verbonden was, voor het Heilig Graf zou reserveren. Nu preciseerde hij dat het wellicht om een bedrag van 125.000 € zou gaan.

De eerste fase van de werken aan het Graf van Jezus hebben 4,5 miljoen € gekost. Patriarch Theophilos stelde: “het is onze opdracht om het christelijk karakter van Jeruzalem in stand te houden. Deze missie is niet louter van religieus belang, maar heeft evenzeer een grote diplomatieke, ja ik zou zelfs durven stellen politieke betekenis. De voltooiing van de werken moet de talloze inspanningen die doorheen de jaren door de christen Kerken zijn geleverd om de basiliek te restaureren en in haar oude glorie te herstellen, vervolledigen.”

Marie-Armelle Beaulieu voor TerreSainte.net

Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Algemeen

newsletter