Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Het-Heilig-Graf-Begin-van-de-restauratie-van-het-Graf-van-Christus
      Het Heilig Graf: Begin van de restauratie van het Graf van Christus

Het Heilig Graf: Begin van de restauratie van het Graf van Christus

JERUZALEM – De Grieks-Orthodoxe Kerk had destijds aangekondigd dat de restauratiewerken aan de grafluifel (de kiosk) na hun Paasfeest (volgens de Juliaanse kalender) zouden worden aangevat. Op 8 mei 2016 zijn deze werken dan inderdaad, zij het op een zeer discrete manier, gestart. Sedert een paar weken zijn de werkzaamheden evenwel ook volop zichtbaar geworden.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 29 juni 2016
  • réagir
  • 0 stem

Het interieur van de Basiliek van het Heilig Graf is sedert het begin van de maand juni onherkenbaar veranderd: steigers en werfmateriaal staan zowat overal rond de tombe van Christus verspreid. De restauratiewerken die zowat twee maand geleden door de Orthodoxe Patriarch van Jeruzalem en de Custode van het Heilig Land werden aangekondigd, zijn ondertussen volop aan de gang.
Acht maanden bouwwerf, 24 uur op 24
In een interview aan Terre Sainte Magazine van de Custode houdt Antonia Maropoulou, ingenieur en wetenschappelijk coördinator van de werf, zich op de vlakte voor wat de voorpelde duurtijd van de werken betreft. “We moeten eerst doorheen de ‘pilootfase’ die de totaliteit van de problematiek van de site moet duidelijk maken. Het is onze bedoeling de structuur van de grafluifel te versterken. Dit kan alleen door de marmeren tegels die de luifel bedekken, te verwijderen, alle materialen grondig te reinigen, de structuur uit de periode van de kruistochten te verstevigen en deze met nieuwe materialen te herstellen die met de oorspronkelijke materialen compatibel zijn. De marmeren tegels die de luifel bedekken, kregen met de tijd zwaar onder het bezoek van de pelgrims te lijden. Vooral het roet van de vele kaarsen die gedurende eeuwen in de basiliek werden aangestoken, heeft deze zwaar aangetast. Ze moeten dus grondig gereinigd worden en zullen daarna met titanium schroeven opnieuw bevestigd worden.”
Het is een bijzonder minutieus werk, waarbij we de devotie van de pelgrims zo weinig mogelijk willen hinderen. De toegang tot de tombe zal steeds gevrijwaard blijven maar de pelgrims zullen deze wel via een veiligheidssluis moeten betreden. De belangrijkste werkzaamheden die een sluiting van de grafluifel veronderstellen, zullen tijdens de nacht gebeuren. “De ploegen die met de renovatie en de heropbouw belast zijn, zullen hun werkzaamheden alleen in de nacht uitvoeren. Het restauratieatelier wordt in de bovenste galerij van de Latijnse Kerk ondergebracht. Daar kan immers ook overdag worden gewerkt, vermits men daar niet met de pelgrims in contact komt. Er zal dus 24 uur op 24 worden gewerkt.”
De restauratie die aan de Polytechnische School van Athene is toevertrouwd, staat tevens onder toezicht van de architecten van de drie grote gemeenschappen die voor het Heilig Graf bevoegd zijn.
“Het Heiligdom moet behouden worden zoals het is, het wordt enkel verstevigd”
De restauratie wordt door de drie belangrijkste christen kerkgemeenschappen van het Heilig Graf (de Latijnse Kerk vertegenwoordigd door de Franciscanen, de Grieks-Orthodoxen en de Armeniërs) gefinancierd. Daarbij komen de publieke en private bijdragen zoals de gift van Koning Abdullah van Jordanië). “Het is de bedoeling om het gebouw te onderhouden en te bewaren,” zo verklaart P. Athanasius Macora, ofm. “Het betreft een zeer behoudsgezinde restauratie. Het Heiligdom blijft bewaard zoals het nu is, maar het wordt verstevigd. De stalen balken die de grafluifel omspannen, worden wel weggehaald zodat de luifel zelf mooier aan zijn trekken zal komen. Maar de restauratie zelf zal zeer behoudsgezind zijn. Er komen geen nieuwe toevoegingen.”
De restauratie moest het akkoord krijgen van de drie christen gemeenschappen. “Dit akkoord kwam uiteindelijk in het licht van de hoogdringendheid van de werken tot stand,” verklaarde Z.G. Theophilos III, Grieks-Orthodox Patriarch. “De restauratie is in de eerste plaats vanuit technisch standpunt bijzonder belangrijk. Het Heiligdom bevindt zich immers reeds meer dan 200 jaar in dezelfde toestand. De Verrijzeniskerk met inbegrip van de grafluifel werd ooit verwoest, maar werd vrij snel weer opgebouwd. In totaal waren er twee jaar nodig om de kerk van het Heilig Graf en de Graftombe van Christus weer op te bouwen. Maar sindsdien had er nooit meer een restauratie plaats, er gebeurde niets meer aan.”
De luifel die in het begin van de XIXde eeuw werd gebouwd, werd onder Brits mandaat in 1947 wel van een metalen versteviging voorzien. Een recente studie bracht evenwel aan het licht dat het gebouw met grote problemen had af te rekenen. Deze zijn het gevolg van een te hoge vochtigheid die ondermeer door de uitgeademde lucht van de vele pelgrims wordt veroorzaakt. Maar een even groot probleem was de oxidatie die toe te schrijven is aan de rook van de vele kaarsen die al die tijd rond en in het Heilig Graf werden aangestoken.

Thomas Charrière
Foto’s : Heilig Hart Basiliek, 2 juni 1016 © LPJ / Thomas Charrière

Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Links & Multimedia

newsletter