Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Het-Bezoek-van-Maria-werd-in-Ain-Karem-gevierd
      Het Bezoek van Maria werd in Ain Karem gevierd

Het Bezoek van Maria werd in Ain Karem gevierd

In het bergland van Jeruzalem, op een achttal kilometer van de Oude Stad, bevindt zich het dorp dat heden onder de naam Ain Karem bekend staat.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 7 juni 2017
  • réagir
  • 0 stem

Om de video te bekijken, klik HIER

Het was hier dat de Maagd Maria haar nicht Elisabeth kwam opzoeken, nadat zij van de Engel de Boodschap had ontvangen dat zij de Moeder van de Redder zou worden.

Fr. JOSÉ CLEMENTE MULLER, ofm
Hoeder van het Heiligdom van de Heilige Johannes de Doper

“Het was via deze bergen die we voor ons zien, langs deze valleien dat David destijds de Ark van het Verbond wist te redden die de Filistijnen eerder hadden buit gemaakt. Het was in dit bergland dat hij de Ark gedurende drie maanden zou verborgen houden. Zo zou ook Maria gedurende drie maanden bij haar nicht Elisabeth vertoeven. David hief zijn gezang aan, want hij leefde in blijdschap en vreugde en deze vreugde kreeg een verder vervolg toen Elisabeth de stem van haar nicht hoorde, zodat haar kind opsprong in haar schoot.”

Het herdenkingsfeest begon met een H. Mis die door P. Francesco Patton, Custode van het H. Land, in de kerk van de Visitatie werd gecelebreerd. Dit heiligdom staat al eeuwenlang voor de precieze plaats waar dit Bijbels tafereel heeft plaats gehad.

In de loop van de viering die volop hulde bracht aan de dienstmaagd van de Heer kregen enkele jonge franciscanen de wijding van acoliet en van lector.

MICHAEL MUHIDO
Franciscaans seminarist

“Het is een dienst waarvan veronderstelt wordt dat men deze met vreugde uitoefent. Maria kwam Elisabeth met vreugde opzoeken en wij moeten met dezelfde vreugde het Woord Gods verkondigen.”

In zijn homilie bracht P. Francesco Patton drie aspecten onder de aandacht.

Vooreerst “de weg”. Maria begaf zich met spoed op weg naar het bergland. Wanneer God ons roept, kunnen wij niet rustig op de plaats blijven waar we ons bevinden.

Het tweede aspect is “de groet”. De groet van Maria is een groet van vrede die de volledige vervulling van Gods heilsplan in de geschiedenis van de mensheid in zich draagt. De groet van Elisabeth verkondigt de gelukzaligheid van ieder die in de vervulling van het Woord van God gelooft.

Het derde element is “de jubel”, de jubel van het nog ongeboren kind Johannes de Doper, van Elisabeth, maar bovenal van Maria die het Magnificat aanheft.

P. FRANCESCO PATTON, ofm
Custode van het Heilig Land

“Maria leert ons dat we de juiste blik moeten bewaren. Want vaak hebben we een pessimistische kijk die door allerlei bijkomstigheden wordt bepaald. Maar Maria leert ons de blik van het geloof en van de hoop te bewaren. Dan zullen we, ondanks een soms moeilijke context, er toch in slagen God te zien die bezig is met het heil te bewerkstelligen, die bezig is de wereld te veranderen, die bezig is de harten van de mensen om te vormen.”

Op het einde van de mis begaven de franciscanen en de gelovigen zich in processie naar de crypte van de basiliek waar het evangelieverhaal van het bezoek van Maria aan Elisabeth werd voorgelezen: “Mijn ziel prijst hoog de Heer en mijn geest bejubelt God mijn Redder!”

Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Links & Multimedia

newsletter