Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Heropening-van-het-Mozes-Memorial-op-de-Berg-Nebo
        Heropening van het Mozes Memorial op de Berg Nebo

Heropening van het Mozes Memorial op de Berg Nebo

BERG NEBO – Midden oktober had de openingsplechtigheid plaats van de nieuwe basiliek van het Mozes Memorial op de Berg Nebo. Paus Franciscus stuurde kardinaal Leonardi Sandri om hem bij deze gelegenheid te vertegenwoordigen.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 23 november 2016
  • réagir
  • 0 stem

Na jaren van intense werkzaamheden opende het Mozes Memorial opnieuw de deuren zodat pelgrims en toeristen het weer kunnen bezoeken. Dit Memorial is een van de meest vermaarde heiligdommen van Jordanië. Het bevindt zich op enkele kilometers van de stad Madaba en maakt sedert 1932 deel uit van de eigendommen van de Custode van het Heilig Land. Het geniet een behoorlijk aanzien en dit niet enkel bij de christenen, maar evenzeer onder de joden en de moslims die Mozes ook als een van hun grootste profeten beschouwen.
De Berg Nebo vormt als het ware een balkon met een prachtig uitzicht op de vallei van de Jordaan en een panorama dat tot aan de vestigingsmuren van Jeruzalem reikt. De lezing van de Bijbel (en in het bijzonder Dt 34) beschrijft de berg als de plaats waar God aan Mozes bij de uittocht uit Egypte een blik op het Beloofde Land heeft gegund. Mozes zelf zou dit land evenwel nooit betreden vermits hij op deze berg zou sterven. Hij werd er begraven ook al bleef de precieze plaats van zijn graf onbekend. Ondertussen had zich tussen de vierde en de negende eeuw op de Berg Nebo een gemeenschap van monniken gevestigd.
In de XXste eeuw legden de archeologen van de Custode van het Heilig Land de resten van dit oude klooster en van de basiliek met haar prachtige mozaïeken bloot. Ten einde deze archeologische site te beschutten en te beveiligen, werd een nieuw bouwwerk opgetrokken. Dit biedt aan pelgrims en toeristen tevens de kans om de prachtige mozaïeken te bewonderen die doorheen de eeuwen door de monniken werden vervaardigd. Het is precies dit gebouw dat op 15 oktober l.l. werd ingewijd.
In de namiddag had er voor de religieuze en burgerlijke autoriteiten een plechtigheid plaats. Vervolgens opende Pater Francesco Patton, Custode van het Heilig Land, de deuren van de basiliek. Dit gebeurde in aanwezigheid van Kardinaal Leonardi Sandri, prefect van de Congregatie voor de Oosterse Kerken en speciaal gezant van Paus Franciscus. Er was tevens een lid van de koninklijke familie aanwezig. De minderbroeders hadden Koning Abdallah II in persoon uitgenodigd, alsook zijn vader Hussein die een persoonlijke vriend was van de Franciscaner archeoloog Michelle Piccirillo (1944-2008). Deze was bijzonder beslagen in het opwaarderen van het Jordaans archeologisch patrimonium en werd in dit heiligdom begraven.
’s Anderendaags, op zondagavond, had er om 18u. een religieuze plechtigheid plaats die voor alle gelovigen toegankelijk was. Kardinaal Sanri zegende het nieuwe altaar en ging voor in een plechtige mis die in de basiliek werd opgedragen. De hele plechtigheid werd door het “Fountain of Love Choir” opgeluisterd . Dit koor was speciaal voor deze gelegenheid van uit de Jordaanse hoofdstad Amman overgekomen. Om 21u. werd het nieuwe orgel met een prachtig orgelrecital door de Italiaanse artiest Nicola Puccini plechtig ingehuldigd. Daarop volgde nog een orgelspel van de Italiaanse orgelist Eugenio Maria Fagiani, een optreden van de solisten van het “Fountain of Love Choir” en van de vermaarde muzikanten Tareq Al-Jundi en Nasser Salameh.
Op maandag werd de site dan voor de pelgrims open gesteld. Op te merken valt nog dat het feestprogramma ook in tal van vormingssessies voor toeristische gidsen voorzag, met heel in het bijzonder een workshop met pater Eugenio Alliata, wetenschappelijk verantwoordelijke voor het restauratieproject, alsook met de architect Osama Hamdan, directeur van de werkzaamheden en met Franco Sciorilli, verantwoordelijke voor de restauratie van de mozaïeken. Groepen leerlingen kunnen zich nog steeds inschrijven voor de geleide bezoeken die vanaf begin november worden georganiseerd.
Naar aanleiding van recente ontdekkingen en de heropening van het Mozes Memorial voorziet Pater Eugenio Alliata een hernieuwde versie van de geschiedenis van de Berg Nebo en het Memorial. Daarin heeft hij aandacht voor de vroegere getuigenissen, brengt hij illustraties van het werk van de archeologen van de Franciscanen (J. Sylvester Saller, Bellarmin Bagatti, Virgilio Corbo, Michele Piccirillo, Eugenio Alliata en Carmelo Pappalardo) tot en met foto’s van de huidige site. In afwachting van de uitgave van deze zeer complete gids stelde Pater Alliata een beknopte versie van het werk voor dat in het Engels in PDF-formaat op de website van het heiligdom kan geraadpleegd worden.
Belangstellenden vinden het officieel (Engelstalig) communiqué op de website van de Custode van het Heilig Land en de Franse vertaling op shttp://fr.lpj.org/2016/10/11/reouverture-du-memorial-de-moise-sur-le-mont-nebo-le-15-octobre-2016/

Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Algemeen

newsletter