Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Hemelvaart-de-blik-op-de-hemel-gericht
        Hemelvaart: de blik op de hemel gericht

Hemelvaart: de blik op de hemel gericht

De locatie is klein en enig in zijn genre. Om de plaats te bereiken die aan de Hemelvaart van Jezus veertig dagen na Pasen herinnert, moet men helemaal omhoog klimmen naar het hoogste punt van de Olijfberg. Daar bevindt men zich op 808 meter boven de zeespiegel. Heden ten dage staat de plaats onder toezicht van de moslims, maar één keer per jaar wordt ze opengesteld voor de vieringen van de verschillende christen geloofsgemeenschappen, allen volgens hun eigen liturgische kalender.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 8 april 2021
  • réagir
  • 0 stem

Onder een brandende zon ontrolt zich voor het eerst sedert lange tijd de plechtige intrede en het bidden van de vespers en de completen in aanwezigheid van enkele gelovigen. De versoepeling van de anti-coronamaatregelen schort ook de verplichting op om een mondmasker te dragen wanneer de vieringen zich in open lucht afspelen.

Binnenin de centrale kapel bevindt zich de steen waarin volgens de overlevering de voetafdruk staat die Jezus daar zou hebben achtergelaten net voor Hij voor de ogen van zijn verbaasde leerlingen naar de Vader opsteeg. In de Handelingen van de Apostelen kan men vervolgens lezen dat twee mannen die in het wit waren gekleed, aan de leerlingen zeiden: “Mannen van Galilea, wat staan jullie toch naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die van jullie is weggenomen en in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde manier terugkomen als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan.”

Fr. DIEGO DALLA GASSA, ofm

Custode van het Heilig Land

“Deze indicatie van mannen die naar de hemel kijken, was bijzonder belangrijk voor hen die hier op deze locatie een eerste gebouw hebben opgetrokken. In 378 liet de nobele Romein Poimenia hier een eerste structuur bouwen die een open dak had.”

Van dat eerste bouwwerk blijft evenwel niet veel meer over. Nadat het eerder was afgebroken, reconstrueerden de kruisvaarders de luifel opnieuw, en ook toen weer zonder koepel.

Fr. DIEGO DALLA GASSA, ofm

Custode van het Heilig Land

“Wanneer de muzelmannen hier in 1187 aankwamen, namen zij deze plaats in en dachten zij het gebouw af te werken door het van een dak te voorzien. Ze hadden immers geen benul van de oorspronkelijke betekenis van het bouwwerk. Wij zijn voor de hemel voorbestemd. De mens is voorbestemd om de blik op de hemel gericht te houden, ook al leeft hij hier ondertussen zijn aardse leven, een leven dat kan en zal naar de hemel terugkeren.”

In de namiddag worden de liturgische gewaden opgeborgen, want dit jaar ontbreken ten gevolge van de nog steeds strenge beperkingen de traditionele witte tenten die normaal worden opgetrokken om er de gelovigen in onder te brengen. Ook ontbreekt het meest typische onderdeel van het feest, zijnde de vele nachtelijke vieringen die normaal tot aan de dageraad in en rond het gebouw plaatsvinden. Ze zullen dit jaar voor een deel naar ‘s anderendaags worden verplaatst. Reeds van bij het krieken van de dag komt eerst de plechtigheid van de Apostolische Nuntius, Mgr. Leopoldo Girelli, daarna de vieringen van de Gemeenschap van Gethsemane, van de Arabische gemeenschap en tenslotte nog de plechtige Eucharistieviering die door de Vicaris van de Custode van het Heilig Land wordt voorgegaan.

Fr. DOBROMIR JASZTAL, ofm

Vicaris van de Custode van het Heilig Land

“De belangrijkste vraag die we aan de Heer moeten stellen, is deze dat Hij ons leven zou blijven ondersteunen, ons met Zijn Licht zou blijven verlichten en ons met de genade van Zijn Geest zou leiden. Zo kan elkeen onder ons zijn zending vervullen tot dewelke hij zich geroepen weet. Door zijn broeders te dienen brengt de mens immers de Heer onder zijn medebroeders aanwezig. Dat is hetgeen de leerlingen hier op deze berg hebben begrepen. Dat is de hoop en de verwachting waarmee ze hier van deze berg zijn afgedaald in de verwachting van de komst van de Heilige Geest.”

“Het verbod aan de pelgrims om de heiligdommen en de heilige plaatsen te bezoeken, heeft zowat de hele wereld getroffen,” vertelt de vicaris van de Custode. Hiermee verwijst hij naar het bijzondere historisch moment waar de wereld nu doorheen moet.

Fr. DOBROMIR JASZTAL, ofm

Vicaris van de Custode van het Heilig Land

“Maar het is niet alleen hiervoor dat de afwezigheid van de mensen van over de hele wereld in het Heilig Land wordt gevoeld. Elke dag opnieuw worden wij niet alleen aan diegenen herinnerd die erom vragen om naar hier te kunnen komen, maar ook aan diegenen die hulp en ondersteuning nodig hebben.”

Bron: Terra Santa News

Foto : Fotoarchief Luk De Staercke

Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter