Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Hemelsblauwe-sjaals-voor-de-feestende-parochianen-van-Gaza
        Hemelsblauwe sjaals voor de feestende parochianen van Gaza

Hemelsblauwe sjaals voor de feestende parochianen van Gaza

GAZA – Op zondag 11 oktober werden Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans en Zuster Marie-Alphonsine in de Latijnse parochie van Gaza in de kijker geplaatst. Alle parochianen ontmoetten elkaar rond de Zusters van de Rozenkrans, die bij deze gelegenheid hun geloften hebben hernieuwd.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 23 oktober 2015
  • réagir
  • 0 stem

In de laatste weken vol spanning worden dood en geweld door de kranten die Jeruzalem, Israël en Palestina tot onderwerp hebben, voortdurend in één adem genoemd. Precies in deze dagen brengt de kleine parochie van Gaza een christelijk teken van hoop en vreugde.

Velen waren op de uitnodiging van de Zusters van de Rozenkrans ingegaan. Deze vierden immers op 4 oktober de geboortedag van hun stichteres Zr. Marie-Alphonsine Ghattas, die in mei l.l. nog door Paus Franciscus werd heilig verklaard.

De kerk van de Heilige Familie was rijkelijk versierd en, zoals in de grote feestdagen met bloemen en kleurige wimpels getooid. Dit was eveneens het geval met het beeld van de Maagd Maria. Elke parochiaan kon - naar de beeltenis van de Heilige Maagd en van de Heilige Alphonsine - een mooie hemelsblauwe sjaal ontvangen, alsook een rozenkrans met een relikwie van de heilige. De christen leerlingen van de scholen van de Zusters van de Rozenkrans hebben samen met hun ouders de mis opgeluisterd, de teksten gelezen en samen gebeden, terwijl ze hun gaven tijdens de offerande naar het altaar brachten.

Vader Mario Da Silva, pastoor van de parochie, vergeleek in zijn homilie Zr. Alphonsine met de rijke jongeling uit het Evangelie. In haar eenvoudig leven dat geheel aan God was gewijd, nam zij op een scrupuleuze manier Zijn geboden in overweging en zij zag zich in staat de “grote sprong” te wagen: alles aan de armen schenken en de welbeminde Heer volgen.

Dit voorbeeld van totale onthechting en offervaardigheid voor de armen vormt voor de christenen in Gaza een getuigenis voor de brandende actualiteit. Zr. Nabila, Zr. Bertilla en Zr. Martina dragen heden in deze kleine omgeving het charisma van Zr. Marie-Alphonsine. En het was niet zonder emotie dat zij voor de verzamelde gemeenschap hun geloften hernieuwden.

Het feest werd op het voorplein verder gezet in de buurt van het traditioneel koffiehuis en de banketbakkerswinkel. De kinderen, die de vreugde van de gemeenschap uitmaken, vermaakten zich in de mooie speeltuin. Deze werd nog vrij recent dank zij de giften van weldoeners uit het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem uitgebouwd.

De werken voor de renovatie van de parochielokalen gebeuren onder de hoede van het Bureau voor de Projecten van het Patriarchaat en verlopen aan een gezapig tempo.

De Zusters van de Rozenkrans beheren een uitstekende school die ondertussen ongeveer 900 leerlingen telt, waarvan de grote meerderheid moslims zijn. Het betreft een kleuterschool tot en met een lyceum. Ondanks de zware moeilijkheden die het gevolg zijn van de specifieke situatie in de Gaza-strook, bieden deze scholen een opvoedkundige service van hoogste orde.

Binnenkort zal er een zaal voor videoconferenties en een informaticalokaal worden ingehuldigd. Men hoopt op die manier de jongeren in Gaza in contact te brengen met de jeugd in de rest van de wereld.

Andres Bergamini voor www.lpj.org
Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter