Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Heilige-Mis-in-Kana-om-het-eerste-mirakel-van-Jezus-te-herdenken
        Heilige Mis in Kana om het eerste mirakel van Jezus te herdenken

Heilige Mis in Kana om het eerste mirakel van Jezus te herdenken

Op zondag 17 januari werd in het heiligdom van Kafr Kana, in de buurt van Nazareth, een plechtige Eucharistieviering opgedragen. Bij die gelegenheid vroeg de Custode van het Heilig Land om in het bijzonder te bidden voor de gezinnen en voor de echtparen die nu de crisis van de pandemie meemaken en die nood hebben aan de “vreugdewijn” van de liefde en de wederzijdse dienstbaarheid.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 6 maart 2021
  • réagir
  • 0 stem

“Hier te Kana in Galilea worden we uitgenodigd om ten volle de waarde van de menselijke liefde te begrijpen. Deze begint bij de Liefde van God voor zijn volk en voor de hele mensheid en deze is gelijkend aan de liefde tussen man en vrouw.” Dit waren de woorden van Fr. Francesco Patton, Custode van het Heilig Land, tijdens de eucharistieviering op zondag 17 januari in het heiligdom van Kana. Dit ligt in het Arabische dorp Kafr Kana en is de plaats waar Jezus zijn eerste mirakel voltrok. Dit wordt verhaald in het Evangelie van de Heilige Johannes. Jezus was hier te gast tijdens een bruiloft en veranderde er op aandringen van Zijn Moeder Maria water in wijn. Zij gaf hiermee uiting aan haar bezorgdheid toen ze merkte dat er op het feest niet genoeg wijn zou zijn. (Jh 2, 1-11).

Laten wij bidden voor verdeelde gezinnen

Fr. Patton beklemtoonde dat dit evangelieverhaal ons uitnodigt om te ontdekken hoe de persoonlijke relatie met God een liefdesrelatie, ja een echtelijke relatie moet zijn. Zo wees hij erop dat dit jaar met “Amoris Laetitia”, specifiek aan het gezin is gewijd. Dit werd op 27 december laatstleden door Paus Franciscus afgekondigd. Dit bijzonder jaar zal ingaan op 19 maart. De Custode van het Heilig Land nodigde iedereen uit om in het bijzonder te bidden voor alle verloofden ter wereld, voor de “gezinnen en huwelijken in crisis, voor hen die door een periode gaan waarin zij de ‘vreugdewijn’, de liefde en de onderlinge dienstbaarheid moeten ontberen.” “Wij zijn tot de oneindige liefde opgeroepen. Wij zijn geschapen om Gods Liefde te ontvangen en deze via een intense en persoonlijke relatie aan God terug te geven. Deze relatie kan enkel in het beeld van de echtelijke liefde teruggevonden worden,” gaf Fr. Patton nog verder aan.

Ten gevolge van de restricties die door de gezondheidscrisis worden opgelegd, konden enkel de Franciscanen van de kloostergemeenschappen in Galilea, met name deze in Nazareth, op de Berg Tabor, in de Tiberiade en deze van Haïfa, de viering mee beleven. Jaar na jaar komen in deze viering talrijke echtparen hun huwelijksbeloften hernieuwen. “Deze H. Mis werd nu toch wel op een bijzondere wijze gevierd,” getuigt de parochiepriester, Fr. Haitham Franso Yalda Hano. “Heel wat christenen uit Galilea kwamen hier hun huwelijksbeloften hernieuwen en de bevolking keek er verlangend naar uit.” Dit jaar wordt er tijdens de vasten bij de zegening van de huizen een speciaal certificaat aan de gezinnen uitgereikt.

De kerk van Kana vormt een referentiepunt voor meer dan drieduizend lokale christenen, waaronder Grieks-Orthodoxen, Melkieten en een 700-tal katholieken. Momenteel worden de zondagsmissen via de facebookpagina van het heiligdom verdeeld, dat zelf omwille van de lock down gesloten blijft. Het aanpalende klooster telt drie franciscaanse broeders van de Custode van het Heilig Land.

Een plaats die reeds sedert de 4de eeuw wordt erkend

Sedert de Byzantijnse periode spreken verschillende getuigenissen over Kafr Kana als de plaats waar het eerste mirakel van Jezus heeft plaats gevonden. In 1641 werd dit ook door de Franciscanen van de Custode van het Heilig Land erkend. Maar het heiligdom zelf werd pas in 1862 door de Franciscanen in eigendom verworven. In 1879 werd de huidige kerk op de ruïnes van een oudere basiliek en het bijhorend klooster opgetrokken. Tussen 1879 en 1905 werd de kerk nog verder uitgebreid. Het marmeren altaar en de fresco’s zijn het werk van Beierse kunstenaars. De toenmalige pastoor was afkomstig uit Salzburg en wist zich door de kathedraal van die stad geïnspireerd.

De archeologische opgravingen van P. Stanislao Loffreda uit 1969 en deze van O. Eugenio Alliata uit 1997 brachten een binnenplaats en de restanten van een synagoge aan de oppervlakte. De bijhorende mozaïeken zijn voorstellingen van granaatappels en geometrische motieven. De cultusruimte was opgetrokken op de overblijfselen van woningen uit de 1ste tot de 4de eeuw. Ze had een portiekatrium met in het midden een grote waterput die tot op heden bewaard is gebleven. Onder de huidige kerk bevinden zich nog de resten van een huis waarvan verondersteld wordt dat daar het mirakel zou hebben plaats gevonden. Deze restanten werden tot een crypte omgebouwd die nu nog steeds toegankelijk is.

Bron: Vatican News Service – TC -

Foto & Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter