Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Heilig-Land-Eerste-Mis-sedert-54-jaar-op-de-plaats-van-het-Doopsel-van-Jezus
        Heilig Land: Eerste Mis sedert 54 jaar op de plaats van het Doopsel van (...)

Heilig Land: Eerste Mis sedert 54 jaar op de plaats van het Doopsel van Jezus

Op zondag 9 januari konden de Franciscanen van de Custode het Doopsel van Christus herdenken op de site op de oevers van de Jordaan. Dit is de plaats die verondersteld wordt als de locatie waar deze gebeurtenis die in het evangelie wordt beschreven, zou hebben plaats gehad. De site van Qasr al-Yahud, die na de oorlog van 1967 in een mijnenveld was herschapen, werd opnieuw een oord van gebed. Voor Père Ibrahim Faltas, lid van de Custode van het Heilig Land, was dit een “historische dag.”


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 26 januari 2021
  • réagir
  • 0 stem
Amedeo Lomonaco - Cité du Vatican

“De toegang tot de plaats waar Jezus uit de handen van Johannes de Doper het Doopsel mocht ontvangen, bevindt zich in de buurt van Jericho, aan de oostelijke oever van de Jordaan. Sedert 1641 begaven de Franciscanen zich elk jaar op bedevaart naar deze plaats, die bekend staat onder de naam Qasr al-Yahud (de rots van de Joden). Maar in 1967, na de Zesdaagse Oorlog, werd heel de regio voor pelgrims en toeristen afgegrendeld. Het werd een militaire zone en 55ha ervan lagen met mijnen bezaaid.”

Ontmijningswerk

Het was pas in het jaar 2000, bij de jubileumbedevaart van de heilige Paus Johannes-Paulus II naar het Heilig Land, dat er een kleine toegang tot de site werd heropend tot deze na de tweede Intifada opnieuw werd gesloten. Gedurende meerdere jaren werd er een langdurige ontmijningsoperatie uitgevoerd. Met de goedkeuring van de Israëlische en de Palestijnse autoriteiten werden er bijna 4.000 mijnen verwijderd. Deze taak werd door “Hallo Trust”, een Britse humanitaire organisatie, uitgevoerd. Deze is in een dergelijk soort van interventies gespecialiseerd. Zodoende kon de kerk van de Heilige Johannes de Doper na 50 jaar aan de Custode van het Heilig Land worden teruggegeven.

Het Feest van het Heilig Doopsel

Op zondag 10 januari, het Feest van het Doopsel van de Heer, hadden vanaf 9 uur onder leiding van de Custode van het Heilig Land een serie van gebeurtenissen plaats, waar als gevolg van de pandemie slechts enkele tientallen personen konden aan deelnemen. Na hun aankomst bij de Jordaan vertrok de processie en kon de plechtige Eucharistieviering beginnen. In het feestprogramma zat ook een bedevaart naar de Berg van de Bekoring. Die dag zouden de woorden van het evangelie luid weerklinken: “In die dagen kwam Jezus van Nazareth uit Galilea en Hij liet zich in de Jordaan door Johannes dopen. Meteen toen Hij uit het water kwam, zag Hij de hemel openbreken en de Geest als een duif over zich neerdalen. En er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in wie Ik vreugde vind.” (Mc1, 9-11)

Een historische dag

Na 54 jaar konden de Franciscanen dus opnieuw dit plechtig feest op de plaats waar Jezus door Johannes de Doper werd gedoopt, herdenken. P. Ibrahim Faltas van de Custode van het Heilig Land, onderstreepte nogmaals het belang van dit gebeuren.

De Franciscanen hebben de Heilige Plaatsen nooit vergeten, ook al raakten ze er al eens omwille van oorlogsomstandigheden of omwille van andere redenen een kwijt. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de locatie van het Doopsel van Christus. Het klooster waarvan de bouw kort na de aankoop van het terrein in 1920 reeds begon, heet “Heilige Johannes de Doper”. In 1967 verloren de Franciscanen het klooster ten gevolge van de oorlogssituatie. En nu, 54 jaar later, kwamen ze naar hier terug om hier de eerste Mis opdragen. Het werd voor hen allen een historische dag. De mis begon om 10u en werd voorgegaan door P. Francesco Patton, Custode van het Heilig Land, maar ook de apostolische afgevaardigde van Jeruzalem en de consuls van Italië, Spanje, België en Frankrijk waren aanwezig. “En dan waren wij daar ook nog, de broeders, die deze feestdag vieren. Ten gevolge van de pandemie waren er slechts een vijftigtal mensen toegelaten,” vertelt P. Ibrahim.

Wat gedurende vele jaren een veld vol mijnen en een militaire zone was, is vandaag opnieuw een plaats van vrede en gebed geworden…

Qasr al-Yahud is opnieuw een heilige plaats geworden. Het klooster dat een drietal maanden geleden aan de Franciscanen werd teruggegeven, werd opnieuw ingewijd. Het is een prachtig klooster en het feest van het Heilig Doopsel was voor de Franciscanen een dag van grote vreugde. 2020 was ten gevolge van de pandemie en tal van andere zaken voor de hele wereld een moeilijk jaar. Maar voor ons, Franciscanen, betekende het ook het jaar van het terugkrijgen van dit klooster en van het college van Aleppo.

Deze feestelijke zondag was ook een dag van wedergeboorte

Een nieuw jaar, een dag van wedergeboorte. Dat is de betekenis van het Doopsel. U kan zich onze vreugde niet voorstellen, de vreugde van alle broeders van de Custode van het Heilig Land. Na de mis volgde de processie van het klooster naar de Jordaan, precies op de plaats waar onze Heer Jezus Christus het doopsel ontving. Het is werkelijk een grote vreugde om naar dit klooster terug te keren, het klooster dat alle broeders van de Custode zo nauw aan het hart ligt, maar evenzeer voor alle broeders die voor de Heilige Plaatsen hun leven hebben gegeven. Ik denk dat ook zij in de hemel zeer gelukkig zullen zijn wanneer ze zien dat wij dit klooster opnieuw hebben verworven.

Wat betekent deze terugkeer voor het Midden-Oosten?

Dit betekent dat we nooit de hoop mogen verliezen. Niemand had gedacht nog te zullen beleven dat dit klooster opnieuw onder onze hoede zou komen. Voor velen leek dit compleet onmogelijk. Maar wij behouden altijd de hoop en het vertrouwen dat alles terug normaal zal worden. Ik ben er ook van overtuigd dat wij in het Heilig Land opnieuw vrede zullen zien. Wij werken met de “levende stenen” van het Heilig Land, dit wil zeggen met de christenen. Wij geven hen hoop en helpen hen moed te houden om in het Heilig Land te blijven, om de hoop in een betere toekomst te bewaren en dat er vrede zal komen. Wat alle volkeren in het Midden-Oosten verlangen, is, dat ze zouden zien dat de vrede zich op aarde zou voltrekken. En het is onze hoop als Franciscanen dat wij ook opnieuw het klooster van het Cenakel in Jeruzalem onder onze hoede zouden krijgen. Wij hopen dat ook dat zo vlug mogelijk zou kunnen gebeuren.

Bron : Vatican News -

vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter