Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Heeft-er-een-demografische-oorlog-plaats
        Heeft er een demografische oorlog plaats ?

Heeft er een demografische oorlog plaats ?

OPINIESTUK – Het Palestijns Bureau voor Statistiek heeft op 31 december een schatting bekend gemaakt dat er tegen het jaar 2020 meer Palestijnen op de Israëlisch-Palestijnse gebieden zouden leven dan Israëlische Joden (7,13 miljoen tegenover 6,96 miljoen). Youssef Courbage, specialist demografie voor het Nabije Oosten, gelooft evenwel niet dat dit nieuw gegeven de Palestijnse zaak zal dienen.
- Een artikel van Mélinée Le Priol voor www.terrasanta.net -


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 21 februari 2016
  • réagir
  • 0 stem

Hoe zijn deze voorspellingen te verklaren ?

Dit resultaat is het gevolg van het verschijnsel van de demografische traagheid. Dit vormt een tegengewicht voor de dalende Palestijnse nataliteit ten aanzien van het groeiend geboortecijfer bij de Joden. Het gaat er in feite om dat, zelfs indien een populatie haar geboortecijfer ziet dalen, ze nog een sterk potentieel tot stijging blijft behouden.

Het geboortecijfer onder de Palestijnse bevolking kende de voorbije jaren een forse daling (8 kinderen per vrouw in de jaren ’60 tegenover momenteel “slechts” 4,1). En toch kan ze nog gedurende enige tijd een sterker potentieel tot groeit behouden dan dat van de Joodse bevolking.

Zal dit nieuw gegeven enig impact op de politiek hebben ?

Ik denk van niet. Zolang de Gazastrook van het Palestijns geheel gescheiden blijft, zullen de Israëlische Joden hun demografische meerderheid behouden. Ze kunnen zich dus nog enige tijd gerust weten vermits zij aan de demografische situatie bijzonder veel belang hechten. Het dient gezegd dat het Israëlisch project het bestaan van een énige staat impliceert die wel enkele Palestijnse enclaves wil inpassen. Dit geldt bijvoorbeeld voor steden en randgebieden als Ramalla, Nablus, Jenin enz. maar geldt niet voor Gaza.

Ondertussen kent de Israëlische bevolking een forse heropleving van haar geboortecijfer. Dit bedraagt momenteel meer dan 3 kinderen per vrouw, hetgeen overeenkomt met het dubbel van de meeste landen in Europa.

Waarom deze politieke gevolgen ?

Nationalisme en demografie gaan vaak hand in hand. De Israëli zijn er van overtuigd dat ze de “demografische oorlog” op de Palestijnen moeten winnen. Daarom moedigen zij een hoog geboortecijfer sterk aan. In de gebieden waar spanning heerst, zoals in Jeruzalem en in de kolonies van Cisjordanië, is de Joodse vruchtbaarheid fors gestegen. Daar telde men in 2014 meer dan vijf geboorten per vrouw! Dit betekent voor de Palestijnen een angstaanjagende verschuiving, gezien hun vruchtbaarheidscijfer (toch nog altijd 3,7 kinderen per Cisjordaanse vrouw) lager ligt dan dat van de kolonisten.

En in Gaza ?

Het laatste onderzoek, dat in 2014 werd gevoerd vermeldt het cijfer van 4,5 kinderen per vrouw. Hieruit kan men afleiden dat het centrum van Palestijnse demografische groei zich onvermijdelijk van Cisjordanië naar Gaza aan het verplaatsen is.

Is dit hoog geboortecijfer in Gaza politiek getint?

Ik denk het wel. Het kan wellicht zelfs als een vorm van wraak op de geschiedenis worden beschouwd, gezien het feit dat de meerderheid van de bevolking in Gaza uit vluchtelingen bestaat die na 1948 hun woningen hebben moeten verlaten. Deze zijn dan ook meer politiek bewust dan de Palestijnen in Cisjordanië. Dit kan ook verklaren waarom het politiek discours omtrent het belang van kinderrijke families voor de Palestijnse zaak (in het bijzonder deze van Yasser Arafat) meer navolging vindt in de Gazastrook, die minder “verburgerlijkt” is dan in Cisjordanië. Heden ten dage primeert daar meer het welzijn van de gezinnen dan de politieke ordewoorden.

En wat betreft de Joodse immigratie in Israël?

Deze blijft doorgaan, als is ze de voorbije jaren sterk afgenomen. Noteer evenwel dat veel buitenlandse Joden zich meteen in de kolonies van Ciosjordanië vestigen. Dit versterkt de demografische groei van de kolonies die bovendien ook nog door het buitenmatig hoog geboortecijfer wordt opgedreven. Natuurlijk wordt dit sterk door de politiek georkestreerd, vermits de gronden daar een heel stuk goedkoper worden aangeboden dan elders in Israël het geval is.

Daar zijn bovendien ook nog tal van tussenkomsten vanwege de overheid en vanwege het Joods Agentschap die de immigratie in de kolonies sterk promoten.

Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter