Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Haifa-De-Berg-Carmel-viert-zijn-feest
        Haifa: De Berg Carmel viert zijn feest

Haifa: De Berg Carmel viert zijn feest

HAIFA – Het feest van Onze-Lieve-Vrouw van de Carmel op 16 juli kent binnen de universele Kerk een grote populariteit. Dit is des te meer het geval in Haifa, op de Berg Carmel, bakermat van de kloosterorde en de spiritualiteit van de Carmel.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 29 augustus 2015
  • réagir
  • 0 stem

Een traditie, waarvan niemand zich nog de oorsprong herinnert, wil dat de Franciscanen van Nazareth naar Haifa komen om er samen met de bisschop de H. Mis op te dragen, terwijl de Karmelieten zich naar Nazareth begeven om er voor te gaan in de mis van de Ten Hemelopneming. Deze traditie vindt wellicht haar bestaansreden in het feit dat beide kloosterorden in dezelfde periode, met name de XIIIde eeuw, werden gesticht.

Het is Vader François-Marie Shamiyeh van de Minderbroeders (ofm) en pastoor van Kafr Kanna die voorging in de mis. Hij deed dit in concelebratie met een vijftiental priesters, waaronder E.H. Bruno Varriano, ofm en behoeder van Nazareth, alsook E.H. Enrique Castro, ocd en overste van Stella Maris. De gelovigen waren goed, doch niet buitenmatig vertegenwoordigd. De gelovigen van Haifa houden er inderdaad meer aan hun Mariadevotie naar aanleiding van de processie van Onze-Lieve-Vrouw van de Berg te uiten. Deze is heel populair en wordt op de derde paaszondag gehouden.

François ontwikkelde in zijn homilie de Bijbelse, historische en kerkelijke symbolen van de spiritualiteit van de Carmel. Deze symbolen worden overigens ook in de schilderijen van het heiligdom zelf geëtaleerd.

Eveneens volgens de traditie nodigden de Karmelieten alle priesters, religieuzen, alsook alle leken die zich in de voetsporen van het heiligdom bewegen of bij het opluisteren van het feest betrokken waren, uit aan die ene grote broederliefde te participeren.
Viering in het klooster van de Carmel.

In Haifa begon het feest met een vroegmis in het klooster van de Karmelieten van de Berg Carmel. Dit jaar werd deze mis door Mgr. Giacinto Boulos Marcuzzo opgedragen. Verwijzend naar de heiligverklaring van Maryam Baourdi en naar de recente publicatie van de pauselijke encycliek “Laudato si” ontwikkelde de bisschop de mariale dimensie en de ecologische aspecten in de spiritualiteit van de Carmel en van de H. Maryam Baourdi.

De lokale bevolking blijft herhalen dat het echte feest van de Berg Carmel op 16 juli met het feest van Onze-Lievve-Vrouw begint en pas eindigt met het feest van de grote profeet Elia op 20 juli.

Bron : www.lpj.org
Vertaling: l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter