Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Grote-onrust-na-de-aardbevingen-in-Noord-Israel
        Grote onrust na de aardbevingen in Noord-Israël

Grote onrust na de aardbevingen in Noord-Israël

GENESARETH – In de loop van de maand juli werden rond het Meer van Genesareth in Noord-Israël meerdere lichte aardschokken waargenomen. Eigenlijk hadden deze geen noemenswaardige gevolgen, maar toch wisten zij de autoriteiten te mobiliseren.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 7 december 2018
  • réagir
  • 0 stem

Als gevolg van een twaalftal aardschokken in het noorden van het land hield het Israëlisch Ministerie van Landsverdediging op woensdag 11 juli spoedberaad met de voornaamste organisaties die met de veiligheid belast zijn. De laatste aardschok had op maandag 9 juli plaats. Volgens de Jeruzalem Post had Avigdor Liberman, Minister van Landsverdediging, enkele dagen eerder reeds meegedeeld dat er een plan zou afgekondigd worden die de weerstand van de bouwwerken in de Israëlische staat moest verbeteren. De aardschokken die het noorden van het land hebben getroffen, waren eerder licht te noemen want ze overschreden geen enkele maal de 4,5 op de schaal van Richter. Ze veroorzaakten dus ook geen noemenswaardige schade. Toch verraadden enkele gebouwen hun kwetsbaarheid in geval het land met zwaardere aardschokken zou geconfronteerd worden. De seismische activiteit deed dus niet enkel de aarde beven, maar bracht ook de Israëlische regering in beweging.

Alle specialisten zijn het erover eens dat de vraag niet zozeer is of het Heilig Land door zwaardere aardschokken zou kunnen getroffen worden, als wel wanneer deze zouden plaats vinden. De regio wordt immers met geregelde tussenpauzen door aardbevingen getroffen. In het verleden blijkt het land zowat om de 90 à 100 jaar met ernstige aardschokken te maken te krijgen. Zo kreeg het Ottomaanse Palestina in 1837 een beving met een kracht van 6 à 7 op de schaal van Richter te verwerken. 4.000 inwoners lieten daarbij het leven en de stad Safed werd volledig vernield. De schokken met als epicentrum Jericho waren in 1927 nauwelijks minder zwaar en trof toen ook de stad Jeruzalem. Ongeveer 300 mensen overleefden deze schokken niet. Het Frans Consulaat-Generaal herinnert er op zijn website aan dat er zowat elk millennium telkens weer zeer ernstige aardschokken hebben plaats gehad. Het preciseert dit door erop te wijzen dat de laatste zeer ernstige schok in 1033 heeft plaats gehad. Toen stortte de Al Aqsa moskee naast de Rotskoepel in Jeruzalem in. Zowat 1.000 jaar eerder, in 31 vr. Chr. om precies te zijn, trof een zeer ernstige aardschok de regio die volgens de Joodse geschiedschrijver Josephus Flavius tienduizenden doden tot gevolg had.

Verder kan men op basis van verschillende historische documenten nog verwijzen naar tal van al dan niet ernstige aardschokken, soms met grote soms met minder grote gevolgen. Dit alles is het gevolg van de geologische situatie van het Heilig Land. Hier botsen immers de Afrikaanse en de Arabische tektonische platen tegen elkaar. Marc Fournier (Paris VI) en Nicolas Chamot-Rooke (CNRS) verklaarden in een artikel van april 2010 in Pour la Science dat “de GPS-lokalisatie van de bewegingen van deze platen aantoont dat Afrika eerder onbeweeglijk blijft ten opzichte van Eurazië, terwijl Arabië zich eerder van Afrika aan het verwijderen is, en dit aan een snelheid van circa twee centimeter per jaar en aan dezelfde snelheid Eurazië aan het naderen is.” Deze snelheid kan vergeleken worden met deze van het groeien van een vingernagel, met andere woorden, ze blijft voor het oog onzichtbaar. De Vallei van het Grote Rif, de rug van de tektonische platen, is precies door de spanwijdte tussen de twee platen gevormd. Ze ligt aan de oorsprong van het ontstaan van de Rode Zee tussen het noordoosten van Afrika en het westen van het Arabisch schiereiland. De breuklijn, dit is de wrijvingszone tussen de twee platen, loopt van noord naar zuid dwars door het Heilig Land en volgt zo de loop van de Jordaan. Op zowat 12km onder de grond heeft de rotsmassa als gevolg van de nabijheid van de aardkern een eerder vloeibaar karakter. Hierdoor kunnen de platen op die diepte vrij bewegen zonder aardschokken te veroorzaken. Dichter bij het aardoppervlak is de aardkorst echter veel harder en staat deze onder spanning vanwege de dieper liggende bewegingen. Dat geeft hier dan wél aanleiding tot bruuske bewegingen. Daar ligt precies de oorzaak van de aardbevingen.

Allen naar de schuilkelder?

Is de toename van de aardbevingen van de laatste tijd een signaal dat de grote breuk zich in de komende dagen zal voltrekken? Het antwoord hierop is duidelijk neen. Antoine Shlupp, seismoloog aan de Universiteit van Straatsburg, verklaart: “Men is vaak wel snel om bepaalde seismische activiteiten als voorlopers van grote aardbevingen te interpreteren, maar met zo’n voorspellingen loopt het vaak fout omdat dezelfde signalen evengoed tot niets kunnen leiden.” Anders gezegd: indien de regelmatige herhaling van seismische verschijnselen de kans op zware aardbevingen op middellange termijn zou doen toenemen, dan mogen de aardschokken van de voorbije periode toch zeker niet als evidente voorlopers van een zware aardbeving aanzien worden.

Vanuit deze overweging kan men zich vragen stellen bij de voorbereidingen die in Israël en in Palestina ten aanzien van dergelijk “onzeker” evenement getroffen worden. De zwaarste schokken die deze zomer hebben plaats gehad, bereikten “amper” een intensiteit van ongeveer 4,5 op de schaal van Richter. Dit verklaart de geringe schade. Welnu, dé zware aardschok van de eeuw zal 7 à 7,5 op diezelfde schaal bereiken. Het scenario bij dergelijke amplitude in de regio van de Dode Zee voorziet zware vernielingen in een perimeter van 70km. Jeruzalem, dat op amper 40km ligt, maar evengoed Bethlehem en Ramallah, Bet Shemesh en Modin zullen zwaar getroffen worden. Volgens de informatieve website Mako.co.il verwachten de autoriteiten dat dergelijke aardbeving alleen al in Israël 16.000 doden en 100.000 gewonden zou tellen en 300.000 mensen zouden hun streek moeten verlaten. In dat vooruitzicht werd reeds in 2005 in Israël een plan opgesteld. Volgens de Times of Israël liet dit plan (onder de naam Tama 38) toe om, ruim 2.000 gebouwen grondig te versterken. Welnu, volgens dezelfde krant zouden “ongeveer 100.000 gebouwen zowat overal in het land de veiligheidsvoorschriften niet respecteren en zware risico’s lopen.” Deze vaststelling wordt evenwel in de dagelijkse kolommen door de seismoloog Avi Shapira sterk gerelativeerd: “Israël is beter op een zware aardbeving voorbereid dan vele andere landen in de wereld, met inbegrip van tal van landen die over de meest geavanceerde technieken beschikken. Israël is er relatief gezien klaar voor. Ik zeg niet ‘goed voorbereid’. Er valt nog heel wat te doen. Maar het land is wel relatief goed voorbereid.” Bij gebrek aan een consolidatieplan sturen de informatieve sites in Palestina instructies die moeten nagevolgd worden en herbekijkt de Burgerlijke Bescherming haar actieplannen.

Zal het Heilig Graf weerstaan?

Nu de graftombe van Jezus net van de steigers is verlost die haar sedert 1927 ondersteunen, stelt de vraag zich naar de stevigheid van de Basiliek van de Verrijzenis. Op vraag van de regering werd de situatie door de christen autoriteiten onderzocht. In nummer 607 van Terre Sainte van mei-juni 2010 verklaart P. Athanase ofm, in opdracht van het Status Quo voor de Custode, in verband met het Heilig Graf: “het Heilig Graf loopt niet veel gevaar, zelfs indien grote aardschokken zware schade aan de basiliek zouden toebrengen. Niets kan immers aan dergelijke schokken weerstaan zoals deze die in 1972 werden geregistreerd.” Er is dus geen reden tot paniek wat het Heilig Graf betreft. Schokken zoals deze van de voorbije zomer herinneren er ons gewoon aan dat men op een intelligente manier moet voorbereid zijn op de grillen van moeder natuur.

Paul Turban voor terrasanta.net

vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Algemeen

newsletter