Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Golgotha-op-Goede-Vrijdag
        Golgotha op Goede Vrijdag

Golgotha op Goede Vrijdag

JERUZALEM – Op vrijdag 14 april herdacht de Kerk de veroordeling, de kruisiging en de ter graflegging van Jezus. In de Basiliek van het Heilig Graf werden de gelovigen op de Calvarie verwelkomd. Dit is de meest nabije plaats bij de voet van het Heilig Kruis. Hat was een orgelpunt in de kern van de driedaagse voorbereiding op Pasen.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 19 april 2017
  • réagir
  • 0 stem

De Calvarie, bakermat van de Wereld…
“Dierbare broeders en zusters. Op de plaats Calvarie geheten, of in het Hebreeuws Golgotha, op de plaats die eens getuige was van het lijden en de dood van onze Verlosser, vereren wij het Kruis. Bewust willen wij hier, in het centrum van de wereld, Christus in zijn lijden vergezellen. Hier heeft de mensheid haar herstel gekregen. En vanaf deze plaats onderging de wereld dank zij het vergieten van het bloed van Christus zijn transformatie tot een nieuwe schepping.”

Dit waren de woorden die de Apostolische Administrator, Mgr. Pizzaballa uitsprak als inleiding op de Kruisverering. Gelovigen van zowat alle nationaliteiten verdrongen zich in de bovenkapel van het Heilig Graf, dit is de plaats van de Calvarie, om er de Goede Vrijda-viering mee te maken en het Lijdensverhaal mee te herbeleven,. Het Evangelie volgens de Heilige Johannes werd in het Latijn gezongen en weerklonk plechtig in deze kleine ruimte. Het werd een behoorlijk aangrijpend ritueel, hier in Jeruzalem, de plaats waar de wereld zijn redding vond.

…tot aan het graf
Het verloop van Goede Vrijdag kreeg daarna om 12u. met de kruisweg in de oude stad zijn vervolg, in de voetsporen van Jezus. In de namiddag hielden de Franciscanen het Officie van de Duisternis. Als slot konden de christenen aansluiten bij de graflegging van Christus, een typisch officie eigen aan Jeruzalem. Aansluitend bij een Middeleeuwse liturgische traditie werd de beeltenis van Christus in processie naar Golgotha meegedragen en vervolgens in een lijkwade gewikkeld en in het graf neergelegd.

Dit heeft totaal niets met enige vorm van folklore te maken, maar vormt een liturgisch gebeuren dat door de Custode van het Heilig Land wordt geleid en dat de pelgrims toelaat elk moment van het Lijdensverhaal opnieuw intens mee te beleven en zich aldus ten volle bewust op de Verrijzenis voor te bereiden.

Claire Guigou voor www.lpj.org
Foto’s: © Latijns Patriarchaat van Jeruzalem

Vertaling: l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Homilies & Lezingen

newsletter