Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Gelukkige-verjaardag-Zijne-Emminentie
        Gelukkige verjaardag Zijne Emminentie

Gelukkige verjaardag Zijne Emminentie

ROME – Kardinaal O’Brien vierde zijn tachtigste verjaardag.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 12 april 2019
  • réagir
  • 0 stem

Om de video te bekijken
Klik HIER

Edwin O’Brien werd op 29 mei 1965 tot priester gewijd voor het aartsbisdom New York.

Van 1990 tot 1994 was hij rector van het Noord-Amerikaans Pauselijk College in Rome.

Op 6 februari 1996 stelde Paus Johannes Paulus II hem aan tot titulair bisschop van Thizica en tot hulpbisschop van New York. Zijn wijding ontving hij op 25 maart van datzelfde jaar van Kardinaal John Joseph O’Connor, de toenmalige aartsbisschop van New York. Amper een jaar later, op 7 april 1997, werd hij tot aartsbisschop coadjutor benoemd en op 12 augustus 1997 werd hij aartsbisschop van het Amerikaanse leger. Op 12 juli 2007 kreeg hij zijn overplaatsing naar de primaatzetel in Baltimore.

Paus Benedictus XVI riep hem op 29 augustus 2011 naar Rome waar hij tot Pro-Grootmeester van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem werd aangesteld. Paus Benedictus zou hem op 18 februari 2012 de kardinaalshoed verlenen met als kardinaalskerk San Sebastiano al Palatino.

Op 15 maart 2012, enkele weken na zijn aanstelling tot kardinaal, werd hij Grootmeester van de Ridderorde.

Naar aanleiding van de verjaardag van de Kardinaal Grootmeester maakte de Belgische Landscommandeur Jean-Pierre Fierens hem in naam van alle leden van de Belgische Landscommanderij zijn oprechte gelukwensen over. Hij stuurde hem tevens bijzondere woorden van dank, dit niet enkel omwille van zijn toewijding aan de Orde en aan het Heilig Land, maar tevens voor zijn voorbeeld als diepgelovig christen en als bron van inspiratie voor alle ridders en dames van de Orde.

vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Nieuws over de Orde

newsletter