Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Gebedswake-Investituur-op-10-juni-2016
        Gebedswake Investituur op 10 juni 2016

Gebedswake Investituur op 10 juni 2016

BRUSSEL – Op vrijdag 10 juni, de vooravond van hun plechtige investituur, namen de kandidaat-ridders en dames volgens de aloude traditie deel aan de lange gebedswake. Deze werd voorgegaan en bezield door Z.E. Mgr. Jean-Pierre DELVILLE, Bisschop van Luik en eminent lid van onze Orde. Hieronder volgt de integrale tekst van zijn homilie.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 29 juni 2016
  • réagir
  • 0 stem

Cher Frères et Sœurs,
Beste broeders en zusters,
Liebe Brüder und Schwester,
Op het einde van het evangelie van Marcus dat we zonet mochten beluisteren, werden ons twee elementen ter overweging aangereikt: de dood van Jezus en de aankondiging van zijn Verrijzenis (Mc 15, 33-46 – 16, 1-8). Laten we het verhaal van de evangelist even stap voor stap beschouwen.
De onrechtmatige dood
Eerst zien wij hoe Jezus op de Calvarie na een onrechtvaardig proces en zonder mededogen van de omstaanders ter dood werd gebracht. Wij ontdekken de afgrond van de dood, in het bijzonder van de onrechtvaardige dood van Jezus. En wij denken dan in het bijzonder aan allen die de dood nabij zijn. In de volheid van Zijn lijden en met de onvermijdelijke dood voor ogen doet Jezus een vreemde uitspraak: “Mijn God, mijn God, waarom heb je mij verlaten?”Eindigt hier het geloof in God? Zou dit de totale wanhoop zijn? In werkelijkheid citeert Jezus hier psalm 21, die met deze wanhoopskreet begint, maar die eindigt met woorden van hoop en geloof. “De Heer heeft het hoofd in al Zijn ellende niet afgewend (…) De Heer wordt aan de toekomstige generaties aangekondigd. Men zal zijn rechtvaardigheid verkondigen aan het volk dat straks wordt geboren” (Ps 21 [22], 25, 31-32).
Tegenover de dood van Jezus, denken we aan de zovelen die sterven in het Midden-Oosten en in het Heilig land. Zovelen zijn het slachtoffer van oorlog en onrechtvaardigheid, net zoals Jezus. Voor al deze mensen willen wij bidden. Als ridders en dames van het Heilig Graf willen wij ons hele leven toewijden in dienst van de mensen. Zo zal de dood niet het laatste woord van ons bestaan zijn, maar de poort naar een oneindige Liefde. Deze liefde wordt hier reeds op aarde aangevat en komt hier tot ontwikkeling.
De menigte bij het Kruis
Maria stond aan de voet van het kruis. Men treft er tevens nog drie andere vrouwen aan: Maria-Magdalena; Maria, de moeder van Jacobus de jongere en Joses; alsook Salomé. Zij waren Jezus op zijn lijdensweg gevolgd, net zoals wij hier vanavond in de kerk van de Zavel rond het kruis verenigd zijn. Zij volgden Jezus tijdens zijn openbaar leven reeds van in Galilea en ook wij volgen Jezus in ons dagelijks leven. Zij droegen de moed en de liefde in zich. Dit is ook het geval met Jozef van Arimatea, lid van de Raad, die door de komst van Jezus in de verwachting van het Gods Rijk leefde. Hij had de moed om aan Pilatus het lichaam van Christus te vragen en kan zodoende als de eerste Ridder van het Heilig Graf worden beschouwd. Al deze mensen waren moedig en trouw. Zij hebben de moed niet laten zakken en wilden niet opgeven. Zij hebben het lichaam van Jezus opgebaard en hem in een graf gelegd. Daarna bleven ze dicht bij Jezus. Ze keken toe en waakten.
De vooruitziende lieden bij het Graf
Zij bleven toekijken, bleven waakzaam en stonden op de uitkijk. Juist daarom vertelt de evangelist Marcus ons: “Maria-Magdalena en Maria, moeder van Joses, bleven de omgeving bewaken waar men Jezus had neergelegd” (Mc 15, 47). De blik (op het Graf) mondt uit in het aanschouwen van de verschijning. Zij die Jezus tot het einde hebben gevolgd, zullen precies de eersten zijn die Hem zullen zien opstaan, die Hem dus zullen zien verrijzen. Het toekijken is het voorspel tot het geloof. Terwijl men toekijkt opent men het hart voor het onverwachte en voor de genade.
Wij kennen de namen van deze mannen en vrouwen. Zij zijn de eerste christenen, de eersten die geloofden dat Jezus verrezen was, dat Hij leefde. Zij belichamen het medelijden, het « mee lijden met… ». Zij belichamen de sympathie en de barmhartigheid, zij belichamen het grote hart en het begrip waar de paus zoveel belang aan hecht. Maria gaat ons voor, als eerste van de christelijke gemeenschap. Zij zijn de eerste christenen, de eersten die in Christus’ Verrijzenis geloofden, die geloofden dat Hij onder hen leefde. Zij belichamen het medelijden, dit wil zeggen “mee lijden met...” Zij belichamen de sympathie, hetgeen evengoed “lijden met…” betekent, zij belichamen de barmhartigheid, dit wil zeggen “het grote hart”, de deugd waarvan Paus Franciscus niet ophoudt om de waarde ervan de onderlijnen. Maria gaat ons dus voor, als eerste van de christen gemeenschap.
Het Heilig Graf: van het kruis naar de graftombe van de Verrijzenis
Als leden van de Ridderorde van het Heilig Graf zijn wij net zoals Maria en de vrouwen die onder het Jezus’ kruis bleven volharden. Zij hebben hun post niet verlaten. Zij bleven trouw, ondanks de dreigementen van de soldaten, ondanks hun angst en ondanks de schijnbaar niet af te wenden mislukking van Jezus’ zending. Vanuit deze loyaliteit en trouw is de Hoop op de wederopstanding ontstaan. Door het bezoek aan het Graf heeft zich een nieuwe kijk op de zaken ontwikkeld. Jezus staat ons ergens anders op te wachten. Hij verwacht ons in Galilea, dit wil zeggen in de kern van ons dagelijks bestaan, van ons gewone leven. Zo zullen wij zijn getuigen in de wereld worden. Laten wij de moed opbrengen om in zijn boodschap te geloven. Deze is aan de hele mensheid gericht.
Amen, Alleluja.
+ Jean-Pierre DELVILE

Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Homilies & Lezingen

newsletter