Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Gebed-voor-de-weldoeners-van-het-Heilig-Land-en-voor-heel-de-wereld
      Gebed voor de weldoeners van het Heilig Land en voor heel de (...)

Gebed voor de weldoeners van het Heilig Land en voor heel de wereld

Toen de geest van de Verrijzenis nog volop door de Heilige Stad waaide, ging Fr. Francesco Patton, Custode van het Heilig Land, op de derde zondag in de Paastijd voor in een Eucharistieviering in de meest heilige plaats van de hele christenheid, namelijk in de Basiliek van het Heilig Graf. Dit is de plaats waar Jezus door zijn dood en Verrijzenis de zonde en de dood heeft overwonnen.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 25 mei 2021
  • réagir
  • 1 stem

De heilige Mis had plaats in het interieur van de luifel van het Heilig Graf, met name in de Kapel van de Engel. Dit is de plaats waar volgens het Evangelie van Mattheus “de engel gezeten was op de steen die het graf had afgesloten en waar hij aan de vrouwen is verschenen om hen de Verrijzenis aan te kondigen.”

De Custode bracht dit even in herinnering: “in deze Basiliek van het Heilig Graf bewaken de Franciscanen de fysieke plaats van de verzoening van God met de mensen.” Vervolgens gaf hij enige verduidelijking bij de twee fundamentele onderrichtingen uit de lezingen van de dag: "Jezus is het brood des levens en geeft het leven aan heel de wereld.” En ook: “de Heilige Stefanus, martelaar, helpt ons te begrijpen dat in het getuigenis van de leerling het getuigenis van Jezus, onze Meester, wordt geactualiseerd.”

De consecratie had plaats bovenop het Graf waarin het lichaam van Jezus werd neergelegd. Deze eucharistieviering had een speciale betekenis precies omdat ze werd opgedragen ter intentie van de weldoeners van het Heilig Land.

Fr. FRANCESCO PATTON, ofm

Custode van het Heilig Land

“De betekenis van deze viering ligt in het feit dat wij hier heel speciaal bidden voor alle weldoeners van het Heilig Land. Zonder hun steun zou het ons compleet onmogelijk zijn om onze zending ten voordele van de lokale gemeenschap en van de pelgrims tot een goed einde te brengen. Wij zijn dan ook aan al deze weldoeners bijzonder veel dank verschuldigd. Wij zien het als een plicht om deze dankviering ten aanzien van allen die ons helpen en financieel steunen, hier, op de meeste heilige plaats van de christenheid, op te dragen. Zij zorgen ervoor dat wij onze missie die de Kerk ons heeft toevertrouwd kunnen blijven waar maken.”

De Custode van het Heilig Land en alle Franciscanerbroeders namen in hun gebedsintenties ook alle landen op die nog steeds onder de gevolgen van de pandemie gebukt gaan.

Fr. FRANCESCO PATTON, ofm

Custode van het Heilig Land

“Het is onze plicht om voor de lijdende mensheid te bidden. Op een of andere manier kunnen we stellen dat we hier in Jeruzalem een fase van herstel en van wederopstanding zijn ingetreden en dat wij stilaan uit de pandemie weg geraken. Maar wij weten heel goed dat er nog tal van landen zijn die het nog hard te verduren krijgen. We denken hierbij zeker aan Brazilië en aan Indië, die nog steeds zeer zwaar getroffen worden, net als zoveel andere landen, waar ook ter wereld. Hier, op deze bijzonder plaats van de Verrijzenis zelf, krijgt het gebed voor de zieken een heel speciale betekenis. Door de kracht van het geloof en de deugd van de hoop verlicht het de weg die sommige landen nu nog in volle pandemie moeten doorworstelen.”

De Custode bad verder ook nog voor de terugkeer van de pelgrims en van de christenen van over de hele wereld.

Fr. FRANCESCO PATTON, ofm

Custode van het Heilig Land

“De ervaring van het gebed en de celebratie binnenin het Graf van Jezus helpt de christenen van over de hele wereld niet enkel om de waarde van het Paasgebeuren te leren kennen, maar toont tevens de waarde van de eucharistische viering die altíjd een herdenking van het Paasgebeuren moet zijn.”

Bron : Christian Media Center

Foto : Archief van de Landscommanderij

Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.

newsletter