Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Gebed-voor-de-eenheid-onder-de-christenen-van-het-Latijns-Patriarchaat-van
        Gebed voor de eenheid onder de christenen van het Latijns Patriarchaat van (...)

Gebed voor de eenheid onder de christenen van het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem

JERUZALEM – Naar jaarlijkse gewoonte komen de gelovigen van de Kerken van Jeruzalem gedurende een week samen om voor de eenheid van de christenen te bidden. Deze eredienst had plaats op woensdag 27 januari in de co-kathedraal van het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem. Dit gebeurde onder de aanwezigheid van talrijke vertegenwoordigers van de verschillende Kerken in het Heilig Land.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 7 februari 2016
  • réagir
  • 0 stem

De viering werd voorgegaan door de Patriarch Mgr. Fouad Twal en begon op de tonen van het “Veni Creator”. Dit werd door het koor van de seminaristen van Beit Jala deels in het Arabisch deels in het Latin gezongen. Talrijke vertegenwoordigers van de verschillende Kerken van Jeruzalem waren aanwezig, waarvan sommigen door het lezen van een tekst of het formuleren van een gebedsintentie actief mee celebreerden.

Mgr. Jules Joseph Zerey, de Melkitische Aartsbisschop van Jeruzalem, zong de evangelietekst in het Arabisch. Daarna formuleerde Vader Jamal Khader, Rector van het seminarie van Bet Jala een gebed in het Engels. Hij wees op de noodzaak om het hart voor te bereiden, net zoals een landbouwer de aarde bewerkt opdat deze vruchtbaar zou worden en veelvoudige vruchten zou dragen. Hij stelde de vraag: “Is onze grond wel klaar om het graan van de eenheid te ontvangen?” Hij deed dan ook een warme oproep aan de verenigde gelovigen om hun hart voor de inspirerende kracht van de Heilige Geest te openen en zo de weg te vinden die God heeft voorbereid om de eenheid in Zijn Kerk te bewerkstelligen. Hij wees er tevens op dat de eenheid niet meteen uniformiteit betekent, vermits de diversiteit ook een heel grote rijkdom in zich draagt.

In het tweede deel van zijn homilie bracht Vader Jamal Khader een getuigenis van de werkelijkheid van de oecumene van het bloed zoals deze zich in het Midden-Oosten manifesteert. Hij wees erop hoe de christenen zich reeds in hun lijden verenigd weten. “Wanneer ik Irakese christenen, als vluchtelingen in Jordanië heb ontmoet en nadat ik hun verhaal had beluisterd, kon ik hen niet meer vragen tot welke kerkgemeenschap zij behoorden! Zij vertelden mij over hun geloof in Jezus, over het feit dat zij klaar waren om alles op te geven om toch maar hun geloof niet te moeten verloochenen. Niet één heeft zijn eigen Kerk vermeld. Zij weten zich verenigd in hun lijden en in hun geloof. Hun lijden is een bloedband, een vereniging doorheen hun getuigenis, een vereniging in het martelaarschap. Tegenover hen zouden wij ons om onze verdeeldheid en ruzies moeten schamen.”

Tenslotte herinnerde hij ook nog aan de woorden van Paus Francicus naar aanleiding van zijn bezoek aan het Heilig Graf in mei 2014. “Veel christenen worden om hun geloof in de verrezen Christus vervolgd. Wanneer christenen van verschillende geloofsovertuigingen samen lijden, elkaar in een geest van broederlijke naastenliefde zij aan zij bijstaan, ontstaat de oecumene van het lijden, de oecumene van het bloed. Deze is ongemeen krachtig voor de mensen die ze beleven, maar tevens - vanuit de het geloof in de gemeenschap van de heiligen – voor de Kerk in haar geheel.”

Dit verenigd zijn in het geheel van de Kerk wordt in het bijzonder tastbaar in het gezamenlijk gebed van het Credo en het Onze Vader, alsook bij het uitwisselen van de vredeswens op het einde van de eucharistieviering. Met dit teken bidt de Kerk om vrede en eenheid voor zichzelf en voor heel de mensheid en drukken de gelovigen tevens hun verenigd zijn in de Kerk en hun onderlinge hulp uit. Het geeft tegelijk aan de gelovigen, ook al zijn ze lid van verschillende Kerken, de gelegenheid om hun verlangen naar eenheid uit te drukken.

Calixte des Lauriers voor www.lpj.org
Foto’s: Thomas Charrière
Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter