Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Gaza-succes-van-het-project-voor-het-scheppen-van-werkgelegenheid-voor-jonge
        Gaza: succes van het project voor het scheppen van werkgelegenheid voor (...)

Gaza: succes van het project voor het scheppen van werkgelegenheid voor jonge christenen

GAZA – Sedert 1 oktober 2018 organiseert het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem in samenwerking met de parochie van de Heilige Familie een programma voor het creëren van werkgelegenheid in de Gazastrook. Negen maand later zijn een twintigtal jonge christenen heel verheugd dat zij dit programma hebben kunnen meemaken en kregen zij dankzij dit project heel nieuwe loopbaanperspectieven.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 10 juli 2019
  • réagir
  • 0 stem

In 2018 bereikte de gemiddelde werkloosheidsgraad in de Gazastrook 52%. 75% van de vrouwen, 44% van de mannen en 69% bij de jongeren was werkloos. Dat was de reden waarom het Latijns Patriarchaat bereid was een project te steunen om op een actieve manier de strijd met de werkloosheid – vooral dan onder de jongeren – aan te gaan.

Een van de objectieven van het project bestond erin de jongeren enige werkervaring bij te brengen en hen nieuwe competenties aan te leren om op die manier hen beter op de arbeidsmarkt in Gaza, en bij uitbreiding in de christen instellingen, voor te bereiden. Het project wou hen helpen een sterkere werkervaring op te doen en moest het hen mogelijk maken om – net zoals hun moslimtegenhangers – gemakkelijker een plaats in de samenleving te verwerven,.

Negen maanden na de opstart van het project zien deze jonge christenen hoe een deel van hun dagdagelijkse problemen zijn opgelost. “Het programma gaf een nieuwe betekenis aan mijn leven. Ik heb de indruk eindelijk een levensdoel te hebben,” zegt Maysa Khouri, een jonge vrouw van vijfentwintig die als apothekeres tewerk is gesteld. “Aan het werk zijn, geeft mij hoop. Voor ik deze kans kreeg, bleef ik hele dagen thuis over mijn problemen zitten piekeren. Nu denk ik na over de manier waarop ik mijn situatie en mijn vaardigheden nog kan verbeteren.”

Immigratie speelt steeds in de hoofden van de jongeren in Gaza, want het leven onder de blokage met weinig of geen perspectieven inzake loopbaan, laat niemand onberoerd. Ramzi Amash, een van de twintig kandidaten die in het programma was aanvaard, kreeg hierdoor uitzicht op iets anders dan zomaar het land te verlaten. Vandaag werkt hij als verantwoordelijke voor de informatica in de parochie van de Heilige Familie. Hij is in staat zijn ouders te ondersteunen en kijkt ernaar uit om een eigen gezin te stichten.

Elias Fasho is dan weer een andere kandidaat die tot het programma toegelaten werd. Hij had destijds het geluk om na zijn studie een job te vinden bij de UNRWA, waar hij gedurende zeven jaar aan de slag ging. Maar in 2018 raakte de UNRWA in financiële nood nadat de Verenigde Staten hun financiële steun aan de organisatie had opgezegd. Als gevolg hiervan werden de gezondheidsprogramma’s en de werkgelegenheid drastisch ingekrompen en zo werd op een dag ook Elias’ job geschrapt. Het programma van het Patriarchaat maakte het hem evenwel mogelijk om opnieuw zijn vrouw en zijn pasgeboren baby een fatsoenlijk leven te bieden en tegelijk zijn eigen competenties verder te ontwikkelen. Als ingenieur in de informatica bij de Aisha Association for Women and Child Protection heeft hij een nieuw systeem ontwikkeld om hun database te beveiligen zodat zij het onderhoud van hun informaticasysteem niet langer dienen uit te besteden.

De realisatie van dit programma zou compleet onmogelijk geweest zijn zonder de zeer vrijgevige steun vanwege de Ridders en Dames van de Duitse Landscommanderij van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem.

Saher Kawas voor www.lpj.org

Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter