Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Gaudet-Mater-Ecclesia-wijding-van-zes-priesters-en-diakens-voor-de-Custode
        Gaudet Mater Ecclesia: wijding van zes priesters en diakens voor de (...)

Gaudet Mater Ecclesia: wijding van zes priesters en diakens voor de Custode

JERUZALEM – Op het feest van de H.H. Petrus en Paulus mocht de franciscaanse Custode van het Heilig Land talrijke genodigden verwelkomen naar aanleiding van de diaconale en priesterwijdingen van zes van hun broeders. Deze broeders en tal van hun vrienden en verwanten kwamen reeds de avond tevoren samen voor een gebedswake met lofzangen en bezinningsmomenten.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 5 juli 2016
  • réagir
  • 0 stem

De zes franciscanen die tot priester en tot diaken zouden worden gewijd, openden de stoet. Ze werden door een zeventigtal priesters gevolgd. De plechtigheid ving aan onder het zingen van het Veni Creator terwijl Mgr. Fouad Twal het altaar bewierookte.
Het was de laatste priesterwijding die door de patriarch zou worden voorgegaan, nadat de Heilige Stoel had meegedeeld dat zijn ontslag was aanvaard. Mgr. Twal diende zijn ontslag als partriarch in omdat hij de leeftijdsgrens van 75 jaar heeft bereikt.
Enkele familieleden van de wijdelingen hadden op de eerste rijen plaats genomen, terwijl het overige deel van de middenbeuk door tal van religieuzen, door enkele gelovigen uit Jeruzalem en door vrienden van de wijdelingen werd bevolkt. De verschillende talen waarin de plechtigheid plaats vond, onderstreepte eens te meer het internationale karakter van de toekomstige geestelijken.
Het was in het Italiaans dat de Custode van het Heilig Land de verschillende kandidaten aan de Patriarch voorstelde en dat hij meedeelde dat zij voor het ambt waardig werden bevonden. Het was tevens in het Italiaans – de officiële taal van de Custode – dat de Patriarch zich tot de wijdelingen richtte.
“Elke roeping draagt een unieke en niet te vervangen geschiedenis met zich mee. Het is een geschiedenis van een dialoog, van een oproep en een antwoord, een geschiedenis van een liefde waarvan de oorsprong in het diepste van het hart ligt.”
Hij onderlijnde dat de wijding geen eindpunt, maar een verder zetten is van de weg in de voetsporen van Christus. Daarom formuleerde hij volgende uitnodiging:
“Probeer uw inwendige overtuiging voortdurend te laten groeien. Dat úw hoop de hoop van veel mannen en vrouwen mag zijn, dat uw vreugde aanstekelijk kan werken voor allen die u omringen, dat uw liefde geen grenzen, belemmeringen noch muren mag kennen.”
Op de vraag om net als Christus gehoorzaam te zijn, klonk hun “ja” luid en krachtig.
Na de homilie volgden de riten van de eigenlijke wijding en de eucharistieviering. Na de dienst ging de blijmoedige gemeenschap in op de uitnodiging van de Custode Francesco Patton om elkaar nog even bij een aangeboden verfrissing te vinden. De nieuwe wijdelingen werden als het ware overvallen met vragen om door hen gezegend te worden. En zij straalden van geluk. Broeder Luis Jesús Neri Rodriguez legde getuigenis af van de bijzondere barmhartigheid die God hem had betoond. “De weg loopt verder en ik beschouw het als een uitnodiging van God om dichter bij Zijn hart te vertoeven.” Broeder Rodrigo Machado Soares was zeer geëmotioneerd toen hij nog even op zijn roeping door God terug kwam: “Sedert mijn intrede zijn er twaalf jaar verstreken. En vandaag voel ik echt Gods genade, de genade van een God die onnoemlijk veel groter is dan wij en aan wiens zijde wij ons zo klein en slechts weinig belangrijk voelen. Maar ook al zijn wij zo beperkt, toch schenkt Hij zich mateloos.” Broeder Marko vertelde dat hij op de ochtend zelf zo vermoeid was. Maar sedert de wijding ervoer hij een nieuwe kracht die hem er weer volop bovenop bracht.
Wij wijzen tevens op de aanwezigheid van broeder Emard Maria. Hij werd op 7 juni l.l. in Egypte tot priester gewijd in de ritus van de katholieke koptische Kerk. Hij maakt sedert enkele maanden mee de dienst uit in de Custode van het Heilig Land. Eveneens aanwezig was broeder Dihya Aziz, een Irakese franciscaan van de Custode, die reeds tot tweemaal toe in Syrië werd gekidnapt, toen hij midden het Islamitisch kalifaat als parochiepriester dienst deed. En beide malen wist hij op een miraculeuze wijze te ontkomen.
Uit Mexico kwam pater Juan Manuel Muñoz Curiel. De franciscaanse provincie waarvan hij overste is, stuurt jaarlijks twee nieuwe broeders naar het internationaal seminarie van Jeruzalem.
Wij willen bij deze gelegenheid aan alle nieuwe priesters en aan allen die een wijding mochten ontvangen, onze gelukwensen overmaken.
Werden gewijd:
Tot priester:
Fra Rodolfo Ramirez de la Torre
Tot diaken:
Fra Eliazar Arteaga Chavero
Fra Gilberto Hernández Hernández
Fra Luis Jesús Neri Rodríguez
Fra Marko Gulin
Fra Rodrigo Machado Soares

Bron: www.custodia.org

Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter