Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Gaudet-Mater-Ecclesia-drie
        Gaudet Mater Ecclesia: drie wijdingen voor het Heilig Land

Gaudet Mater Ecclesia: drie wijdingen voor het Heilig Land

NAZARETH - Zondag 8 februari was een dag van grote vreugde voor de Kerk in het algemeen en voor de Custodia van het Heilig Land in het bijzonder. Drie minderbroeders hebben dan immers bij handoplegging in de Basiliek van Maria-Boodschap de Heilige Wijdingen ontvangen.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 22 februari 2015
  • réagir
  • 0 stem

In aanwezigheid van een talrijke schare parochianen werd deze feestelijke misviering voorgegaan door Z.E. Kardinaal Baldisseri, geassisteerd door Mgr. Marcuzzo (bisschop van Nazareth) en Mgr. Kamal Bathis (vic. gen. em.). De aanwezigheid van een prelaat uit Rome mag bij de viering van een wijdingsceremonieel eerder als uitzonderlijk worden beschouwd. Maar deze laatste nam toen sedert enkele dagen deel aan een belangrijk colloquium in het kader van de voorbereiding van de komende Synode over het gezin, een colloquium waarvan hij overigens als secretaris-generaal zou fungeren.

Drie jonge franciscanen ontvingen hun wijding. De ene werd tot priester gewijd, de overige twee tot diaken. Broeder Tomasz Dubiel, afkomstig uit Polen, engageerde zich voor zijn leven tot het priesterschap. Medeverantwoordelijke voor het Christian Information Center en voor het Franciscan Pilgrim Office, was de nieuwe wijdeling eerst diocesaan seminarist, alvorens zich bij de franciscaner orde aan te sluiten.

Broeder David Grenier en broeder Sinisa Srebrenovic hielden het heel bescheiden bij een dia-kenwijding. Voor de eerste betekent deze etappe een voortzetting van een bijzonder jaar. Zo was er reeds zijn plechtige professie in oktober en zal hij in juni de priesterwijding ontvangen. Na zijn studies filosofie in Canada trad hij toe tot de Custodia waar hij momenteel in het Institut Magnificat belast is met de muziekschool van de Custodia.

Voor broeder Sinisa Srebrenovic werd deze feestelijke dag een vorm van vervulling van zijn levensdroom. Hij koesterde als huidige koster van Nazareth het voornemen diaken te blijven. Hij is reeds een tiental jaar minderbroeder en sprak pas recentelijk de wens uit om tot diaken gewijd te worden.

In zijn gebald maar krachtig homilie vestigde de kardinaal de aandacht op de bestaande band tussen Maria Boodschap en de priesterlijke roeping. De Boodschap aan Maria is het verhaal van een roeping, van een oproep. In navolging van Maria moeten wij leren zeggen: "Ja, hier ben ik". Het gezin neemt een bijzonder plaats in, in het ontluiken en het tot groei komen van een roeping. De kardinaal vervolgde: "Gezinnen moeten het decorum blijven dat roepingen bevordert. Ze moeten een geest van vroomheid, gebed en liefde voor de Kerk blijven stimuleren".

In een aansporing verzocht de prelaat de wijdelingen met aandrang de Vreugde uit te dragen. Dit adagium hebben de franciscanen historisch tot het hunne gemaakt. "Verkondig en getuig van de Heer! Getuig van de vreugde van zijn Verrijzenis!. Wees in deze trieste en negatief ingestelde wereld verkondigers van de vreugde van Christus".

De geëigende rituelen van de wijdingen kregen vervolgens hun verder verloop: de oproep tot de kandidaten, de buiging (de wijdelingen strekten zich uit op de grond als teken van toewijding aan de Heer), de handoplegging, de inkleding (de wijdelingen hulden zich in de liturgische gewaden van hun orde), het overhandigen van het Evangelie aan de diakens en de wijding van de handen van de priester.

De aanwezige parochianen hebben aldus van de "schoonheid van de viering" kunnen proeven, zelfs indien sommigen vonden dat de Mis ietwat lang uitviel. Het werd een twee uur durende viering die de aanwezige Clarissen van Nazareth volop wist te bekoren. "Het zijn onze broe-ders die heden gewijd zijn in deze hoofdstad van het ja-woord". Voor sommige clarissen was dit de laatste wijding die ze in het Heilig Land zouden mee beleven, vermits de zusters van de Heilige Clara naar Europa zouden terugkeren. Zij laten het Convent van Nazareth over aan andere clarissen die vanuit Zuid-Amerika zijn overgekomen.

De broeders hebben zich vervolgens - samen met hun familie en vrienden - naar het totaal gerenoveerde Casa Nova begeven, om daar van een feestelijke maaltijd te genieten. De afvaardiging van het Convent van de Heilige Verlosser van Jeruzalem trok naar Haïfa om er de nieuwe school van de Custodia te bezoeken. Na overdracht door de Karmelieten wordt het geheel voortaan door drie franciscanen beheerd. Deze hadden het genoegen als gastheer op te treden en de verschillende gebouwen te laten bezoeken waar talrijke christen scholieren een gastvrij onderkomen vinden.

Nicolas Kimmel voor fr.custodia.org
(vertaling l.d.s.)

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter