Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Gaudet-Mater-Ecclesia-Firas-Abedrabbo-tot-priester-gewijd
      Gaudet Mater Ecclesia: Firas Abedrabbo tot priester gewijd

Gaudet Mater Ecclesia: Firas Abedrabbo tot priester gewijd

BEIT JALA – Diaken Firas Abeddrabbo is in de Belgische Landscommanderij een bekende figuur, vooral dan onder de groep jongeren. Hij vervulde onder meer de functie van secretaris van Mgr. Pizzaballa. Op zaterdag 27 juni ontving Firas in zijn parochiekerk te Beit Jala de priesterwijding. (zie hiervoor ook de video van de plechtigheid).


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 14 juli 2020
  • réagir
  • 0 stem

Firas Abeddrabbo doorliep in het seminarie van Beit Jala twee perioden. In 2002 trad hij na zijn secundaire studies voor de eerste keer binnen in het seminarie. Daar verbleef hij gedurende vier jaar waarna hij intrad bij de monniken van de Benedictijnerabdij van de Dormitio op de Sionheuvel. Daar zou hij gedurende zes maanden het leven van de monniken delen.

Daarna laste hij in de ontwikkeling van zijn roeping een lange pauze in. In die tijd werkte hij een semester voor de Alliance Française van Bethlehem alvorens hij zich inschreef in de faculteit rechten van de Universiteit van Birzeit. Daar zou hij in 2011 zijn licentie behalen. In het kader van een studiebeurs van het Frans Consulaat-Generaal in Jeruzalem kon hij gedurende twee jaar zijn studies in Toulouse vervolmaken. In Frankrijk behaalde hij een Master in het Burgerlijk Recht.

In 2013 keerde hij naar Palestina terug waar hij aan de slag ging in het persbureau van het Latijns Patriarchaat om er het Arabisch deel van de website te verzorgen. Over de negen jaar van studie en werk vertelt hij: “… Ik heb al die tijd Gods roepstem gehoord, maar eigenlijk voelde ik me hiervoor nog niet klaar om deze in alle vrijheid te beantwoorden. Het was pas na een spirituele retraite in het Emmanuelklooster te Bethlehem dat ik het besluit heb genomen om naar het seminarie van het Latijns Patriarchaat terug te keren…”

Na het beëindigen van zijn vorming in het Latijns Patriarchaat werd Firas op 15 juni 2018 tot diaken gewijd. Daarna kwam hij in dienst als persoonlijke secretaris van de Apostolische Administrator van het Latijns Patriarchaat.

Op zaterdag 27 juni 2020 werd hij in de kerk van Beit Jala door Mgr. Pizzaballa tot priester gewijd. Daarbij waren eveneens de Patriarch-Emeritus, Mgr. Sabbah en de Apostolische Nuntius in Israël, Mgr. Grirelli aanwezig. Mgr. Girelle is tevens Apostolisch Afgevaardigde voor Jeruzalem en Palestina. Verder woonden ook nog de vicarissen-generaal van het Patriarchaat en tal van priesters en een grote schare gelovigen de plechtigheid bij. Opvallend was ook de aanwezigheid van een prominente groep van scouts. Omwille van de strikte veiligheidsmaatregelen konden alleen genodigden aan de meertalige plechtigheid deelnemen, maar het gebeuren werd ook via YouTube uitgezonden zodat een breder publiek eveneens van de wijding kon getuige zijn.

De nieuwe priester koos als wijdingsleuze: “Als ik de Liefde niet heb, ben ik niets” (Kol 13, 1).

Bij deze formuleert de Belgische Landscommanderij naar aanleiding van zijn wijding haar gelukwensen aan priester Firas. Zij wenst hem alvast een gelukkig en bijzonder vruchtbaar apostolaat toe.

vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Links & Multimedia

newsletter