Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Gaudet-Mater-Ecclesia-Albert-Evrard-SJ-tot-priester-gewijd
        Gaudet Mater Ecclesia: Albert Evrard SJ tot priester gewijd

Gaudet Mater Ecclesia: Albert Evrard SJ tot priester gewijd

BRUSSEL – Onze confrater Albert Evrard, broeder bij de Jezuïeten, werd op 2 april door de aartsbisschop van Mechelen Brussel, Mr. Jozef De Kesel, tot priester gewijd.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 15 mei 2016
  • réagir
  • 0 stem

Albert Evrard werd in 1967 in Doornik geboren. In 2006 trad hij toe tot de Jezuïetenorde. Na zijn studies in de Rechten fungeerde hij als advocaat en deed hij onderzoekswerk op het vlak van de rechten van bejaarden.

Na twee jaar noviciaat in Lyon startte hij zijn opleiding Filosofie in Namen om vervolgens drie jaar Theologie te studeren aan de Faculteit van de Jezuïeten te Parijs. Deze opleiding zou hij tenslotte met twee opleidingsjaren in Toronto vervolledigen.
Momenteel zet E.H. Evrard aan de Universiteit van Namen zijn onderzoekswerk omtrent veroudering verder en is hij actief in de opvang van vluchtelingen. “Priester worden betekent voor mij een middel om mannen en vrouwen die de Voorzienigheid op mijn weg zendt, steeds beter van dienst te zijn. Een religieus leven is niet een vlucht vooruit, het is integendeel de wereld omarmen en er zich volledig aan toewijden,” vertrouwde Albert Evrard ons net voor zijn wijding nog toe.

Albert Evrard trad in 2002 toe tot de Ridderorde van het Heilig Graf. Nadat hij in de Orde reeds eerder diverse taken op zich heeft genomen, is hij momenteel in nauwe samenwerking met dhr. Philippe Petit vooral actief in de opvang van vluchtelingen.

Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.

newsletter