Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Fratelli-tutti-de-nieuwe-encycliek-van
        De viering van het feest van de Heilige Franciscus in de naam van (...)

De viering van het feest van de Heilige Franciscus in de naam van "Broederschap en Sociale Vriendschap"

De viering van het feest van de Heilige Franciscus in de naam van


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 17 oktober 2020
  • réagir
  • 0 stem

"Fratelli tutti", de nieuwe encycliek van Paus Franciscus, weerklonk in de viering van het feest van de Heilige Franciscus in Jeruzalem en in Bethlehem, in Tripoli en in Libanon. In de kerk van St. Verlosser in Jeruzalem vierde de Custode van het Heilige Land het feest van de Heilige van Assisi. Dat herinnert er ons aan “hoe men voor iedereen, ja zelfs voor heel de schepping, ook in Libanon een broeder kan worden.”

Zo onderstreepte de Apostolische Vicaris voor de Latijnse Kerk het belang van de broederschap, “aangezien St. Franciscus dit onderwijst en er ons aan herinnert”. “Broederschap” is de belangrijkste boodschap die in de scholen van het Latijns Patriarchaat in het Heilig Land moet weerklinken.

In Bethlehem speelden de leerlingen van de lokale christen school scènes uit het leven van de heilige man van Assisi.

Bron: Christian Media Center

Geredigeerde vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Vaticaan & Wereldkerk

newsletter