Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Financiele-hulp-voor-de-Palestijnse-kinderen-vanwege-de-Heilige-Stoel
        Financiële hulp voor de Palestijnse kinderen vanwege de Heilige (...)

Financiële hulp voor de Palestijnse kinderen vanwege de Heilige Stoel

ROME – De Heilige Stoel stelt 40.000$ ter beschikking als hulp aan Palestijnse kinderen die in de vluchtelingenkampen verblijven.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 1 juli 2019
  • réagir
  • 0 stem

Het was Mgr. Azuza, Permanent Waarnemer van de Heilig Stoel bij de UNO te New York die de aankondiging deed dat de Heilige Stoel 40.000$ steun aan de Palestijnse kindvluchtelingen zou verlenen. Hij deed dit tijdens de conferentie van donateurs van de United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East. Dit agentschap van de UNO houdt zich specifiek bezig met het probleem van de Palestijnse vluchtelingen.

De conferentie van donateurs had plaats op woensdag 26 juni. Tijdens deze bijeenkomst schetste Mgr. Azuza nog maar eens het beeld van het conflict in het Nabije-Oosten. Hij stelde dat de situatie “niet de minste tekens vertoont dat er een snelle oplossing in het verschiet ligt.” De Permanente Waarnemer van de Heilige Stoel onderstreepte “de zorgwekkende afwezigheid van enig hoopvol perspectief, zeker bij de jongeren.” Zoiets moet ongetwijfeld bijdragen tot “een cumulerende aantasting van de veiligheid in de regio.”

In deze context wil de Heilige Stoel “een bescheiden bijdrage van veertigduizend dollar schenken aan de projecten van het agentschap, in het bijzonder ten voordele van de kinderen in de Palestijnse vluchtelingenkampen.” Deze bijdrage is een aanvulling bij de dagdagelijkse hulp die reeds door de Katholieke Kerk in de Palestijnse kampen zelf wordt verleend, dit op het vlak van onderwijs, sanitaire bijstand en sociale dienstverlening.

Concreet gesproken “was het dank zij de gulle giften van de vele donateurs mogelijk om duizenden studiebeurzen te financieren, alsook om in het Hôpital de la Sainte Famille te Bethlehem gesubsidieerd of gratis medische zorgen te verstrekken,” wist Mgr. Azuza verder nog te vertellen.

De vertegenwoordiger van de Heilige Stoel in het Glazen Paleis zou tenslotte ook nog maar eens de uitdrukkelijke wens uitspreken dat er voor het probleem een rechtvaardige en evenwichtige oplossing zou gevonden worden en dit via het hernemen van de onderhandelingen over het uiteindelijk statuut van de twee betrokken partijen. De oplossing van twee staten die “zij aan zij en vreedzaam en in veiligheid zouden samenleven binnen de grenzen die de internationale gemeenschap hen heeft toebedeeld.”

Bron: vaticannews.va

Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Vaticaan & Wereldkerk

newsletter