Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Eucharistie-voor-de-overledenen-van-de-landscommanderij
        Eucharistie voor de overledenen van de landscommanderij

Eucharistie voor de overledenen van de landscommanderij

BRUSSEL - Homilie door Mgr Jean Kockerols, Grootprior, voor de overledenen van de Belgische Landskommanderij van de ROHGJ (Zavel, 12 maart 2016)


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 13 maart 2016
  • réagir
  • 0 stem

De dood, elke dood, betekent een breuk en maakt een radicale scheiding. Zelfs als een persoon zachtjes en sereen overlijdt, vormt de dood een harde werkelijkheid, die pijn doet. De dood is geweldadig en maakt ons triest. De geliefde persoon wordt aan onze ogen onttrokken. De herinneringen blijven, ja, maar ook zij vervagen langzaam. Hooguit enkele blijven, de allerbeste. Afscheid nemen is erkennen dat er inderdaad een scheiding ontstaat door de dood.

Hoe beleven we deze scheiding als we spreken vanuit het geloof? Gelovigen erkennen dat er een diepere werkelijkheid bestaat: de gemeenschap van de heiligen. In één van de artikelen van het credo belijden de christenen dat ze geloven in de gemeenschap van de heiligen. Wat is daarover te zeggen? De heiligheid, waarover gesproken wordt in die uitdrukking is niet de heiligheid die door de kerk of door spontane volksuiting erkend wordt met betrekking tot voorbeeldige figuren, die ons leven kunnen inspireren. Het is goed dat gecanoniseerde heiligen en zaligen zijn, maar de gemeenschap van de heiligen gaat veel en veel verder!

1. De gemeenschap van de heiligen impliceert het geloof dat God al degenen die zich tot Hem richten verbindt - over alle plaatsen en tijden heen. Hij verenigt ons, terwijl er toch vele elementen zijn die afstand maken: wonen aan de andere kant van de wereld, helemaal anders leven of denken, maar ook de dood, die ons van elkaar scheidt. God verenigt en maakt ons solidair.

De heiligheid, waarvan sprake is, is degene die God geeft, die Hij bedeelt aan de gelovigen. Als Paulus aan de Christenen van Rome schrijft, richt hij zich tot hen met de woorden "aan alle geliefden van God die in Rome verblijven, aan allen die tot heiligheid geroepen zijn". Alleen God is heilig, maar Hij deelt uit wat Hij is: zijn heiligheid. Dat is het dat van alle gelovigen "heiligen" maakt. Dat is het ook dat ons verbindt met elkaar: deze heiligheid van God verenigt ons en stemt ons op elkaar af, terwijl er zoveel is dat ons van elkander scheidt.

2. Ja, deze gemeenschap sluit ook de scheiding van de dood in. Ze vormt een soort brug tussen de Kerk in de hemel en de Kerk op aarde. God bewaart ons in een diepe gemeenschap met allen die ons zijn voorgegaan. Dat wil ook zeggen dat wij ons kunnen verzoenen met onze doden, dat wij voor hen bidden - en zij voor ons.

3. Wanneer is het dat deze gemeenschap zich het sterkst manifesteert of dat ze het duidelijkst voelbaar is? Dat gebeurt in de liturgie. Wanneer we in de Kerk de liefde van God vieren, dan zijn we in gemeenschap met allen rondom ons, in gemeenschap met de wereldwijde Kerk en in gemeenschap met de Kerk in de Hemel. In de Eucharistie is het goed om aan God dank te brengen, want "Hij is onze dankbaarheid waardig". De priester geeft in naam van de kerk de redenen om dank te zeggen en eindigt dit gebed met de woorden: "daarom, met alle Engelen en Heiligen, loven en aanbidden wij U". Die "wij", dat is de gemeenschap van de heiligen.
Er moet wel bijgezegd dat we vaak slechts heel bescheiden zingen of soms zelfs wat vals, maar ons gezang voegt zich bij dat van alle heiligen, in de hemel en op aarde.

En wanneer we communiceren van het allerheiligste, dat wil zeggen: van de Eucharistie, het brood dat lichaam van Christus is - dan is deze gemeenschap van de heiligen niet langer een idee, een verlangen, een verborgen hoop of wishful thinking. Maar dan wordt ze werkelijkheid, concreet en tastbaar. Door het communiceren van de Eucharistie, door zijn werkelijke aanwezigheid onder ons, bewaart de Heer ons in gemeenschap met alle heiligen en dus ook met hen, ons door de dood aan ons zicht werden onttrokken.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Homilies & Lezingen

newsletter