Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Einde-van-de-staking-van-de-christen-scholen-in-Israel
        Einde van de staking van de christen scholen in Israël

Einde van de staking van de christen scholen in Israël

ISRAËL – Het Bureau van de Christen Scholen en het Israëlisch Ministerie van Onderwijs hebben eindelijk een vergelijk gevonden. Op maandag 28 september konden de leerlingen opnieuw naar de klas.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 17 oktober 2015
  • réagir
  • 0 stem

Het is een opluchting: drie weken van mobilisatie worden afgerond met een eerste uitbetaling vanwege de Israëlische overheid.

Leerlingen, ouders, leerkrachten, religieuzen en vertegenwoordigers van de Kerk, niemand onder hen vertoonde ook maar enige aarzeling de straat op te trekken. Op die manier stelden zij met kracht de budgettaire beperkingen aan de kaak die gedurende twee jaar door de Israëlische staat aan de christen scholen werden opgelegd. Betogingen, sit-ins, het verspreiden van vlugschriften: de vastberadenheid van de christen scholen die door zovelen werden aangemoedigd en ondersteund en die uitvoerig in de media werden belicht, heeft de Israëlische autoriteiten compleet verrast.

De Minister van Onderwijs erkende het bijzonder belang van de christen scholen in Israël en na de lange onderhandelingen met de vertegenwoordigers van het Bureau, alsmede na een debat in de plenaire zitting van de Knesset op maandag 21 september, heeft de Minister een document met een lijst van voorstellen aan het Bureau voorgesteld. Deze werden door het Bureau aanvaard.

Het plan om uit de crisis te raken voorziet vooreerst in een eerste uitbetaling van 50 miljoen shekel aan de scholen, dit voor het eerste kwart van het academiejaar 2015-2016. Er dient tevens te worden opgemerkt dat de budgettaire beperkingen die sedert 2013 in voege zijn, worden geannuleerd.

Een nieuw overlegcomité zal worden opgericht. Dit verenigt de vertegenwoordigers van het Bureau van de Christelijke Scholen (BCS), van het Ministerie van Onderwijs en van het Ministerie van Financies. Dit comité moet de dialoog verder zetten en de regeling van die punten aanpakken die nog voor spanning zorgen. Het voorziene eindpunt van deze werkzaamheden wordt op maart 2016 geschat. Een andere ploeg – permanent deze keer – zal door de christen scholen en het Ministerie van Onderwijs in het leven worden geroepen. Deze dient de dagelijkse problemen aan te pakken die dit akkoord met zich zou meebrengen.

Het probleem van de kostenbijdrage vanwege de ouders zal door een ministeriële commissie worden onderzocht die speciaal voor deze kwestie zal worden opgericht. De 33.000 leerlingen van de 47 christen scholen in Israël konden vorige maandag aldus terug naar hun klas. Op hun menu staat een stevige inhaalbeweging om te beletten dat zij van enige lacune in hun opleiding zouden te leiden hebben.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter