Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Een-studiebeurs-om-in-het-Heilig-Land-te-blijven
        Een studiebeurs om in het Heilig Land te blijven

Een studiebeurs om in het Heilig Land te blijven

JERUZALEM – De bijzonder moeilijke leefomstandigheden in het Heilig Land maken voor de lokale christenen de verleiding als maar groter om hun geboorteland te verlaten en in een ander continent hun geluk te beproeven. Hun toekomst ter plaatse staat of valt vaak met hun scholingsgraad. Het onderwijs is dan ook de sleutel naar de toekomst en daarom is het van levensbelang om een kwalitatief hoogstaand onderwijs te blijven aanbieden. Maar voor velen is het geen evidentie om de schoolkosten te betalen en voor hen is een studiebeurs dan ook het laatste redmiddel om niet aan de lokkende emigratiedrang toe te geven.{}


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 1 september 2020
  • réagir
  • 0 stem
GEORGE HLEIS

“Mijn naam is George en ik ben 23 jaar. Ik woon in de christen wijk van de Oude Stad in Jeruzalem. Vorig jaar heb ik mijn universitaire opleiding beëindigd, hier op de Olijf berg.”

De doelstelling is duidelijk: Wij willen de lokale christenen de kans geven om in hun eigen land te studeren en wij proberen hen zo te weerhouden om een leven in het buitenland op te zetten. Onder de vele manieren waarmee de Custode van het Heilig Land zich ten aanzien van de lokale christen bevolking engageert, nemen de studiebeurzen een specifieke plaats in. Vooral de beurzen om de universitaire loopbaan van de jongeren te financieren, spelen hierin een belangrijke rol.

Fr. RAMZI SIDAWI ofm

Econoom van de Custode van het Heilig Land
“In de meeste gevallen keren de jongeren die in het buitenland gaan studeren niet terug naar het Heilig Land. Ook onze jongeren willen steeds meer aan de universiteit studeren. Natuurlijk heeft elke specialisatie haar eigen aantrekkingskracht, maar bovenal spelen de toekomstmogelijkheden en de toegang tot de arbeidsmarkt in de studiekeuze vaak een beslissende rol.”

In totaal worden er elk jaar zowat 500 studiebeurzen toegekend. Ze ondersteunen twee verschillende programma’s en dekken het geheel of een deel van de studiekosten. De doelgroep bestaat uit studenten uit gezinnen met een laag inkomen en die mooie schoolresultaten kunnen voorleggen.

Fr. PETER VASKO ofm

Custode van het Heilig Land - Fransciscan Foundation for the Holy Land
“95% van deze studenten werken vandaag in diverse sectoren zoals in het rechtswezen, de medische sector, boekhouding en ingenieurswezen. Wanneer we nu zien dat deze jongeren zich tot ware professionals ontplooien en hoe dankbaar zij tegenover de Franciscaanse Custode staan, dan is mijn hart vervuld van vreugde.”

GEORGE HLEIS

“Heel wat jongeren die zich in de actuele situatie heel ongelukkig voelen, zouden maar al te graag naar het buiteland vertrekken om daar meer en grotere kansen te krijgen. Ook ik heb met deze gedachte gespeeld, maar eigenlijk blijf ik liever in het land waar Jezus heeft geleefd.”

Fr. PETER VASKO ofm

Custode van het Heilig Land - Fransciscan Foundation for the Holy Land
“Het is van uitzonderlijk belang dat wij inzien dat wij de jongeren moeten motiveren en stimuleren opdat zij hier in het land zouden blijven. En dat doen wij onder meer door hen de mogelijkheid te bieden om universitair onderwijs te volgen.”

Bron: Christian Media Center – 14 augustus, 2020

vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter