Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Een-studie-bevestigt-het-belang-van-de-christen-instellingen-voor-de
        Een studie bevestigt het belang van de christen instellingen voor de (...)

Een studie bevestigt het belang van de christen instellingen voor de Palestijnse samenleving

De betreffende studie die gefinancierd werd door het College voor Kunsten en Cultuur van de Universiteit Dar Al-Kalima en de Pontificale Zending van Palestina toont aan welke belangrijke bijdrage de christen instellingen wel leveren voor de structurele ordening van de Palestijnse samenleving. Zo vormen christen scholen, ziekenhuizen en zorginstellingen een niet te overschatten hulp voor de Palestijnse gemeenschap.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 4 mei 2021
  • réagir
  • 0 stem

Het gaat om 296 christen instellingen in Jeruzalem, in Cisjordanië en in de Gazastrook. Zij verschaffen aan niet minder dan 9.098 mensen werk. 5.017 onder hen zijn christen en 4.081 moslim. De gegevens die voor de studie werden verzameld, tonen tevens aan dat via deze instellingen 416 miljoen dollar in de vitale domeinen worden gespendeerd zoals in de medische zorgverlening, de sociale diensten, beroepsopleidingen en ontwikkelingshulp.

Van de zes ziekenhuizen in Jeruzalem zijn er vier aan christelijke Kerken geliëerd. Deze behandelen jaarlijks een 30.000 patiënten en hun dienstverlening staat op een zeer hoog kwaliteitsniveau. Dat is onder meer het geval voor de hemodialyse en de oncologie bij kinderen, voor complexe hartoperaties, gezondheidszorg in de materniteit, bloedbanken, oogverzorging en specifieke verzorging van personen met een beperking. De studie nam vijf maand in beslag en onderzocht onder andere via gerichte visitaties op welke wijze de christen aanwezigheid in het Heilig Land via de verschillende organisaties die in de regio aan de slag zijn, zich weet te ontplooien. Ondanks het feit dat het aantal christenen ten gevolge van de emigratie voortdurend afneemt, stijgt de ontwikkeling van de werkzaamheden die door de christen instellingen wordt ontwikkeld, nog voortdurend. Zo leveren deze een levensnoodzakelijke bijdrage aan het Palestijnse volk en dit los van enige politieke of religieuze overtuiging.

Goede integratie in het Palestijns sociaal weefsel

Tijdens de persconferentie waarbij de resultaten van de studie werden voorgesteld, drong Mitri Al-Raheb erop aan dat deze kerkelijke instellingen in de samenleving nadrukkelijker zouden aanwezig zijn en hun belangrijke rol en hun integratie in het Palestijns sociaal leven meer zichtbaarheid zou krijgen. Eerw. Mitri Al-Raheb is een lutherse dominee en stichter en voorzitter van het College voor Kunsten en Cultuur van de Universiteit van Dar Al-Kalima. Joseph Hazboun, Regionaal Directeur van de Pauselijke Zending in Palestina, bevestigde dat hij in de resultaten van deze studie een regelrechte aanmoediging zag om nog meer in deze initiatieven te investeren, vooral dan in het belang van de jongeren.

“Wij waarderen ten zeerste hetgeen door de christen kerkelijke instellingen in Palestina wordt gerealiseerd,” voegde Samer Salameh, adjunct secretaris van het Palestijns Ministerie voor Tewerkstelling, hier van zijn kant nog aan toe. Deze matschappelijke rol is “het resultaat van het feit dat deze Kerken zich zo in de Palestijnse samenleving verankerd weten en er zich als het ware in hebben geïncarneerd. Onophoudelijk hebben zij een wezenlijke bijdrage geleverd aan de opbouw van het land.”

“Het is dan ook de bedoeling om de goede relatie en het partnerschap tussen de overheid en de christen instellingen te bewaren en zo de kwaliteitsvolle dienstverlening van deze instellingen aan de Palestijnse samenleving intact te houden,” voegde de secretaris hier nog aan toe. Hij bevestigde tevens de wil van de overheid om deze dienstverlening te faciliteren en te ondersteunen.

Bron: Vatican News Service - TC

Foto : Fotoarchief lds

Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.

newsletter