Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Een-nieuwe-kerk-voor-een-duizendtal-Latijns-christenen-in-Jordanie
        Een nieuwe kerk voor een duizendtal Latijns christenen in Jordanië

Een nieuwe kerk voor een duizendtal Latijns christenen in Jordanië

In het Hachemitische koninkrijk, waar een meerderheid aan soennieten leeft, werd in de omgeving van de hoofdstad recent een nieuwe kerk gebouwd. Na meerdere jaren van bouwwerkzaamheden kon hier met Kerstmis de eerste mis opgedragen worden.

  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 15 maart 2021
  • réagir
  • 0 stem

Mgr. Shomali, sedert 2017 hulpbisschop van het Latijns Patriarchaat in Jordanië, heeft op 14 februari in de nieuwe kerk van de Apostel Paulus te Jubeiha de mis opgedragen. De kerk bevindt zich zowat 10 kilometer ten noordwesten van Amman in Jordanië. De bouwwerken waren eind december ten einde en hebben zowat vier jaar geduurd. Op Kerstmis kon er voor het eerst een H. Mis in opgedragen worden.

Een gastvrije ruimte voor gezinnen

De Italiaanse pagina’s van de website van het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem vermelden dat de stichting van de parochie Jubeiha teruggaat tot in 1984. Don Labib D’Aibes merkte hoe snel de christen gemeenschap aangroeide. Ze telde toen reeds ongeveer 200 gezinnen. De bouw van een nieuwe school gaf aanleiding tot een vernieuwde groei van het aantal christenen die zich genoodzaakt zagen om de mis in het atrium van het schoolcomplex bij te wonen. In 2016 werd de bouw van een nieuw onderkomen gepland waarin men op een waardige manier liturgische vieringen zou kunnen organiseren hetgeen het de gelovigen zou mogelijk maken om tegelijk nauwer bij het parochiale leven aan te sluiten. Dank zij de fondsen die binnen de lokale gemeenschap werden bijeen gebracht en de vrijgevigheid van de vele private donateurs kon het project gerealiseerd worden. Het terrein waarop het gebouw zou worden opgetrokken, werd door Omar Naber ter beschikking gesteld. De man was een parochiaan en tevens ridder bij de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem. Hij zou ook nog een bijdrage leveren tot de eerste fase van de bouw van de kerk. Met de jaren zou de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem ook nog meerdere malen fondsen ter beschikking stellen. In maart 2020, toen de COVID-19 pandemie ook Jordanië trof, voerde de overheid enkele beperkende veiligheidsmaatregelen in en dienden de werken tijdelijk onderbroken te worden. Deze werden in juni hervat om tegen het einde van het jaar hun voltooiing te bereiken. De kerk van de Heilige Apostel Paulus kan een duizendtal gelovigen verwelkomen en is met tal van faciliteiten uitgerust. Heden telt de stad Jubeiha duizend gezinnen van de Latijnse ritus en de parochie staat in voor de zielenzorg in het noorden van de provincie Amman. Dit gebied telt zowat 12.000 christenen.

In het Hachemitisch koninkrijk is de Islam de staatsgodsdienst. Schattingen stellen dat 92% van de inwoners soennieten zijn terwijl de christenen slechts 8% van de bevolking vertegenwoordigen. De meeste christenen behoren tot de Grieks-Orthodoxe Kerk, maar er leven ook nog Grieks-katholieken, Orthodoxe Kopten, Orthodoxe Armeniërs, Syrisch-Orthodoxen en een eerder klein aantal protestanten en Latijns katholieken. In het land leven er ook nog Sjiieten, Druzen en Bahai-gelovigen.

Bron: Vatican News Service – TC -

Eigen foto en Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter