Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Een-nieuwe-geestelijke-ceremoniemeester
        Een nieuwe geestelijke ceremoniemeester

Een nieuwe geestelijke ceremoniemeester

BRUSSEL – Kardinaal O’Brien, Grootmeester van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem, heeft E.H. Edouard van MAELE benoemd tot geestelijke ceremoniemeester van de Belgische Landscommanderij. Hij volgt Kanunnik Felix Rijcken op.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 21 maart 2019
  • réagir
  • 0 stem
E.H. Edouard van Maele

E.H. Edouard van Maele is op 29 februari 1972 in Knokke geboren. In 1996 is hij tot priester gewijd. Hij werd eerst onderpastoor in Brugge (Sint-Pieters-op-den-Dijk) en vervolgens pastoor te Ruddervoorde. Heden is hij pastoor in Beernem waar hij de verantwoordelijkheid heeft over vijf parochies. In 2015 trad hij toe tot de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem. Hij speelt orgel en piano.

Wij wensen onze ceremoniemeester een vruchtbaar mandaat toe en danken hem van harte omdat hij deze mooie en belangrijke zending in de landscommanderij heeft aanvaard.

Kanunnik Felix Rijcken

Kanunnik Felix Rijcken werd op 4 oktober 1929 in Hamont geboren. Hij werd priester gewijd in 1957en was van 1958 tot 1966 prefect en leraar aan het Technisch Instituut te Waremme (Borgworm). Daarna werd hij prefect van het Technisch Instituut Heilig Hart in Maasmechelen waar hij tot 1973 bleef. Daarna werd hij aangesteld tot coördinator van de pastoraal in het secundair onderwijs van het bisdom Hasselt, een opdracht die hij tot 1995 zorgvuldig en met succes heeft vervuld.

Sedert 1992 was E.H. Rijcken titulair kanunnik aan de kathedraal van Hasselt en in 1995 werd hij aangesteld tot secretaris van het Vicariaat voor het Onderwijs van het gelijknamig bisdom. Hij was onder meer ook secretaris van de Commissie voor Oecumene en sinds 1970 trachtte hij als diocesane aalmoezenier de gezinsgroepen/END te bezielen.

Hij werd benoemd tot archimandriet van de Grieks-Katholieke, Melkitische Kerk van Galilea (Israël) en in deze hoedanigheid werd hij in 2001 in Haïfa gezegend. In 2002 werd E.H. Rijcken lid van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem en is ondertussen tot Grootofficier in de Orde gepromoveerd.

Hij is de verantwoordelijke uitgever van het driemaandelijks tijdschrift “Heilig Land”, uitgegeven door de vereniging “Vrienden van Galilea en het Heilig Land”, waarvan hij sinds 1992 voorzitter is. Ondertussen zijn reeds 220 nummers van dit tijdschrift verschenen.

Bij deze danken wij zeer hartelijk E.H. Kanunnik Rijcken om de bijzondere toewijding aan de landscommanderij en in het bijzonder voor zijn onbaatzuchtige inzet ten bate van het Heilig Land. Door middel van bezinningsweekends gaf hij aan de kandidaat-ridders en dames een sterk gewaardeerde vorming. Iets meer dan een derde van de huidige ridders en dames volgenden zijn boeiende referaten.

vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Nieuws over de Orde

newsletter