Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Een-nieuwe-Kruisweg-voor-Jeruzalem
        Een nieuwe Kruisweg voor Jeruzalem

Een nieuwe Kruisweg voor Jeruzalem

JERUZALEM – Tot op vandaag werd de weg die Christus naar de Calvarie is gegaan slechts door metalen schijven en Romeinse cijfers gemarkeerd. Sedert een maand wordt elke statie van de Kruisweg ook door middel van een beeld beschreven.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 20 november 2019
  • réagir
  • 0 stem

Om de video te bekijken: klik “HIER

Recent werden nieuwe bronzen beelden ingehuldigd die de negen eerste staties van de Kruisweg voorstellen. De vijf overige zullen een plaats krijgen in de kapel van de Franciscanen in de Basiliek van het Heilig Graf. De eerste doelstelling is om op deze wijze de miljoenen pelgrims die de Kruisweg volgen even de gebeurtenissen van zowat tweeduizend jaar geleden weer in herinnering te brengen.

ALESSANDRO MUTTO
Kunstenaar en auteur van de nieuwe Via Crucis in Jeruzalem
“Ik heb geprobeerd zeer realistische afbeeldingen te maken en mij zo veel als mogelijk in de personages pogen in te leven, dit tot in hun bewegingen en hun gelaatsuitdrukkingen toe. De idee bestond erin om even in de huid van de toeschouwer van 2.000 jaar geleden te kruipen en de scènes als het ware te laten ervaren alsof men een toevallige voorbijganger is.”

ROBERTO BRIZZI
Eigenaar van de artistieke bronsgieterij BMN Arte in Verona
“Vermits er destijds geen TV of fotografie bestond, dacht ik dat het goed zou zijn om datgene voor te stellen wat de mensen zich steeds in hun verbeelding voor ogen hebben gehouden. Eigenlijk hebben wij niets anders gebracht dan datgene wat elkeen had kunnen zien.”

Tijdens de Kruisweg die we samen met de broeders van de Custode en met Fr. Francesco Patton, Custode van het Heilig Land, hebben gedaan, werden de nieuwe panelen door de Pauselijke Nuntius, Mgr. Leopoldo Girelle, onthuld en kregen ze zo de zegen van Paus Franciscus in het Vaticaan.

F. IBRAHIM FALTAS, ofm
Lid van de Custode van het Heilig Land
“Deze inhuldiging in Jeruzalem heeft een heel grote betekenis. Men heeft nu duidelijk het gevoel dat er nog altijd christenen in Jeruzalem zijn. Deze dag is dan ook voor ons allen heel speciaal. Het is een speciale dag voor de Custode, een speciale dag voor alle christenen in Jeruzalem en voor alle pelgrims die van over de hele wereld naar Jeruzalem komen om hier de Kruisweg te gaan.”

Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.

newsletter