Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Een-nieuwe-Grootmeester-voor-de-Ridderorde
        Een nieuwe Grootmeester voor de Ridderorde

Een nieuwe Grootmeester voor de Ridderorde

ROME – Paus Franciscus heeft op zondag 8 december 2019 Kardinaal Fernando Filoni tot Grootmeester van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem benoemd. Wij wensen de kardinaal met zijn benoeming van harte te feliciteren.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 10 december 2019
  • réagir
  • 0 stem

Fernando Filoni werd op 15 april 1946 in Manduria geboren. Hij is een Italiaanse kardinaal van de Rooms Katholieke Kerk en was voorheen eerst Apostolische Nuntius voor Irak en Jordanië, later werd hij Nuntius op de Filippijnen. Vanaf mei 2011 was hij Prefect van de Congregatie voor de Evangelisatie van de volkeren.

Als aartsbisschop in dienst van de diplomatie van het Vaticaan

Op 15 april 1946 werd Fernando Filoni in de regio Apulië geboren, meer bepaald in Manduria in de provincie Tarente. Hij trad in het seminarie en behaalde in 1978 onder Professor in het diocees Nardo Tarisco Bertone een doctoraat in de Filosofie en het Kerkelijk Recht. Op 3 juli 1970 werd hij tot priester aangesteld.

Later werd hij lid van de diplomatische diensten van het Vaticaan. Op 17 januari 2001 werd hij Apostolische Nuntius voor Irak en Jordanië en kreeg hij de titel van Aartsbisschop-Titularis van Volturno. Op 19 maart van datzelfde jaar werd hij door Paus Johannes-Paulus II zelf tot bisschop gewijd.

Mgr. Filoni bekleedde deze delicate functie gedurende de Irak-oorlog en was zelfs gedurende enige tijd de enige overblijvende diplomaat in Bagdad. Op 25 februari 2006 werd hij naar de nuntiatuur op de Filippijnen overgeplaatst.

Een korte tijd later – op 9 juni 2007 – riep Paus Benedictus XVI hem naar de Curie terug en stelde hem aan tot Substituut voor Algemene Zaken op het Staatssecretariaat. Op 30 oktober van datzelfde jaar werd hij voor vijf jaar benoemd tot consultant bij de Congregatie voor de Geloofsleer en op 27 november werd hij lid van de Pauselijke Raad voor de Pastoraal bij Migranten en Ontheemden. Op 10 mei 2011 werd hij als opvolger van Kardinaal Ivan Dias, die met pensioen ging, Prefect van de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren.

Curiekardinaal

Op 18 februari 2012 verleende Paus Benedictus XVI hem de titel van kardinaal en werd hij Kardinaal Diaken van de Nostra Signora di Coromoto in San Giovanni di Dio. Op 27 oktober werd hij door de paus tot lid van de pontificale Raad voor de Interreligieuze Dialoog benoemd.

Op 8 december 2019 volgde Mgr. Filoni Kardinaal Edwin O’Brien op als Grootmeester van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem.

Bron: Wikipedia

vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.

newsletter