Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Een-kapel-voor-de-Heilige-Maria-van-de-Gekruisigde-Jezus
        Een kapel voor de Heilige Maria van de Gekruisigde Jezus

Een kapel voor de Heilige Maria van de Gekruisigde Jezus

IBILLIN – De voorbij week heeft de Grieks-melkitisch-kerk de inzegening gevierd van een kapel gewijd aan de “Heilige Maria van de Gekruisigde Jezus”.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 4 mei 2015
  • réagir
  • 0 stem

Deze kapel is de eerste die in het Heilig Land aan de nieuwe Palestijnse heilige wordt toegewijd. Er zijn er wel reeds twee elders in de wereld. De paters van Betharram hebben inderdaad reeds twee kerken aan Mariam toegewijd: een in Brazilië, in Brumadilho (Minas Gerais), die door pater Dante Angelellig werd gebouwd, en een ander in hun seminarie te Adiapodourne (Abidjan) in Ivoorkust.

De feestelijkheden in Ibillin begonnen met het opdragen van een heilige mis. Deze werd voorgegaan door Mgr. George Bacouni, de Melkitisch-katholieke aartsbisschop en geconcelebreerd door de vicaris van het Latijnse patriarchaat, Mgr. Iacinto Marcuzzo. Talrijke priesters en een grote menigte gelovigen waren bij deze plechtigheid aanwezig.

Na de mis volgde een grote processie doorheen de straten van de kleine stad waar de gezegende karmelites geboren werd.

“Wij allen spreken onze dank uit voor de goddelijke gift, de heiligheid van Mariam Bawardi, dochter van deze parochie,” zei Z.E. Mgr. George Bacouni, Melkitisch-katholieke aartsbisschop van Galilea. “Het is een genade die wij eigenlijk niet verdienen, maar die de Heer ons zo maar schenkt. Laten we de Heer danken die ons deze kapel ter ere van deze heilige heeft geschonken.”

Deze plechtigheid bood tevens de gelegenheid de oecumenische relaties in deze kleine stad in het noorden van het Heilige Land te versterken. Dit werd in de hand gewerkt door de broederlijke aanwezigheid van de pastoor van de Grieks-Orthodoxe parochie, vader Saba Haj. Deze nam tevens het woord en zei: “de Heilige Maria van de Gekruisigde Jezus beleefde de christelijke deugden Geloof, Hoop en Liefde. Hoe groot is heden ook niet onze nood aan dezelfde deugden, zeker nu in deze moeilijke tijden. De heilige offerde haar geloof en haar kracht aan God, en dit ondanks de vele moeilijkheden, haar vele lijden en diverse beproevingen. Maar zij hield vastberaden vol. Zij wist zich gedurende heel haar godvruchtig leven geboeid door de Heilige Geest en door de Heilige Maagd Maria en bleef ondanks alles trouw aan haar verlangen naar een christelijk leven.”

Tijdens een korte bezinning over het leven en deugdzaamheid van Mariam vertelde de huidige pastoor van de Melkitische parochie in Ibillin, vader Michel Tu’meh, vol bewondering hoe Zuster Mariam zichzelf steeds nog als onvolmaakt bleef beschouwen. En dit ondanks haar grote deugdzaamheid en een leven vol permanente dankbaarheid ten aanzien van God.

M. Zuheir Khoury, voorzitter van de pastorale raad van Ibillin, kon op zijn beurt zijn onverholen trots niet verbergen afkomstig te zijn uit het dorp van de toekomstige heilige: “wij zijn allen hier in Ibillin zeer gelukkig. Eeuwen na de komst van Jezus Christus zal Mariam worden heilig worden verklaard. Wij zijn dan ook ten zeerste verheugd hier geboren te zijn, in haar geboortedorp waar zij werd gedoopt en zij het Heilig vormsel ontving.

De kapel zal 24 uur op 24 geopend blijven en wordt zodoende een heiligdom dat open staat voor allen die tot de heilige wensen te bidden opdat zij zou bemiddelen voor de vrede op aarde.

Vertaling: l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter