Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Een-bijzonder-getuigenis-Dhr-Vincenzo-Bellomo
      #Een bijzonder getuigenis: Dhr. Vincenzo Bellomo

#Een bijzonder getuigenis: Dhr. Vincenzo Bellomo

HEILIG LAND – Onze eminente spreker, dhr. Vincenzo Bellomo, is de verantwoordelijke van het Bureau ATS Pro Terra Sancta, de NGO van de Franciscanen van de Custode van het Heilig Land in Bethlehem.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 18 december 2017
  • réagir
  • 0 stem

Vincenzo Bellomo leeft met zijn gezin in Bethlehem. Hij is gehuwd met een Palestijnse en zij hebben twee kinderen. Hij bracht ons een getuigenis over de moeilijkheden waar de Palestijnen in hun dagelijkse leven mee te maken krijgen. Zij leven in een staat die nog niet eens in staat is om zijn bevolking een minimum aan dienstverlening en een minimum aan levenskwaliteit te bieden. Dit betreft zowel onderwijs, gezondheidszorg, wegenis, huisvuilophaling…

Bellomo had het vaak over de ingewikkelde levensomstandigheden van zijn gezin, en dit alles ondanks het feit dat hij het geluk heeft in dienst van de Custode te staan. Het feit dat hij voor de Custode werkt biedt hem alvast toch een zekere financiële, materiële en juridische zekerheid. Doorgaans wordt iemand die met een Palestijn(-se) is getrouwd door de Israëlische administratie eveneens als een Palestijn beschouwd, hetgeen voor hem gelukkig niet het geval is. Desalniettemin gebeurt het nog wel dat, wanneer hij naar zijn familie in Italië wil terugkeren, zijn echtgenote niet aan de vereiste (reis)documenten geraakt, daardoor in Tel Aviv niet eens het vliegtuig kan nemen en dus via Jordanië moet reizen.

Hij ging ook even dieper in op de verslechtering van de situatie sedert de bouw van de muur, zeker voor wat de Palestijnse bevolking in Bethlehem betreft. Hij vertelde over de plattelandsbevolking die vroeger leefde van de verkoop van hun oogst maar nu hun bestaansmiddelen zien verloren gaan. Hij had het over zijn schoonvader die de leiding had over een kleine onderneming die 20 mensen uit Jeruzalem tewerkstelde en die nu alles als gevolg van de muur verloren is. Ondanks zijn grote liefde voor het Heilig Land zal hij niet aarzelen om naar Europa terug te keren, zohaast dit in het belang van zijn gezin, en vooral van zijn kinderen, noodzakelijk mocht zijn.

Nathalie della Faille

Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Bedevaarten

newsletter