Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Een-Boodschap-van-Geloof-door-de-Christenen-van-Aleppo
        Een Boodschap van Geloof door de Christenen van Aleppo

Een Boodschap van Geloof door de Christenen van Aleppo

SYRIË – Ruim 240.000 doden, waaronder 12.000 kinderen; 12 miljoen mensen die dringende hulp nodig hebben, miljoenen vluchtelingen en ontheemden. Ziehier volgens de laatste schattingen de balans van het gewapend conflict dat sedert 4 jaar Syrië compleet vernielt. Twee priesters en drie religieuzen van het Instituut van het Mensgeworden Woord bevinden er zich momenteel. Precies om hen te ontmoeten begaf Vader Marcelo, de Provinciale Overste van deze congregatie in Argentinië zich naar Aleppo. Wij konden hem bij zijn terugkeer even spreken.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 29 november 2015
  • réagir
  • 0 stem

Rond Aleppo bevinden zich zeer veel verwoeste wijken. De zogenaamde “gematigde” rebellen hebben de stad omsingeld. Regelmatig hoort men er de geluiden van het slagveld, van vuurgevechten en bombardementen.

Het is evident dat de levensomstandigheden van de bewoners penibel zijn. Families leven van hun waterreserves aangezien zij er over geen voorzieningen kunnen beschikken. Tal van installaties om elektriciteit op te wekken werden er opgesteld en de inwoners kunnen er voor 1 of 2 uren amp/ uur kopen. Maar de winkels en de markten zijn geopend, het openbaar vervoer functioneert. Het leven gaat door…

U hebt er ter plaatse de christen gemeenschappen ontmoet. In welke omstandigheden leeft men daar ? Wat is hun gemoedsgesteldheid ?

De christenen bezoeken dezelfde school als de anderen. Zij lijden zwaar onder de situatie en de verleiding om te emigreren is groot. Er bestaan geen officiële statistieken, maar men schat dat ongeveer 60% van de christenen Aleppo heeft verlaten. Zij die gebleven zijn, waarvan de meerderheid katholiek is, zetten er ondanks alles, in een bewonderenswaardige geest van geloof en hoop hun leven verder. Maar ze leven in het aanschijn van het gevaar en blijven voortdurend met een dilemma geconfronteerd. Sommigen vrezen de komst van IS en overwegen te vertrekken. Anderen zijn vastberaden te blijven, wat er ook mag gebeuren. “Syrië is mijn leven, mijn vaderland en ik wil niet vertrekken,” wisten velen mij te vertellen. Naar mijn mening is deze beproeving voor onze christen broeders in Syrië een tijd van spirituele reiniging die moet overbrugd worden.

Welke boodschap hebt u hen overgemaakt?

Een boodschap van nabijheid en van solidariteit boven alles. Zij waren getroffen te zien en te horen dat Paus Franciscus en de christenen van over heel de wereld voor hen bidden. Zij waardeerden evenzeer de aanwezigheid van zendelingen in hun midden. Zendelingen die de bewuste keuze hebben gemaakt naar Syrië te komen en er ondanks de oorlog willen blijven. En uiteindelijk zijn zij het, deze christenen en deze zendelingen, die ons een boodschap van maturiteit, van geduld, van geloof en van hoop brengen.

Interview door Manuella Affejee voor www.lpj.org
Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Vaticaan & Wereldkerk

newsletter