Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Driekoningen-Het-Kind-openbaart-zich-aan-de-Naties
        Driekoningen: Het Kind openbaart zich aan de Naties

Driekoningen: Het Kind openbaart zich aan de Naties

BETHLEHEM – In Bethlehem hebben de gelovigen de Openbaring des Heren gevierd en tegelijk de Custode van het Heilig Land bij zijn plechtige intrede in de stad verwelkomd.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 17 januari 2016
  • réagir
  • 0 stem

Terwijl in de Basiliek van de Geboorte de wake voor het Orthodoxe Kerstmis werd voorbereid, vierden de katholieken in de aan de basiliek grenzende St.-Catherinakerk de Openbaring des Heren.
Het woord “Epifanie” komt uit het Grieks en betekent “openbaring; aan het licht komen”. Het Feest van Epifanie herinnert aan het bezoek van de drie wijzen uit het Oosten aan het kind Jezus. Zij lieten zich hierbij door de ster leiden. Ze kwamen het kind aanbidden en wilden het hun geschenken aanbieden.

P. PIERBATTISTA PIZZABALLA, ofm
Custode van het Heilig Land

“De liturgie van vandaag is zowel bij de eerste lezing van de Profeet Jesaja als in zijn evangelietekst bijzonder rijk aan inhoud. Deze verhalen ons over een wezenlijk aspect van het christelijke geloof, met name de Openbaring van Christus aan alle volkeren. Hiervoor staan de wijzen uit het Oosten symbool en zo wordt Gods belofte aan Abraham in Jezus gerealiseerd. God heeft hem immers voorpeld dat hij vader van alle volkeren der aarde zou worden. De Openbaring vertrekt vanuit Behtlehem om uiteindelijk de hele wereld te bereiken.
De figuren van de Wijzen uit het Oosten symboliseren de heidense religies. Hun aanwezigheid betekent dat het Heil dat Christus brengt, niet enkel tot een kleine groep bevoorrechten beperkt blijf, maar eigenlijk voor de hele mensheid is bestemd.
’s Morgens werd de mis door de Custode van het Heilig Land opgedragen. Dit gebeurde in aanwezigheid van de bewakers van de heiligdommen die door de franciscanen worden beheerd. In de kerk waren verder nog talrijke pelgrims, religieuzen en gelovigen aanwezig.”

MIKE KATTAN
Christen uit Bethlehem

“Wij wonen hier elk jaar op Epifanie de mis bij omdat deze zeer mooi is en wij dan een grote geestelijke vrede ervaren. Dit is telkens een bijzonder mooi moment.”

MARCOS RAMOS ARAÚJO
Braziliaanse pelgrim

“Deelnemen aan deze eucharistieviering was zeer aangrijpend en betekent heel veel in mijn leven. Ik raad overigens iedereen aan om naar hier te komen. Het lijkt wel alsof men aan de restauratie van z’n eigen leven begint. Men komt er als herboren uit.”
In de namiddag van het Feest van de Openbaring verzorgden de franciscanen de getijden om vervolgens de processie te laten uitgaan. De Custode van het Heilig Land begaf zich naar de Grot met de kribbe van de Geboorte. Terwijl zij de beeltenis van het Kindje Jezus met zich meedroegen, trokken zij in processie driemaal rond de kerk en het klooster.
Aan het einde van de processie werd de mirre en de wierook onder de gelovigen uitgedeeld. Het goud symboliseert het mens-zijn, het God-zijn en de heerlijkheid van Christus.
Tijdens de wake voor Epifanie maakte de Custode zijn plechtige intrede in Bethlehem. Naar dit moment had de plaatselijke bevolking lang uitgekeken en dus verwelkomden zij hem, samen met de scouts, met muziek op het Plein van de Kribbe.

Bij zijn aankomst werd Pater Pizzaballa ook door de lokale religieuze en politieke autoriteiten verwelkomd. Aan de Poort van de Nederigheid werd hij in de basiliek door een vertegenwoordiger van de Orthodoxe Kerk onthaald. Vervolgens begaf hij zich voor de vespers naar de St.-Catharinakerk.
Indien de boodschap van Epifanie betekent dat het Heil allen zou bereiken, dan moet volgens de Custode van het Heilig Land de Kerk een element van eenheid worden.

P. PIERBATTISTA PIZZABALLA, ofm
Custode van het Heilig Land

“Wij kijken voortdurend naar de wereld en bemerken hier in het Nabije Oosten de tweedracht en de oorlog die grondig verdeelt en die de een tegen de ander opzet. Wij moeten daarom getuigen van de eenheid die enkel kan verwezenlijkt worden wanneer de een naar de ander met medeleven en vergevingsgezindheid kijkt. Wij voelen ons immers allen door die ene God bemind, de God die vader is van iedereen.
De Liefde van de Vader is door zijn Zoon geopenbaard. Dit klein schepsel heeft doorheen menselijke en goddelijke omstandigheden alle luister bereikt en aldus een nieuw tijdperk voor de mensheid ingeluid.”

Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter