Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Diploma-uitreiking-aan-de-Universiteit-van-Bethlehem
        Diploma-uitreiking aan de Universiteit van Bethlehem

Diploma-uitreiking aan de Universiteit van Bethlehem

BETHLEHEM – De Universiteit van Bethlehem vierde op 25 en 26 mei voor de 41ste maal de uitreiking van diploma’s. Deze universitaire instelling werd in 1973 als eerste universiteit van Palestina door de congregatie van Oosterse Kerken en de Broeders van de Christelijke Scholen opgericht. Dit jaar mocht de universiteit 675 licentiaats- en 44 masterdiploma’s toekennen. Door de jaren heen behaalden hier reeds 17.200 studenten hun diploma.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 7 juni 2017
  • réagir
  • 0 stem

De Raad van Bestuur, de dekens van de faculteiten, de professoren en de houders van licentiaats- en masterdiploma’s maakten allen hun intrede. Er werden bij de opening van de plechtigheid tal van toespraken gehouden. Vooral de rede van Mme Abeer Odeh, Minister van Nationale Economie trok alle aandacht. De nieuw gediplomeerden namen op hun beurt eveneens het woord om het voltallig professorenkorps te danken. De diploma’s werden overhandigd door de Pauselijke Nuntius, Mgr. Giuseppe Lazzarotto, en door de Vice-Kanselier, Fr. Peter Bray. Zij werden hierbij geassisteerd door Mme Irene Hazou, de Vice-President van Academische Zaken.

Het was de Faculteit van Gespecialiseerde Zorg die dit jaar het grootste aantal diploma’s wist in de wacht te slepen. De honderdvijftien afgestudeerden zijn ervan verzekerd vrij snel aan de slag te kunnen gaan want binnen de Palestijnse en Israëlische samenleving is er een bijzonder grote vraag naar deze specialisatie. Het moet dan ook geen verwondering wekken dat de Universiteit zich vooral in deze richting verder wil ontwikkelen.

In de loop van de plechtigheid ontving Fr. Joseph Lowenstein uit de handen van de Vice-Kanselier en van Vera Baboun, burgemeester van Bethlehem, een medaille van erkentelijkheid. Fr. Joseph is 92 jaar en is uit New York afkomstig. Hij bracht 32 jaar aan de universiteit door. Hij kwam in 1975 aan als Vice-Kanselier en werkte van meet af aan mee aan de oprichting van de Faculteit voor Gespecialiseerd Zorg. Met de tijd verwierf hij omwille van zijn moed en zijn toewijding een grote bewondering onder de burgerlijke overheden, bij de bevolking en binnen de universiteit zelf. Zijn moed en toewijding kwamen vooral tot uiting bij de manier waarop hij de Universiteit van Bethlehem tijdens de eerste Intifada (1987-1993) zou verdedigen. “Ik ben hier als Amerikaan aangekomen en ik zal als Palestijn vertrekken,” zei hij tot slot van zijn toespraak.

De hele plechtigheid werd door tal van personaliteiten bijgewoond. Zo tekenden de Gouverneur van Bethlehem, de drie nieuwe christen burgemeesters uit de zone, alsook Mgr. Giacinto Boulos Marcuzzo, professor aan de universiteit en lid van de “BU International Board of Regents”, de Mufti van Bethlehem, de autoriteiten van de Wetgevende Raad en de Minister van Onderwijs present.

Bron: www.lpj.org

Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter