Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/De-waterkwaliteit-van-de-Jordaan-baart-steeds-meer-zorgen
        De waterkwaliteit van de Jordaan baart steeds meer zorgen

De waterkwaliteit van de Jordaan baart steeds meer zorgen

BETHANIË – De zuiverheid van het water van de Jordaan, precies op de plaats waar Christus zou gedoopt zijn, stelt steeds meer problemen. De autoriteiten bevestigen echter dat het water proper is !

Een artikel door Melanie Lidman voor The Times of Israël


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 22 juni 2015
  • réagir
  • 0 stem

Een organisatie ter bescherming van het milieu heeft verklaard dat de ruim een miljoen mensen die zich jaarlijks naar de plaats van het doopsel van Jezus begeven en er zich in het water onderdompelen, aan heel grote gezondheidsrisico’s bloot stellen.

Het vraagstuk van de bescherming en de verbetering van de kwaliteit van het water van de Jordaan, een plaats die onlosmakelijk met het judaïsme en het christendom is verbonden, is dermate relevant dat Paus Franciscus vorige donderdag een document publiceerde, waar bij-zonder werd naar uitgekeken. Het draagt als titel “Laudato Si”(Lof zij U) en betreft de zorg voor het milieu. Het document beschrijft de spirituele verantwoordelijkheid van de katholieke Kerk, die – volgens de paus - tot plicht heeft het milieu te beschermen. De Kerk moet aldus een diepgaande impact hebben op de wijze waarop religieuze organisaties met milieuvraag-stukken zullen omgaan.

De voorbije week heeft de Jordaans-Palestijns-Israëlische milieugroepering EcoPeace (eertijds De Vrienden van de landstreek van het Midden-Oosten) een masterplan van 180 bladzijden gepubliceerd. Het beschrijft een routeplan over concrete te nemen maatregelen voor het zuiveren van de Jordaan, een stroom die zowel door de Israëlieten, de Jordaniërs als door de Palestijnen wordt gebruikt. Om en bij de 96% van het gebruikelijk debiet wordt voor land-bouwdoeleinden en huiselijk gebruik aangewend.

Tegelijkertijd wordt het afvalwater en het ongezuiverd rioolwater in het bekken van de rivier gedumpt zodat het natuurlijk habitat volkomen wordt vernietigd. Samen met het feit dat re-cent inspanningen werden geleverd om de waterkwaliteit van de rivier te verbeteren, bewaken de Israëlische autoriteiten om redenen van veiligheid voortdurend het waterpeil. Dit neemt niet weg dat de zuiverheid van het water hoe dan ook nog aanzienlijk kan worden verbeterd.

Het masterplan hanteert een holistische benadering van het behoud van het milieu. Een van de belangrijkste objectieven is de verbetering van de economische situatie in de vallei van de Jordaan door middel van toerisme en het scheppen van banen die met de toeristische industrie verbonden zijn.

Maar een van de grootste hindernissen om het toerisme van de christenen in de vallei van de Jordaan te bevorderen is precies de slechte waterkwaliteit die de onderdompeling in de rivier hoogst onaangenaam maakt,” verklaarde de directeur van het Israëlische EcoPeace, Gidon Bromberg.

De kwaliteit van het water is alles behalve gewijd,” verklaarde hij. “De waterkwaliteit over de hele lengte van de rivier ten zuiden van Alumont [een stuwdam stroomafwaarts het Meer van Galilea] is een mengelmoes van ongezuiverd en deels gezuiverd afvalwater, van afwatering van landbouwbedrijven, van restanten van vissen, van zoutwater uit de leidingen voor het ontzilten van het Meer van Galilea… Indien de Jordaan in het verleden een snelle stroming had en een bron was van massa’s zoet water, dan vertoont de rivier vandaag nog amper enige stroming en is het met de kwaliteit van het water slecht gesteld.”

Het water op de plaats van het doopsel is ongezond,” voegt Nader Khateeb,Palestijns direc-teur van EcoPeace, hier nog aantoe. “Het vertoont een groot potentieel risico voor de volks-gezondheid. Wij denken dat de mensen die in dit deel van de rivier wensen gedoopt te worden, het doopsel beter in fris en gezond water zouden ontvangen.”

De rest van het artikel vindt men in The Times of Israël (klik HIER)

Vertaling: l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Algemeen

newsletter