Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/De-waarschijnlijke-site-van-het
        De waarschijnlijke site van het proces tegen Jezus in Jeruzalem (...)

De waarschijnlijke site van het proces tegen Jezus in Jeruzalem ontdekt

JERUZALEM - De Evangelies getuigen dat Jezus vóór zijn kruisdood werd geoordeeld. Volgens een artikel in de Washington Post menen Israëlische archeologen nu de plaats gevonden te hebben waar het proces van Jezus van Nazareth zou hebben plaats gehad. Indien deze plek effectief als locatie van het proces wordt erkend, zou deze een bijzonder belang voor de christenen kunnen krijgen.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 22 maart 2015
  • réagir
  • 0 stem

Ergens in het oostelijk deel van de oude stad Jeruzalem, in een gebouw dat aan het museum van de Toren van David grenst, werd deze plaats blootgelegd. Hier was eens het paleis van Herodes gevestigd.

Volgens de Washington Post waren de uitbreidingswerken aan het museum van de Toren van David reeds ruim 15 jaar voorzien. De opgravingen werden evenwel ten gevolge van de oorlogen en financieringsmoeilijkheden onderbroken. Maar tijdens het zorgvuldig graafwerk in een aangrenzend gebouw bij het museum van de Toren van David, hebben de Israëlische archeologen enkele merkwaardige vondsten gedaan. De gevonden overblijfselen van het paleis vertonen een duidelijke overeenkomst met de locatie van een van de meest vermaarde scènes uit het Nieuwe Testament, met name de veroordeling van Jezus.

Robert D. Miller, professor Heilige Schrift aan de Katholieke Universiteit van Amerika, denkt dat het wel degelijk om de site van het proces van Jezus gaat: "Ik ben het eens met het merendeel van de specialisten dat het meer dan waarschijnlijk is - hoewel niet vaststaand - dat de plaats van de opgravingen overeenkomt met de locatie waar Jezus door Pilatus werd gevonnist. Het merendeel van de specialisten situeren het "praetorium", met name het hoofdkwartier van Pilatus, precies dáár bij de Toren van David. De overblijfselen die recent zijn ontdekt zouden zodoende de muren en de vloer van het praetorium zijn."

Spirituele christelijke leiders, historici en archeologen voeren reeds lang het dispuut over de plaats van het proces. De blijvende vragen omtrent deze locatie zijn het gevolg van verschillende interpretaties van de evangelies, die beschrijven hoe Jezus van Nazareth in het praetorium voor Pilatus werd gebracht. De benaming "praetorium" verwijst volgens sommigen naar de tent van de overste van een Romeins kamp, bij uitbreiding naar een militaire kazerne. Maar andere exegeten zijn de mening toegedaan dat de plaats van het proces zich in de militaire barakken situeert. Nog anderen menen dat de Romeinse veldheer te gast was in het paleis dat door Herodes werd gebouwd. Alles blijkt een kwestie van interpretatie te zijn.
Heden ten dage stellen historici en archeologen met grote zekerheid dat het paleis van Herodes zich in het oostelijk deel van de oude stad bevond, waar zich het museum van de Toren van David en de gevangenis uit de Ottomaanse periode bevinden.

Volgens Shimon Gibson, professor archeologie aan de Universiteit van Charlotte (Noord-Carolina), heeft het proces weldegelijk in de omgeving van het paleis van Herodes plaats gehad. In het Evangelie van Johannes is het proces beschreven alsof het zich ontspon in de nabijheid van een stadspoort en op hobbelig terrein. Deze details komen wonderwel overeen met de bevindingen van de archeologen: "Geen enkele inscriptie wijst erop dat het proces hier heeft plaats gehad," verklaart Gibson, "maar alles - zowel de bevindingen van de archeologen als het Evangelisch verhaal - valt als puzzelsteentjes in elkaar en heeft een zinvolle samenhang".

Het museum presenteert ondertussen reeds bezoeken aan de nieuwe ontdekkingen. Indien deze plaats erkenning zou krijgen als locatie van het proces van Jezus, zou ze voor de christenen van kapitaal belang kunnen worden.

vertaling: l.d.s.

Om het artikel (in het Engels) te raadplegen, klik hier

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Algemeen

newsletter