Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/De-vasten-beleven-met-de-christenen-van-Gaza
        De vasten beleven met de christenen van Gaza

De vasten beleven met de christenen van Gaza

GAZA – De parochie van de Heilige Familie is zijn tocht naar Pasen toe begonnen met de voorstelling van haar wekelijkse kruisweg op vrijdag, de aankondiging van een oratorium voor kinderen en met het verder zetten van haar hulp aan arme families. Reportage.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 6 maart 2016
  • réagir
  • 0 stem

De kleine christen gemeenschap van Gaza is tijdens de vastentijd in volle beroering: “in deze februarimaand zijn vijf van onze oudere of zieke gelovigen naar de Vader teruggekeerd,” zo rapporteerde parochiepriester P. Mario Da Silva. Hij richtte zich hierbij tot de orthodoxe Kerk van S. Porfirio om tijdens de begrafenis te assisteren. “De christen gemeenschap verkleint beetje bij beetje. De voorbije maand slaagden er ook een dertigtal parochianen er in de Gazastrook te verlaten.”

Niemand gelooft nog in nakende veranderingen. Het internationaal isolement, de werkloosheid, de stijgende levensduurte en het spookbeeld van een naderende oorlog ondermijnen dag aan dag het moreel van de bewoners – en vooral dan van dat van de jongeren – die er steeds maar meer van dromen om de stad te verlaten.
De christenen zijn momenteel nog met een duizendtal. Ze pogen met alle middelen om een waardig bestaan te leiden en blijven positief.

De parochie stelt een groot aantal initiatieven voor. Vrijdag kwamen voor de kruisweg en de mis een twintigtal parochianen opdagen. “Dat waren er minder dan gewoonlijk omdat er op hetzelfde moment uitvaarten plaats hadden,” verklaarde Zr. Nabila, directrice van de School van de Rozekrans.

Op zaterdagmorgen trok de parochiepriester op pad om aan de arme gezinnen in het district Shujayala voedselpakketten te bedelen. “Wij beluisterden tal van verhalen van ontmoedigde en hongerige mensen. Mensen zonder werk, kinderrijke gezinnen, zieken die belangrijke zorgen behoeven. De huizen zijn ware ruïnes zonder elektriciteit. Daken en muren zijn van plaatstaal zodat de kou bij dit seizoen overal binnendringt,” vertelt Zr. Milagro, die P. Mario bij zijn bezoeken vergezelt.

Sedert enkele maanden zijn in de parochie dank zij de inspanningen van het Project Develompent Office (PDO) van het Latijns patriarchaat de renovatiewerken opgestart. Van de twaalf voorziene projecten zijn er reeds enkele gerealiseerd. De huidige werken betreffen het huis van de priesters waar in nieuwe lokalen voor catechese en vergaderingen alsook in nieuwe burelen wordt voorzien.

P. Mario is zeer fier op de werken: “het gaat hier om projecten die voor de christenen in Gaza heel belangrijke zijn. Zij zorgen voor een vlotter verloop van de gemeenschapsactiviteiten en maken liturgische plechtigheden mogelijk. De werken worden door de bijdragen van gulle schenkers mogelijk gemaakt. Deze zijn onze door de oorlog zo beproefde en geïsoleerde gemeenschap niet vergeten.”
Zaterdagnamiddag animeerde een vijftigtal kinderen met hun lach en hun spel het met Kerstmis ingehuldigd salon. Zoals elk jongerenwerk voorziet het oratorium in gebedsmomenten, misvieringen, catechese (dit jaar zal een kleine groep z’n eerste communie doen) en spelmomenten die door animatoren worden verzorgd.

De zondagsmis was behoorlijk levendig: P. Victor verzorgde de homilie over het evangelie van de gedaanteverwisseling. Na de mis verzamelde de parochie op het voorplein om samen enige tijd bij een kop koffie door te brengen.

“De Israëlische overheid heeft ons gevraagd de namenlijst toe te sturen voor het opmaken van de uitgangsvergunningen voor het Paasfeest. We hebben bijna 800 namen verzameld en wij hopen dat velen hiervan de mogelijkheid zullen krijgen om dit jaar naar Jeruzalem te gaan, met inbegrip van deze tussen de 16 en de 35 jaar, die doorgaans hiervan verstoken blijven,” vertrouwt P. Mario ons toe. “Wij voorzien tevens in de deelname aan het programma van de Mondiale Dag voor de Jeugd in Krakow in juli 2016. Wij hopen vijf van onze jongeren met de groep uit Palestina en Israël te kunnen meesturen.”

Video, foto en tekst: Andres Bergami voor www.lpj.org

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter