Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/De-uitgedroogde-Dode-Zee-verdampt
        De uitgedroogde Dode Zee verdampt

De uitgedroogde Dode Zee verdampt

HEILIG LAND – Het waterpeil van de Dode Zee daalt onvermijdelijk als gevolg van de overdreven exploitatie van de Jordaan door Jordanië en Syrië.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 21 februari 2016
  • réagir
  • 0 stem

Ongeveer 40 jaar geleden daalde het waterpeil jaarlijks met 70cm. Volgens een recente studie is dit gedurende de voorbije twee decennia tot een daling met maar liefst tot 1,2 m. per jaar opgelopen. In amper vijftig jaar is het wateroppervlak van de dode Zee met een derde gezakt.

De studie werd door Nadav Lensky en Elad Dente geleid. Zij zijn beide lid van de Israëlische Geologische Commissie. Het doel van hun studie bestond erin de precieze oorzaken te achter-halen van de daling van het niveau van deze uitgestrekte ultra zoute watervlakte. Volgens hun bevindingen is het oppervlak van de Dode Zee gedurende de laatste decennia met ongeveer 20% gedaald. Het inkrimpen van het wateroppervlak verhoogt de zoutconcentratie in het wa-ter. De toename van het zoutgehalte zou normaal de verdamping en dus ook de daling van het waterpeil moeten vertragen.

Sedert geruime tijd weet men dat het tegenhouden van het water stroomopwaarts op de Jor-daan de natuurlijke bevoorrading van de Dode Zee belet. Maar de laatste decennia betaalt de Dode Zee ook een zware tol als gevolg van de industriële activiteiten die zich met de ontginning van de zeer gegeerde mineralen bezig houden. Om potas en magnesium te ontginnen worden er enorme hoeveelheden water opgepompt die men vervolgens laat verdampen.

De onderzoekers gingen verder na in welke mate het gebrek aan neerslag die de stroom moest voeden eveneens rol speelde. De hoeveelheid neerslag bleef in de voorbije 30 jaar evenwel vrij stabiel. Maar desondanks steeg het waterpeil van de zee nooit meer tijdens het regenseizoen, zoals dit vóór dertig jaar wel het geval was. De onderzoekers hebben tegelijk ook vastgesteld dat de daling van het waterpeil gedurende de zomerperiode doorheen de jaren stabiel bleef, en dit ondanks het watergebruik door de gespecialiseerde industrieën.

De specialisten kwamen zodoende tot de conclusie dat de daling van het waterpeil van de zee moest geweten worden aan de overexploitatie van de Jordaan. Het gaat hier om de bouw van stuwdammen op de zijrivieren van de Jordaan in Syrië en Jordanië.

Deze dammen stockeren tot 500 miljoen m³ water. Syrië bouwde meer dan 40 stuwdammen die de stroming van het water in de rivieren Rukad en Du Yarmuk ophouden. Israël liet zich terzake al evenmin onbetuigd.

Deze stuwdammen vertegenwoordigen een groot deel van het jaarlijks verlies aan debiet van de Dode Zee. Volgens dezelfde studie bedroeg het jaarlijks verlies in de voorbije 30 jaar wel 400 miljoen m³. Het voorbije decennium zou dit verlies zelfs de 700 miljoen m³ hebben overschreden.

Eind 2013 ondertekenden Israël, Jordanië en de Palestijnse Overheid een akkoord voor de aanleg van een kanaal dat de Rode Zee en de Dode Zee met mekaar zou verbinden. Op termijn zou het zoutmeer hierdoor 100 miljoen m³ per jaar toegevoegd krijgen. Deze oplossing geniet evenwel niet de algemene goedkeuring.

Milieuorganisaties vrezen immers dat het verschil in zoutgehalte tussen de twee watertypes een ramp zal beteken voor het evenwicht in fauna en flora van de regio. Bovendien zal het onevenwicht tussen beide watersoorten in het water zelf een regelrechte ecologische ramp tot gevolg zal hebben en tot ongewenste scheikundige reacties aanleiding geven.

Een zaak is zeker: aan het huidige tempo is de Dode Zee gedoemd om binnen een periode van enkele decennia te verdwijnen.

Bron: www.terrasanta.net
Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Algemeen

newsletter