Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/De-strijd-van-Zuster-Donatella-om-de-muur-van-de-haat-neer-te-halen
        De strijd van Zuster Donatella om de muur van de haat neer te (...)

De strijd van Zuster Donatella om de muur van de haat neer te halen

BEHTLEHEM – In een klimaat vol spanning tussen Israëli’s en Palestijnen hebben sommigen ervoor gekozen om het vlammende zwaard van het gebed als wapen te kiezen. Dit is bijvoorbeeld het geval voor Zuster Donatella. Deze Italiaanse zuster is een ware voorvechtster van een moedig verhaal vol geweldloos verzet dat zich sedert 2004 elke vrijdag opnieuw in Bethlehem afspeelt. Famiglia Cristiana laat ons kennis maken met haar strijd voor de vrede.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 7 februari 2017
  • réagir
  • 0 stem

Omringd door tweehonderd man

Zuster Donatella is een kloosterlinge bij de Elisabethaanse Zusters, een Congregatie van Franciscaanse religieuzen. Ze is 54 en is belast met de vorming van het personeel van het Caritas Baby Hospital in Behtlehem. Dit is de enige instelling die zich in Cisjordanië over kinderen ontfermt.

Maar elke vrijdag opnieuw trekt zij er om 17u30 (18u00 in de zomer) op uit om rondom de scheidingsmuur tussen Joden en Palestijnen te stappen, terwijl zij ondertussen de rozenkrans bidt. “Wij doen dit al sedert 2004 en hebben doorheen de tijd al geleerd om ons wandeltempo in functie van het ritme van de tientjes aan te passen” De religieuze is vaak vergezeld van enkele medezusters, broeders uit christen scholen en van een Palestijnse die dicht bij de muur woont. “Andere Palestijnen zouden zich eveneens willen met de groep in gebed verenigen, maar ze doen dit niet uit vrees voor represailles. En dan hebben we het nog niet over de mee stappende groepen pelgrims, waarvan het aantal soms 200 personen benadert,” vertelt Zuster Lessio (Famiglia Cristiana, 25 januari)

Tussen controleposten en kloosters

De processie start aan een controlepost, waar eerst een discussie plaatsvindt om de stoet door te laten. Vervolgens gaat het langs het klooster van de Salesianen van Bethlehem alvorens naar de muurschildering van de Heilige Maagd op te klimmen. Deze werd door de Engelse kunstenaar Ian Knowles op de muur aangebracht. “Daar,” zegt Zuster Donatella, “zingen wij het Salve Regina. In de verzengende hitte van Bethlehem langs de muur omhoog klauteren en vervolgens opnieuw neerdalen is een ander paar mouwen: Maar wij zijn geëngageerd en we aarzelen niet onszelf te pijnigen in functie van de vrede.”

Waarom de rozenkrans?

Zr. Donatella: “De idee om de rozenkrans te bidden, is ontstaan nadat kleine kinderen, die een delicate ingreep moesten ondergaan, aan de controlepost werden opgehouden en als gevolg hiervan niet tijdig het ziekenhuis van Jeruzalem hebben bereikt. Toen vroegen we ons af wat we eigenlijk konden doen. Wij zijn religieuzen en hebben niet de minste politieke macht of invloed. Maar de gave van de vrede afsmeken is wel onze verantwoordelijkheid, zeker in die regio’s waar de verdeeldheid welig tiert.”

Deze muur moet afgebroken worden

“Het gebed dat we elke vrijdag opnieuw formuleren, is een boodschap van broederlijkheid,” vervolgt de religieuze. “Wij vragen God dat er in het hart van hen die de macht hebben om vrede op aarde te brengen, niet langer muren zouden zijn. Wij bidden maar ondertussen weten wij ook dat de bouw van de muur wordt verder gezet. Maar wij blijven bidden opdat de muur zou afgebroken worden en opdat Israëli’s en Palestijnen elkaar écht zouden leren kennen en aanvaarden.”

De ontmoeting onmogelijk gemaakt

In Bethlehem is de muur 8m hoog. Hij is bovenaan met prikkeldraad afgezet en staat vol graffiti die om vrede smeken. “Voor mij betekent deze muur een belediging voor de vrede,” zegt Zr. Donatella en zij is hiermee de echo van hetgeen de Latijnse Patriarch daarover denkt. “Maar het is tegelijk een mislukking voor de mensheid. De mens is gemaakt om relaties te onderhouden, terwijl elke muur, hetzij in gewapend beton hetzij van prikkeldraad, het onmogelijk maakt om elkaar te ontmoeten en meteen ook het schitterende gezegde uit Genesis van tafel veegt: “het is niet goed dat de mens alleen blijft”. Het woord “alleen” slaat dan niet enkel op elke individuele mens, maar betreft evenzeer de volkeren en de naties.”

Het origineel artikel werd in het Italiaans gesteld

Vertaling uit het Frans: l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter