Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/De-sociale-dienst-van-het-Latijns-Patriarchaat-begeleidt-kwetsbare-personen
        De sociale dienst van het Latijns Patriarchaat begeleidt kwetsbare personen (...)

De sociale dienst van het Latijns Patriarchaat begeleidt kwetsbare personen doorheen de COVID-19 pandemie

JERUZALEM – Het Latijns Patriarchaat heeft altijd al ondersteuning geboden aan de “Levende Stenen” van het Heilig Land. Het hielp de christen bevolking steeds zowel op spiritueel, op materieel, op menselijk als op sociaal vlak. De middelen om deze zending te vervullen zijn zeer divers. Dat gaat van de bouw van kerken, scholen en bezinningstehuizen, maar evengoed door het creëren van jobs en het aanleggen van reserves van geneesmiddelen. En hiermee hebben we nog maar de meest courante hulp vermeld. Met haar sociale dienst probeert het Patriarchaat vooral de nodige dienstverlening aan de meest kwetsbare bevolking in het bisdom Jeruzalem, in Palestina in Gaza, alsook in Jordanië te verzorgen. Op die wijze hopen zij de nodige bijstand en ondersteuning te kunnen bieden.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 17 oktober 2020
  • réagir
  • 0 stem
De sociale dienst

De sociale dienst van het Patriarchaat werkt aan de ontwikkeling en het op gang brengen van diverse projecten en programma’s die de psychologische toestand en de sociale situatie van de gezinnen en van de mensen in Jeruzalem, Cisjordanië, de Gazastrook en Jordanië kunnen verbeteren. Hiertoe zijn al verschillende acties in het leven geroepen. Dat gaat bijvoorbeeld om medische bijstand, het dekken van de zware kosten bij chirurgische ingrepen of het leveren van geneesmiddelen. Maar de dienst verstrekt evengoed studiebeurzen aan hulpbehoevende jongeren of de overname van niet te delgen schulden of onbetaalde rekeningen. Dergelijke initiatieven gebeuren steeds volgens heel strikte regels inzake integriteit en transparantie en worden door de katholieke instanties samen met de geestelijken van elke godsdienst gecoördineerd.

COVID-19 en haar uitdagingen

De verspreiding van COVID-19 heeft een bijzonder grote impact gehad op de gezondheid en het professionele leven van heel wat mensen. In het Heilig Land, waar de bevolking zo al met heel grote economische, politieke en sociale problemen wordt geconfronteerd, heeft de pandemie door het verdwijnen van een massa jobs een totaal nieuwe realiteit gecreëerd.

In die context probeert de sociale dienst die harde realiteit toch wat te verzachten en dit niet enkel door het instaan voor medische en financiële hulp, maar ook door het verstrekken van enige psychologische ondersteuning aan heel wat mensen en gezinnen in Oost-Jeruzalem.

Mevr. Dima Khoury, directrice van de sociale dienst, had hierover een gesprek met het persdienst van het Patriarchaat.

Dima: “De dringende noden van de gezinnen heeft er ons toe aangezet om een nieuw project van psychologische ondersteuning voor alle christenen van Jeruzalem op te starten. Het was de bedoeling om op die manier de zware mentale druk die de snelle verspreiding van het virus en de lock down met zich meebracht, enigszins te verlichten. Mevr. Ronda Amer en ikzelf organiseerden daarom in Oost-Jeruzalem individuele gesprekken en gesprekken met echtparen, alsook groepssessies waar de deelnemers over hun grote problemen konden vertellen. Wij maakten tijd voor hun verhalen en voor het beluisteren van hun noden, hun gevoelens en de uitdagingen die zij in hun dagdagelijkse leven tegenkwamen. Sommige van deze sessies hadden plaats bij de Association St Vincent in Jeruzalem, maar andere initiatieven gebeurden online.

Ruim anderhalf jaar geleden hebben het Latijns Patriarchaat en de Custode van het Heilig Land met de hulp van Père Amjad Sabbara van de Parochie van de Verlosser in Jeruzalem het Centre Familal opgericht. Het was de bedoeling om op die manier bij de leden van onze communauteit de menselijke vaardigheden te bevorderen en zo hun persoonlijke ontwikkeling te ondersteunen. Het centrum biedt tevens psychologische hulp aan de moeders in Jeruzalem en desgewenst ook enige spirituele begeleiding door een parochiepriester.”

De kerk van de Verlosser in Jeruzalem – een voorbeeld van psychologische ondersteuning

Père Amjad Sabbar, pastoor van de kerk van de Verlosser in Jeruzalem, heeft in grote mate tot het succes en de continuïteit van dit programma bijgedragen. In samenwerking met het Latijns Patriarchaat en het Familiaal Centrum zijn zij er met al hun inspanningen in geslaagd de “Levende Stenen” van het Heilig Land te blijven ondersteunen.

Père Mjad: “Na mijn aanstelling als pastoor van de parochie in september 2019 kregen tal van ideeën en projecten steeds meer concrete gestalte en zo konden enkele activiteiten binnen de parochie tot ontplooiing gebracht worden. Eerst en vooral hebben wij een visie voor het Familiaal Centrum uitgewerkt. Zo konden wij aan onze parochianen enige hulp aanbieden die niet enkel op de materiële noden was gericht. Via het Familiaal Centrum vonden zij ook een totaal-begeleiding dat een luisterend oor had voor al hun moeilijkheden en een ondersteuning die meer op hun specifieke noden gericht was. Tenslotte gingen wij hun situatie bestuderen en ontwikkelden wij een plan om hen te helpen.

Wat hierbij zeker in het oog springt, is het Fonds van de Naastenliefde! We hebben dit fonds in het leven geroepen om ons ervan te verzekeren dat de gezinnen blijvend op bijstand kunnen rekenen.. Het principe is de maandelijkse gift van gezinnen dewelke de pastoor op zijn beurt ter beschikking stelt van de noodlijdende mensen. In een periode van vijf maand hebben reeds een zestigtal gezinnen hier een bijdrage aan geleverd.

Wanneer ik de glimlach zie op de gezichten van onze parochianen, dan weet ik dat onze arbeid succesvol is. De vrede en de voorspoed krijgt in hun daden gestalte en dit wordt op een positieve wijze weerspiegeld in hun relaties binnen de ruime huiselijke kring.

In het kader van ons actieplan kwamen ook nog andere activiteiten op gang. Zo bijvoorbeeld de parochiale ontmoetingsmomenten door middel van kleine bezoeken of korte telefoongesprekken. Deze hebben het ons mogelijk gemaakt om de specifieke noden en moeilijkheden van de mensen te leren kennen, zodat we op zoek konden gaan hoe we hier een doeltreffende oplossing konden aan bieden. Op geestelijk vlak formuleren wij – bovenop de uitzending van de wekelijkse eucharistieviering – via de sociale media telkens ook nog een boodschap aan de gelovigen waarin wij onze betrokkenheid bij hun zorgen uitspreken en tegelijk ook een boodschap van onderlinge solidariteit formuleren.

Het sociaal werk weet zich vooral te onderscheiden doordat het een gemeenschappelijke taal tussen de parochianen en de pastoor tot stand heeft gebracht. Dit heeft de denkbeeldige barrières neergehaald en heeft ervoor gezorgd dat de parochianen de pastoor als een vriend ervaren met wie zij heel open in gesprek kunnen gaan. Deze bijzondere relatie heeft ervoor gezorgd dat wij deze moeilijke periode rustig zijn doorgekomen. Ons einddoel is immers niet enkel hulp te bieden, maar samen op weg te gaan.”

Auteur: Rula Shomali – LPJ – 7 oktober

Bron: Website van het Latijns Patriarchaat

vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter