Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/De-site-van-de-terechtstelling-van-Johannes-de-Doper-is-gerestaureerd
        De site van de terechtstelling van Johannes de Doper is gerestaureerd

De site van de terechtstelling van Johannes de Doper is gerestaureerd

MACHERONTE – Volgens de verantwoordelijke archeologen van het project Macheronte (Jordanië) is de restauratie van de site voltooid. Het objectief bestond erin om voor de pelgrims een betrouwbare archeologische en historische plaats te creëren.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 26 maart 2019
  • réagir
  • 0 stem

Gedurende vijf decennia lang werkten opeenvolgende ploegen archeologen aan de opgravingen op de site Macheronte, in Jordanië. Het was een onderneming van lange adem maar deze ligt nu achter de rug. Dit werd door de Hongaarse archeoloog Gyozo Voros van de Hongaarse Academie voor Kunsten van het Departement Oudheidkunde meegedeeld. Gedurende de laatste tien jaar stonden de opgravingen onder zijn toezicht. De Jordan Times meldde dat Gyozo Voros deze informatie in een conferentie had meegedeeld. Deze vond op 13 maart in het Amerikaans Centrum voor onderzoek van het Oosten in Amman (Jordanië) plaats. Toen werd het Engelstalige boek Machaerus II – het gouden jubileum van de archeologische opgravingen – voorgesteld. Het is het eindrapport (1968-2018) over de opgraving van de citadel van Herodes. De boeken over het onderzoek Machaerus I-II-III tellen meer dan 2.000 foto’s en beslaan meer dan 1.500 pagina’s. Volgens Gyozo Voros heeft dit van deze plaats een van beste gedocumenteerde archeologische sites van Jordanië gemaakt. Voros is sinds 2009 directeur van het Koninklijk Instituut voor Archeologie in Jordanië en was al die tijd belast met de opgravingen in Macharonte. Hiermee zette hij het werk van de Franciscaner archeoloog Michele Piccirillo verder.

De site strekt zich over zowat 5.000m² uit en biedt een prachtig uitzicht op de oostkust van de Dode Zee. Ze bevat de overblijfselen van een versterkt paleis, van oorsprong Hasmonees en later Herodiaans. De Hasmonieden vorst Alexander Jannée (103-76 vr. Chr.) was de oorspronkelijke bouwheer, maar het fort werd rond 55 vr. Chr. door een generaal van Pompeus (106-48 vr. Chr.) verwoest. Herodes de Grote liet het fort in 30 vr. Chr. opnieuw opbouwen en het werd met een lager gelegen stad uitgebreid. Herodes de Grote vestigde er zijn paleis. Herodes Antipas, een van de zonen van Herodes de Grote die regeerde van 4 vr. Chr. tot 39 na Chr., had er zijn verblijfplaats. Het is onder zijn bewind dat volgens de christelijke traditie (evangelies van Marcus en Mattheus) Johannes de Doper werd onthoofd. De Judeo-Romeinse historicus Flavius Josephus vervolledigt in zijn “Judische Antiquiteiten” (XVIII 5, 2) dit verhaal door te stellen dat Macheronte de plaats was waar de heilige werd gevangen gezet. Het was volgens de historicus ook daar dat Salome, dochter van Heridiade (de tweede vrouw van Herodes Antipas), haar dans opvoerde en als beloning voor haar moeder het hoofd van de Heilige Johannes de Doper opeiste. Macheronte bleef tot 71 na Chr. bezet. Dit was het moment van de Grote Joodse Revolutie. Toen werd de vesting door de Romeinen verwoest. Zij maakten er jacht op de Joodse rebellen die er zich hadden gevestigd.

Nadat de vesting gedurende meer dan 17 eeuwen in de vergetelheid bleef, werd de site in 1807 geïdentificeerd. In 1968 werden de opgravingen en restauratiewerken onder de hoede van Amerikaanse baptisten aangevat, waarna deze door de Duitsers (1973), door de Franciscanen 1978-1981; 1992; 1993) en later door de Hongaren werden verder gezet. Sedert 2009 gebeurde dit in samenwerking met het Studium Biblicum Franciscanum.

Vóór die tijd lag de top van de Macheronteheuvel, gelegen in de buurt van de Berg Nebo, met zijn prachtig uitzicht over de Dode Zee, er maagdelijk bij.

Voor Gyozo Voros hebben de opgravingen van de voorbije vijftig jaar het mogelijk gemaakt “een berg vol bewijzen bloot te leggen die van de site een van de belangrijkste van de regio maken” geeft de Jordan Times aan. “De opgravingen hebben niet minder dan 10.000 m³ aan puin aan het licht gebracht,” preciseert Voros.

Doorheen de jaren hebben experten de chronologie van de verschillende fasen van het monument en de strategische betekenis van de archeologische lagen opgesteld. De archeologische werkzaamheden beoogden de reconstructie van de citadel van Macheronte en zette deze in de context van de Hasmonidische en Herodiaanse architectuur in Cisjordanië getoetst aan de archeologische aanwijzingen in de geschreven bronnen uit de 1ste eeuw na Chr.

Recontextualisering van de site voor de volgende generaties

“De verzamelde en herschikte informatie heeft het de onderzoekers mogelijk gemaakt het anastylose procedé op het bouwwerk uit te voeren. Dit wil zeggen dat het bouwwerk vanop de originele elementen van het monument of de ruïne opnieuw wordt samengesteld,” stelt Gyozo Voros.

Vervolgens heeft de archeologische ploeg de vertrouwde methodes gevolgd om het monument te bewaren, te verstevigen en te beschermen en dit volgens een beheerprogramma voor een duurzame site.

De basisidee van de archeologen was volgens Voros om “het geheel volgens de historische, architecturale en archeologische inzichten uit de XXIste eeuw te reconstrueren.”

Missie volbracht voor Gyozo Voros. De werken die bedoeld waren om “Macheronte aan de toekomstige generaties over te dragen, dit zowel als een betrouwbaar historische en authentieke archeologische plaats, maar vooral ook als christen bedevaartsplaats” zijn ondertussen voltooid. Dit verklaarde de katholieke archeoloog naar aanleiding van vijftig jaar opgravingen van deze onbetwistbaar Bijbelse plaats.

Zijn de opgravingen en de restauratiewerken dan wel voltooid, dan rest er nog de bewaring en het duurzaam maken van hetgeen tot stand is gebracht. Volgende etappe: april 2019.

Christophe Lafontaine voor terrasanta.net

vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Algemeen

newsletter