Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/De-restauratie-van-het-Heilig-Graf-Niets-is-onmogelijk
      De restauratie van het Heilig Graf: “Niets is onmogelijk”

De restauratie van het Heilig Graf: “Niets is onmogelijk”

VIDEO – Naar aanleiding van het beëindigen van de restauratie van de luifel boven het Heilig Graf had op woensdag 22 maart in Jeruzalem een oecumenische plechtigheid plaats.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 26 april 2017
  • réagir
  • 0 stem

Om de video te bekijken,
klik hier

Het historisch akkoord dat de restauratie zou regelen, werd precies één jaar eerder, op 22 maart 2016, afgesloten. Het droeg de handtekening van de Grieks Orthodoxe Patriarch Theophilus III, de Apostolische Armeense Patriarch Nourhan Manoughian en van de toenmalige Custode van het Heilig Land, Pierbattista Pizzaballa. Zij traden op als de vertegenwoordigers van de religieuze gemeenschappen die – zoals het Status Quo het wil - als bewaarders van de Basiliek van het Heilig Graf optreden.

Buiten deze drie ondertekenaars zaten eveneens op de eerste rij Père Francesco Patton, de huidige Custode, de Apostolische Nuntius Giuseppe Lazzarotto als vertegenwoordiger van de Heilige Stoel, alsook de Aartsbisschop van Constantinopel, de oecumenische Patriarch Bartholomeus I.

Er waren eveneens vertegenwoordigers van de overige Kerken van het Heilig Graf, zijnde de Kopten, de Syrische en Ethiopische Kerk, de andere christen Kerken van het Heilig Land en diverse religieuze en burgerlijke autoriteiten. Onder deze laatste tekende onder meer ook de Griekse Eerste Minister Alexis Tsipras present. Voor de talrijk aanwezige gelovigen die de Basiliek tot de nok vulden, betekende dit natuurlijk een bijzonder historisch moment.

Z.E. Mgr. Pierbatista Pizzaballa, ofm
Apostolische Administrator van het Patriarchaat van Jeruzalem

“Deze restauratie was maar mogelijk dank zij de goede wil van allen, maar vooral deze van de drie voornaamste Kerken. Zij slaagden erin een nieuwe visie aan de dag te leggen en deze maakte het mogelijk dat iedereen (zelfs de meest weerbarstige) ertoe kwam het akkoord te ondertekenen. Dat was nodig. Alle gemeenschappen en alle gelovigen hadden hier gedurende lange tijd naar uit gekeken. Zo kon getoond worden dat in deze kerk, die de diepe wonden van onze verdeeldheid draagt, tegelijk de wil bestaat om deze wonden te genezen en de verdeeldheid te overstijgen. Zo willen we met een vernieuwde en een betere inspiratie de toekomstige generaties tegemoet treden. Het leek wel een onmogelijke opdracht, maar om de Engel Gabriël in zijn antwoord aan Maria even te parafraseren: voor God is niets onmogelijk .”

Z.G. Theofilus III
Grieks-Orthodox Patriarch

“Dit is een boodschap voor de hele wereld en voor onze gemeenschap hier in het bijzonder. Wat men onmogelijk achtte, werd mogelijk. Dat is hetgeen hier vandaag is gebeurd. Ik denk dat deze restauratie een element van inspiratie is voor iedereen. Dat wij als mensen onder mekaar in staat zijn om op een vredevolle en harmonieuze wijze samen te leven. Dat wij in staat zijn het Heilig Land, en vooral Jeruzalem, met elkaar te delen. Dit is immers een heilig oord voor de drie Abrahamitische religies: het judaïsme, het christendom en de islam.”

De werken die 10 maanden hebben geduurd en onder de leiding stonden van professor Antonia Moropoulo van de nationale Technische Universiteit van Athene, betroffen zowel een bewarende als een heropbouwende tussenkomst.

Antonia Moropoulo
Nationale Technische Universiteit van Athene

“Wij zijn heel trots vandaag de in eer herstelde luifel boven het Heilig Graf opnieuw aan de drie christen gemeenschappen te kunnen overdragen. Wij moesten grote uitdagingen overwinnen. Zo moesten we bijvoorbeeld de structuur van de luifel in zijn ongeschonden toestand herstellen en de vervormingen ongedaan maken. En we zijn erin geslaagd. Het is ons gelukt om de plaats opnieuw zijn oorspronkelijke waarde terug te geven en haar historisch karakter te bewaren.”

P. Francesco Patton, ofm
Custode van het Heilig Land

“De gebeurtenis van vandaag mag ongetwijfeld als zeer uitzonderlijk worden bestempeld want ze is het resultaat, we kunnen zelfs zeggen het allereerste volwaardig resultaat van een samenwerking tussen de belangrijkste christen gemeenschappen in Jeruzalem: de Griekse gemeenschap, de Latijnse gemeenschap die hier door ons en het Patriarchaat wordt vertegenwoordigd, en de Armeense gemeenschap. Het is des te belangrijker omdat wij dit jaar het Paasfeest allen op dezelfde dag vieren en het mag misschien een signaal zijn voor de toekomst. Wij kunnen het feest voortaan misschien niet enkel en alleen op dezelfde dag vieren, maar we kunnen het voortaan misschien zelfs samen vieren.”

Barthelomeus I
Aarstbisschop van Constantinopel – Oecumenische Patriarch

"Deze dag heeft een betekenis van eenheid, van medewerking en van samenwerking. Wij zijn zeer gelukkig dat de Grieks Orthodoxen, de Armeniërs en de katholieken verenigd zijn en tot het besluit kwamen om het Heilig Graf te restaureren. We vragen om Gods genade over allen, over u en over de hele wereld. Laten we bidden voor de vrede en de eenheid.”

Bron: Christian Media Center

Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Links & Multimedia

newsletter