Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/De-plaats-waar-Johannes-de-Doper-mogelijk-zijn-zending-begon
      De plaats waar Johannes de Doper mogelijk zijn zending begon

De plaats waar Johannes de Doper mogelijk zijn zending begon

TAFFUH – Laten we even op ontdekking gaan in de antieke stad Taffuh, in de streek van Hebron. Op deze plaats leefde naar alle waarschijnlijkheid de voorloper van Jezus, alvorens hij zich in de Woestijn terugtrok.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 19 oktober 2017
  • réagir
  • 0 stem

.
Om de video te bekijken, klik HIER

Talrijk zijn de plaatsen die op een of andere wijze met het leven van Johannes de Doper worden verbonden. Zo is er bijvoorbeeld Ain Karem, zijn geboortestad, en de Jordaan, waar Jezus zelf het doopsel ontving.

Maar er is ook nog een andere belangrijke plaats die heel sterk aan Johannes wordt gelieerd nog vóór de tijd van de komst van Jezus.

Het zuidelijk deel van Cisjordanië komt heel sterk overeen met de landstreek van Judea of van de stam van Juda. Hiervan was Hebron de hoofdplaats, de stad waar wij ons momenteel bevinden. Hebron, samen met Bersaba meer naar het zuiden toe, zijn twee steden waar ook Abraham overwegend heeft geleefd.

Het is tevens de streek waar Johannes de Doper zijn zending is begonnen. In het kleine stadje Taffuh werd iets meer dan zeventig jaar geleden de plaats “Ain el Ma’moudiyeh” (ook doopfonteinen genaamd) ontdekt.

BERTRAND RIBA
“Deze doopplaats heeft mij van meet af aan getroffen vermits ze de diepste fontein van Palestina is. En er wordt hier ook nog een ander monument mee verbonden, met name een kerk, een kloostergebouw… Het complex werd nog geenszins in zijn totaliteit bloot gelegd (…) Het behoort tot de sites die archeologisch nog niet zijn ontsloten, hetgeen uitzonderlijk is in deze regio.”

Père EUGENIO ALLILATA, ofm
Archeoloog aan het Studium Biblicum Franciscanum
“Ondanks zijn kleinschaligheid beschikt deze kerk over een waterbekken met trappen om het te betreden… Het is zo diep dat de mensen er kunnen in ondergedompeld worden. Daarom heet deze plaats Moudiyeh, hetgeen plaats van de onderdompeling betekent.”
De overblijfselen die hier werden terug gevonden, dateren in ieder geval uit zeer uiteenlopende historische perioden.

JERÔME HAQUET
Archeoloog
“De muur achter mij dateert uit de Middeleeuwen, meer specifiek uit de tijd van de Kruistochten. Dit deel werd door de kruisridders in de XIIde eeuw weer opgebouwd. De uitgravingen brengen ook een periode van Byzantijnse bezetting aan het licht, zoals een mozaïeken vloer, zowel binnen als buiten het gebouw.”

BERTRAND RIBA
Lokaal archeoloog
“Ik vraag me af of het klooster hier in deze omgeving werd gebouwd omdat hier reeds eerder een traditie was ontstaan, of heeft het klooster deze traditie in het leven geroepen om zo haar reputatie wat op te krikken en zo ook pelgrims aan te trekken die op weg waren naar de zee of naar Hebron.”

Père EUGENIO ALLILATA, ofm
Archeoloog aan het Studium Biblicum Franciscanum
“De in Moudiyeh teruggevonden resten gaan naar een vroegere periode terug dan deze toen pelgrims zich bewust waren van de aanwezigheid van Johannes de Doper hier op deze plaats bij de woestijn… Het is mogelijk dat deze herinnering reeds in de vroege tijden ontstond en dat deze vervolgens onder de reizigers, ja zelfs onder de Franciscanen in de XIVde en XVde eeuw ingang vond.”

Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Links & Multimedia

newsletter