Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/De-patriarchen-en-kerkleiders-in-het-Heilig-Land-hebben-de-deal-van-de-eeuw-van
        De patriarchen en kerkleiders in het Heilig Land hebben “de deal van de (...)

De patriarchen en kerkleiders in het Heilig Land hebben “de deal van de eeuw” van Donald Trump verworpen

JERUZALEM – Hieronder kan je de tekst lezen van de verklaring van de patriarchen en kerkleiders in Jeruzalem betreffende het vredesplan, de zogenaamde “deal van de eeuw”. Deze werd op dinsdag 28 januari door de Amerikaanse president Donald Trump gecommuniceerd. Twee dagen later kwamen de kerkleiders reeds met onderstaande verklaring in het verzet.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 19 mei 2020
  • réagir
  • 0 stem

Verklaring van de patriarchen en kerkleiders van het Heilig Land betreffende de “Deal van de Eeuw”

Na een grondige studie van het vredesplan van de Verenigde Staten voor het Nabije-Oosten, ook gekend als “de Deal van de Eeuw”, en na het beluisteren van de reacties van alle betrokken partijen, bevestigen wij onze vaste wil om in het Nabije-Oosten tot een rechtvaardige en globale vrede te komen. Deze vrede dient internationaal gelegitimeerd te zijn en moet beantwoorden aan de betreffende resoluties van de Verenigde Naties. De vrede moet een waarborg zijn voor de veiligheid, vrede, vrijheid en waardigheid van alle volkeren in de regio.

Het Amerikaanse vredesplan dat gisteren in het Witte Huis in aanwezigheid van de Israëli’s, maar in complete afwezigheid van de Palestijnen werd aangekondigd, nodigt ons uit om zowel aan de Amerikaanse administratie als aan de internationale gemeenschap te vragen om zich te focussen op de visie van de twee-staten-oplossing en om deze visie in alle internationale legitimiteit te ontwikkelen. Meer nog, wij formuleren tevens de vraag om een politiek communicatiekanaal met de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie te openen. Dit is immers de enige vertegenwoordiger van het Palestijnse volk dat internationaal erkend is. Alleen op die manier verwerft men enige zekerheid omtrent de vraag of aan hun gewettigde nationale aspiraties enigszins wordt voldaan, dit in het kader van een globaal en duurzaam vredesplan dat door alle betrokken partijen kan aanvaard worden. Wat Jeruzalem betreft, verwijzen wij hier nogmaals naar onze verklaring die wij reeds op 6 december 2017 tot President Trump hebben gericht. Wij herinneren hierbij tevens aan onze open visie omtrent de Heilige Stad, die door twee volkeren, met name het Palestijnse en het Israëlische volk, en door de drie monotheïstische godsdiensten wordt gedeeld. Ook wijzen wij nogmaals op ons standpunt om het voogdijschap van Jordanië over de Heilige Plaatsen in stand te houden. De Verrijzenis van onze Heer in Jeruzalem herinnert ons immers aan alle offers die zijn gebracht om rechtvaardigheid en vrede in het Heilig Land tot stand te brengen.

Wij richten tevens een oproep aan alle Palestijnse politieke partijen, opstandige fracties en leiders om zich te verenigen en om samen alle problemen te bespreken om zo ook een eind te maken aan alle interne conflicten en elke interne verdeeldheid. Zo kunnen zij een eenparig standpunt innemen inzake de oprichting van hun eigen staat en dit op basis van pluraliteit en alle democratische waarden.

Jeruzalem, 30 januari 2020

De patriarchen en kerkleiders van Jeruzalem
+Patriarch Theophilos III, Grieks-Orthodoxe Patriarch
+Patriarch Nourhan Manougian, Armeens-Orthodoxe Apostolische Patriarch
+Mgr. Pierbatista Pizzaballa, Apostolisch Administrator van het Latijns Patriarchaat
Fr. Francesco Patton, ofm, Custode van het Heilig Land
+Aartsbisschop Anba Antonious, Patriarch van de Orthodoxe Kopten, Jeruzalem
+Aartsbisschop Gabriel Daho, Patriarch van de Syrisch Orthodoxe Kerk
+Aartsbisschop Aba Embakob, Patriarch van de Ethiopisch Orthodoxe Kerk
+Aartsbisschop Yaser Ayyash, Patriarch van de Grieks-Katholieke Melkistische Kerk
+Aartsbisschop Mosa El-Hage, Patriarchaal Exarchaat van de Maronieten
+Aartsbisschop Suheil Dawani, Bisschoppelijke Kerk van Jeruzalem en het Midden-Oosten
+Bisschop Ibrahim Sani Azar, Lutherse Evangelische Kerk van Jordanië en het Heilig Land
+Bisschop Pierre Malki, Patriarchaal Exarchaat van de Syrische katholieken
+Zeer Eerwaarde Heer Krikor-Okosdinos Coussa, Patriarchaal Exarchaat van de Armeense katholieken

vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter